Om Svenska Epoch Times

Vi tror på Rena Nyheter.

Tänk dig en dagstidning vars grundpelare är integritet och sanningsenlighet, tillsammans med rapportering som verkligen har betydelse.

En tidning som rapporterar nyheter ansvarsfullt och ur ett bredare perspektiv så att läsare kan förbättra sina liv, sin förståelse och sin respekt för medmänniskor.

Detta är Svenska Epoch Times.

Vi strävar efter att upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Vi sätter våra läsares intressen först i allt vi gör.

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi drivs i föreningsform och ägs av medlemmarna – vi som är verksamma på tidningen.

Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

Epoch Times är en enastående och professionell vida omfattande ansträngning. Det är informativ läsning och ett seriöst bolag i en tid då andra medier är på tillbakagång.

Danny Schechter

Danny Schechter

Producer och Emmyvinnare

Vad vi vill

I en tid då världen förändras allt snabbare behöver människor tillförlitlig information för att förstå händelser och trender. Epoch Times Sverige vill ha en positiv inverkan på mänskligheten genom att hjälpa människor att förstå världen och sig själva, och att respektera och uppskatta varandra. Vi rapporterar berättelser och åsikter som inte återfinns någon annanstans.

Vi vill rapportera om de viktiga nyheterna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har en långsiktig betydelse. Vi ger det bredare perspektivet av mänsklighetens historia, nutid och framtid.

Våra värderingar

En människas fundamentala rätt är rätten att bli hörd. Epoch Times Sverige försvarar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Vi står upp för trosfrihet och mänskliga rättigheter för alla människor.

Vi vill vara en röst för de som är förtryckta och själva inte har någon röst. Vi vill betona de likheter som finns människor emellan och visa på den medkänsla och sympati som kan få oss alla att genuint respektera andras rättigheter.

Pressfrihet och humanitet är grunden för Svenska Epoch Times.

Vår historia förpliktigar

Den första upplagan av Epoch Times startades som ett svar på den kinesiska kommunistregimens totala kontroll på kinesiska medier.

Efter att ha bevittnat händelser som massakern på Himmelska fridens torg och förföljelsen av falungong, och med stor risk för sina egna och sina familjers liv, började en grupp kinesamerikaner i USA publicera Epoch Times på kinesiska år 2000. Vissa av tidningens reportrar i Kina har sedan dess fängslats och torterats.

Tack vare vårt nätverk av reportrar i Kina, liksom experter i väst med sakkunskap om det kinesiska samhället, kan Epoch Times erbjuda ett unikt perspektiv. Vår Kinarapportering är därmed vår speciella styrka.

Tidningens unika historia inspirerar oss på Svenska Epoch Times att rapportera objektivt och utföra våra arbeten på ett ansvarsfullt sätt, såväl som att respektera mänskliga rättigheter. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är Sveriges nya stora dagstidning i tryck. Vi tror starkt på journalistikens ursprungliga roll att rapportera sanningen – utan någon agenda.

Vi skapar inga drev, vi svartmålar inte människor, vi hänger inte ut folk och vi tror inte på att skriva folk på näsan. Däremot tror vi på människors förmåga att dra egna slutsatser.

Välkommen som läsare!

Vasilios Zoupounidis

Vasilios Zoupounidis

Vd och ansvarig utgivare

Om oss

Sajten epochtimes.se publiceras av Svenska Epoch Times vars firma är Svenska Epoch Times ekonomisk förening. Vårt samarbete med Epoch Media Group ger oss tillgång till innehåll från prisbelönta journalister från hela världen. Dock är Svenska Epoch Times en oberoende svensk förening som ägs och drivs i Sverige. Föreningen ägs av dess medlemmar – vi som är verksamma på tidningen.

Epoch Media Group är ett nätverk av oberoende ägda och drivna organisationer. Det är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Medlemmarna av Epoch Media Group är opartisk och obunden media vars rapportering utgår från faktamässigt korrekt och verifierad information.

Vi står inte under påverkan från någon regering, något företag eller något politiskt parti. Vårt mål är att ge läsarna den information som krävs för att de ska kunna bilda sina egna uppfattningar om de viktigaste nyhetsämnena.

Vi följer våra principer ”Rena Nyheter” och ”Ett bredare perspektiv på vår föränderliga värld” som ett rättesnöre i vårt arbete. Förutom faktamässig rapportering av nyheter för vi i våra artiklar fram det bästa hos mänskligheten, historiens värdefulla visdomar och de traditioner som gynnar samhället.

Det första Epoch Times-företaget grundades i USA år 2000 som ett svar på det kommunistiska förtrycket och censuren i Kina. Grundarna av det ursprungliga Epoch Times, vilka var amerikaner av kinesisk härkomst som själva flytt kommunismen, ville skapa ett oberoende medium för att ge världen sanningsenlig, ocensurerad information.

Detta första Epoch Times har tilldelats flera priser för sin rapportering och sin grafiska formgivning, bland annat från New York Press Association, Society of Professional Journalists och Society for News Design. Svenska Epoch Times har nominerats till Publishingpriset i kategorin webbtidningar.

Sedan dess har Epoch Media Group växt till att inkludera oberoende upplagor av Epoch Times, som för närvarande finns i 36 länder på 23 språk.

För att motsäga de som insisterar på att webben har sänkt den journalistiska kvalitén: Se på Epoch Times. Seriereportagen om [statssanktionerade organstölder i Kina] går djupt in på ett ämne som ignorerats av andra medier, men hanterar det lika skickligt som sina större kollegor … [avslöjande] relevant och ny information om dessa brott i Kina, samtidigt som de håller västerländska organisationer ansvariga för deras medvetna eller omedvetna delaktighet.

Society of Professional Journalists

Society of Professional Journalists

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024