Sekretessmeddelande

Vilka vi är

Epochtimes ("vi", "oss" eller "våra") samlar och behandlar din personliga information i enlighet med detta sekretessmeddelande och i enlighet med gällande dataskyddsförordningar och lagar. Detta meddelande ger dig nödvändig information om dina rättigheter och skyldigheter och förklarar hur, varför och när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Epochtimes har sitt säte i Stockholm, med firma Svenska Epoch Times ekonomisk förening, och adress Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm. Vi kan kontaktas via e-post: es.semithcope@tsnajtdnuk

Information som vi samlar in

Epochtimes behandlar din personliga information för att uppfylla våra lagliga, lagstadgade och avtalsenliga förpliktelser och förse dig med våra produkter och tjänster. Vi samlar aldrig onödiga personuppgifter från dig och bearbetar inte din information på annat sätt än vad som redan anges i detta meddelande.

Personuppgifter som vi samlar in:

 • e-post (gäller endast för vår nyhetsbrevservice och onlineabonnemang)
 • IP-adress
 • typ av webbläsare och enhetstyp
 • operativsystem
 • användaraktivitet/ -beteenden på våra webbplatser.

Vi samlar informationen genom:

 • online-formulär
 • olika cookies
 • andra källor.

Hur vi använder dina personuppgifter (Laglig grund för behandling)

Epochtimes tar din integritet på allvar och kommer aldrig att avslöja eller sälja dina uppgifter utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag. Vi behåller bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt och för de ändamål som anges i detta meddelande. Även om du har samtyckt till att vi får förse dig med kampanjerbjudanden och marknadsföring, kan du när som helst frångå samtycket. Syftet med och orsakerna till behandlingen av dina personuppgifter beskrivs nedan:

 • Vi samlar in information om din användning av våra webbplatser och appar, för att förbättra innehållet på webbplatser och appar, göra dem mer lämpliga för dina behov och öka användbarheten.
 • För att göra din navigering mer behaglig och personlig, med våra produkter (t.ex. innehåll) och tjänster anpassade till dig.
 • För att främja dina upplevelser och dina sociala delningar.
 • För att analysera och utveckla våra nya produkter och tjänster enligt användarnas intresse.
 • I specifika fall kommer vi att vara kontraktsmässigt skyldiga att dela dina uppgifter med en av våra betrodda tredjeparts servicepartners som beskrivs nedan. I dessa fall kommer vi att klargöra att de data du delar kommer att överföras till tredje part. Du kommer alltid att ha möjlighet att inte ha dina data delade genom att inte delta i det specifika programmet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till all personlig information som Epochtimes behandlar om dig och att begära information om:

 • Vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Syftet med behandlingen.
 • De berörda personuppgifterna.
 • De mottagare till vilka personuppgifterna har/kommer att meddelas.
 • Hur länge vi avser att lagra dina personuppgifter.
 • Information om källan om vi inte samlat in uppgifterna direkt från dig.

Om du tror att vi har ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att be oss korrigera och/eller komplettera informationen. Vi kommer att sträva efter att uppdatera/korrigera den så fort som möjligt, såvida det inte finns en giltig anledning att inte göra det. Då kommer du att bli underrättad.

Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter eller för att begränsa bearbetningen i enlighet med lagar om dataskydd, samt att invända mot direkt marknadsföring från oss och att bli informerad om eventuella automatiska beslutsfattanden som vi använder oss av.

Om vi får en begäran från dig att utöva någon av ovanstående rättigheter, kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi utför den relevanta begäran. Detta för att säkerställa att dina data skyddas och hålls säkra.

Tänk på att om du utövar sådana rättigheter kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Dela och avslöja din personliga information

Vi ger inte ut eller avslöjar dina personuppgifter utan ditt samtycke, annat än för de ändamål som anges i detta meddelande eller om det finns ett lagligt anspråk. Epochtimes använder betrodda tredje parter för att tillhandahålla de nedan angivna tjänsterna och affärsfunktionerna, våra tredje parter samlar in och behandlar dina uppgifter som regleras av deras integritetspolicy och är skyldiga att följa GDPR enligt vad som anges i deras integritetspolicy.

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier:

 • Vi använder begränsade tjänster från pålitliga tredjepartsleverantörer, till exempel Google, Facebook och Lotame, för att analysera hur användarna använder våra webbplatser och appar, och spåra användarintressen, trender och mönster för att ge dig personligt anpassat innehåll för att möta ditt intresse av våra webbplatser och appar.
 • Vi använder begränsade tredjepartsannonsföretag för att betjäna användarna med några av de annonser som visas på våra webbplatser och appar, för att ge personliga annonser anpassade efter dina intressen när du använder våra webbplatser och appar.

Internationella överföringar av personlig information

Våra tjänsteleverantörer som Google, Facebook och Lotame är amerikanska företag. De överensstämmer med principerna om integritetsskydd för EU och USA ("Privacy Shield Principles") med avseende på insamling, användning och överföring av personuppgifter mellan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och USA. Detta säkerställer internationell överföring av personuppgifter mellan EES-länderna och USA i full överensstämmelse med GDPR, på en hög nivå av skydd av personuppgifter, om sådan internationell överföring sker.

Skyddsåtgärder

Epochtimes tar din integritet på allvar och vi vidtar alla rimliga åtgärder och försiktighetsåtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter. Vi arbetar hårt för att skydda dig och din information från obehörig tillgång, ändring, avslöjande eller förstörelse och att ha lämpliga säkerhetsåtgärder på plats.

Kryptering är vår säkerhetsstrategi för att säkerställa att de lagrade personuppgifterna endast kan nås av auktoriserade roller och tjänster med granskad åtkomst till krypteringsnycklarna.

Personliga data krypteras och lagras i en privat och isolerad miljö för utökad säkerhet.

Vi lagrar alla personuppgifter vi samlar in från EU-länderna i Epochtimes EU Data Center, fysiskt beläget inom EU, där vår behandling av dessa uppgifter också sker.

Konsekvenser av att inte tillhandahålla dina uppgifter

Du är emellertid inte skyldig att lämna din personliga information till Epochtimes, men eftersom denna information krävs för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster/leverera produkter, kommer vi inte att kunna erbjuda vissa av/alla våra produkter eller tjänster.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Epochtimes behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilket de samlats, för att du ska kunna erhålla våra tjänster såsom användare på webbplatser och appar.

Personer under 16 år

Epochtimes behandlar inte avsiktligt personuppgifter från personer under 16 år. Personuppgifter för användare under 16 år behandlas endast om samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Rimliga ansträngningar kommer från vår sida att göras för att verifiera sådana fall.

Framföra klagomål

Epochtimes behandlar din personliga information i enlighet med detta sekretessmeddelande och i enlighet med relevanta dataskyddslagar. Om du emellertid vill framföra klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, eller om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din information, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epoch Times

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Org.nr 769614-2608

E-post: es.semithcope@tsnajtdnuk

Ändringar i vårt sekretessmeddelande

Epochtimes kan komma att uppdatera detta meddelande. Alla ändringar kommer att läggas upp och uppdateras här. Vi meddelar dig direkt via e-post (om vi har din e-postadress) om några betydande förändringar uppstår. Vi rekommenderar dig att gå in på sekretessmeddelandet med jämna mellanrum för att se över den senaste versionen.

Detta meddelande uppdaterades den 23 november 2023.

Har du frågor?

Om du har ytterligare frågor, kontakta oss genom att skicka e-post till följande adress: es.semithcope@tsnajtdnuk

Det går också bra att skicka brev till postadress:

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024