Epoch Times Brands Epoch Times Rena Nyheter

Vi tror på Rena Nyheter.

Tänk dig en dagstidning vars grundpelare är integritet och sanningsenlighet, tillsammans med rapportering som verkligen har betydelse.

En tidning som rapporterar nyheter ansvarsfullt och ur ett bredare perspektiv så att läsare kan förbättra sina liv, sin förståelse och sin respekt för medmänniskor.

Detta är Epoch Times.

Vi strävar efter att upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Vi sätter våra läsares intressen först i allt vi gör.

Epoch Times Sverige drivs i föreningsform och är en unik röst bland svenska medier.

Vad vi vill

I en tid då världen förändras allt snabbare behöver människor tillförlitlig information för att förstå händelser och trender. Epoch Times vill ha en positiv inverkan på mänskligheten genom att hjälpa människor att förstå världen och sig själva, och att respektera och uppskatta varandra. Vi rapporterar berättelser och åsikter som inte återfinns någon annanstans.

Vi vill rapportera om de viktiga nyheterna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har en långsiktig betydelse. Vi ger det bredare perspektivet av mänsklighetens historia, nutid och framtid.

Epoch Times räckvidd

Våra värderingar

En människas fundamentala rätt är rätten att bli hörd. Epoch Times försvarar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Vi står upp för trosfrihet och mänskliga rättigheter för alla människor.

Vi vill vara en röst för de som är förtryckta och själva inte har någon röst. Vi vill betona de likheter som finns människor emellan och visa på den medkänsla och sympati som kan få oss alla att genuint respektera andras rättigheter.

Vår historia förpliktigar

Pressfrihet och humanitet är Epoch Times fundament. Tidningen startades som ett svar på den kinesiska kommunistregimens totala kontroll på kinesiska medier.

Efter att ha bevittnat händelser som massakern på Himmelska fridens torg och förföljelsen av falungong, och med stor risk för sina egna och sina familjers liv, började en grupp kinesamerikaner i USA publicera Epoch Times på kinesiska år 2000. Vissa av våra reportrar i Kina har sedan dess fängslats och torterats.

Tack vare vårt nätverk av reportrar i Kina, liksom experter i väst med sakkunskap om det kinesiska samhället, kan Epoch Times erbjuda ett unikt perspektiv. Vår Kinarapportering är därmed vår speciella styrka.

Tidningens unika historia inspirerar oss på Epoch Times Sverige att rapportera objektivt och utföra våra arbeten på ett ansvarsfullt sätt, såväl som att respektera mänskliga rättigheter. Epoch Times Sverige grundades år 2006 som webbtidning.

Vår räckvidd

Epoch Times finns i 35 länder på 21 språk och är världens snabbast växande mediegrupp. Störst är vi på kinesiska då vi är världens största kinesiskspråkiga tidning utanför Kina.

Epoch Times och det vi tror på vinner mark. Vi tror på Rena Nyheter – och vi tror på dig.

“Epoch Times är Sveriges nya stora dagstidning på webben. Vi tror starkt på journalistikens ursprungliga roll att rapportera sanningen – utan någon agenda.

Vi skapar inga drev, vi svartmålar inte människor, vi hänger inte ut folk och vi tror inte på att skriva folk på näsan. Däremot tror vi på människors förmåga att dra egna slutsatser.

Välkommen som läsare!”

Vasilios Zoupounidis
Vasilios Zoupounidis VD och ansvarig utgivare