Pandemin
Journalist: Starka bevis för teorin om labbläcka
Det finns övertygande bevis för att coronaviruset som orsakar covid-19 kommer från ett kinesiskt laboratorium med kopplingar till militären. Det menar den prisbelönta australiska grävande journalisten Sharri Markson, som skrivit en bok i ämnet.   Markson publicerar vad hon har kommit fram till i sin nya bok, ”What Really Happened in Wuhan”. Bevisen tyder på att Peking kände till viruset i flera månader innan pandem... LÄS MER

Fohm: Fetma viktig hälsofråga kopplad till covid-19
Ny forskning visar nu en koppling mellan fetma och ökad risk för allvarlig covid-19 bland svenskar,... LÄS MER

Betablockerare kan hjälpa vid covid-19
Samtidigt som det talas mycket om vaccin, pågår forskning för att fastställa hur man ska behandla pe... LÄS MER

Marscherade för att ”stoppa tåget”
Få barn blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt vaccineras miljontals barn världen över mot viru... LÄS MER

Grönt ljus för covid-19-vaccin från 12 år – trots biverkning
Folkhälsomyndigheten meddelade den 16 september att man nu rekommenderar allmän vaccination mot covi... LÄS MER

Forskning: Besöksförbud inom vården har fått allvarliga följder
För att skydda äldre och patienter mot smittspridning av SARS-CoV-2 införde äldrehem och vårdinrättn... LÄS MER

Vaccinforskare: Människor ska inte tvingas ta vaccinet
Samtidigt som covid-19-vaccinationerna räddar liv, ser vaccinforskaren Robert Malone censur av biver... LÄS MER

Vaccination av unga påbörjas – läkare kritiska
Med start i augusti kan unga från 16 år få vaccin mot covid-19. Tidigare barnläkaren Björn Hammarskj... LÄS MER

Pandemilagen: Problem om det görs olika bedömningar
Samtidigt som polisen upplöste Bensinupprorets bilkorteger den första maj kunde Socialdemokraterna g... LÄS MER

Covid-19: Forskning visar på långvarig immunitet
Allt mer forskning visar att kroppens immunförsvar reagerar som det borde på sars-cov-2 och skapar l... LÄS MER

Mesta av ”skolmiljarden” har inte nått gymnasieeleverna
Hälften av kommunerna i Sveriges elevkårers undersökning har antingen inte satsat något från ”skolmi... LÄS MER

Bensinupproret: ”I det här fallet har pandemilagen missbrukats”
Den första maj anordnades ett flertal bilkorteger på olika håll i landet. Många blev upprörda av att... LÄS MER

Covid slår hårdare mot personer med diabetes visar omfattande studie
Personer med typ 2-diabetes löper större risk att behöva intensivvård och att dö om de drabbas av co... LÄS MER