Hälsa & Livsstil
Lyckans två nivåer – hedonisk och eudaimonisk lycka
Gemensamt för de allra flesta människor är att vi vill vara lyckliga, men för att hitta den sanna lyckan behöver vi förstå vad lycka är. Lycka kan vara allt från stillsam och lågmäld belåtenhet till explosiv och extatisk glädje. Sättet på vilket vi definierar lycka är avgörande för hur vi söker den och i sökandet finns fallgropar. All lycka är inte lika positiv. Faktum är att vissa former av lycka inte ens är bra fö... LÄS MER

Uppsalas hundar slipper koppeltvång
Det blir inget skärpt koppeltvång för hundar i Uppsala kommun. Gatu-och samhällsmiljönämnden har ena... LÄS MER

Fohm: Fetma viktig hälsofråga kopplad till covid-19
Ny forskning visar nu en koppling mellan fetma och ökad risk för allvarlig covid-19 bland svenskar,... LÄS MER

Ny studie: Övervikt i tonåren ökar risken för hjärtinfarkt som vuxen
Pojkar som kraftigt ökar sitt BMI i tonåren löper större risk att få hjärtinfarkt som vuxen. Dessuto... LÄS MER

Nu kan kor bli terapeuter – boka ett kobesök
Många som arbetar med kor upplever att kossorna har en trygg och lugnande inverkan. Nu ska fler få m... LÄS MER

Efter år av brister – nu granskas socialtjänsten
Nu ska återkommande brister i socialtjänstens vård av barn och unga utredas. Lisa Billös barn omhänd... LÄS MER

Studie: Bättre med råg än vete vid bantning
Den som väljer fiberrika produkter av råg i stället för vete tappar mer i både kroppsfett och vikt v... LÄS MER

Pandemin fick depressionerna att öka
Pandemin ledde till ett klart ökat antal fall av depressioner och ångest förra året. Och Sverige dra... LÄS MER

Både djurägare och myndighet har lagar att följa
Som djurägare behöver man både känna till sina rättigheter och skyldigheter. Anser man sig bli felbe... LÄS MER

Svenska städer bland de grönaste i Europa
Att ha nära till grönområden är viktigt för hälsan och leder till längre liv. Tusentals förtida döds... LÄS MER

Undersökning: Så här mycket tycker svenskar om hundar
Svenskar är ett djurälskande folk och en stor majoritet av befolkningen säger sig tycka om hundar. M... LÄS MER

Djurägare kritiserar länsstyrelsernas djurskydd
Tusentals djurägare – lantbrukare och husdjursägare – känner sig felbehandlade av länsstyrelsens dju... LÄS MER

Ta tillbaka din kraft och bli starkare i dig själv
När vi slutar utvärdera oss själva utifrån hur andra ser på oss, och istället hittar vår egen kraft,... LÄS MER