Staten tvingas betala skadestånd till vaccinkritiker

En kvinna får skadestånd från svenska staten efter att hon filmades med dold kamera i en SVT-dokumentär. Foto: Mirko Sajkov


En kvinnlig vaccinkritiker som filmades med dold kamera i en SVT-dokumentär tilldelas skadestånd, meddelar Stockholms tingsrätt.

Det var i december 2020 som dokumentären ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna” visades på SVT. I filmen förekom en finsk kvinna som väckte talan mot staten då hon menar att man överträtt hennes rättigheter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Bland annat hade journalisterna i dokumentären använt falska identiteter och dold kamera, vilket kvinnan menade utgjorde ingrepp i hennes rätt till privatliv, tankefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet.

Tingsrätten har nu tillerkänt kvinnan skadestånd på 100 000 kronor. Enligt Hufvudstadsbladet hade hon begärt 150 000 kronor i skadestånd.

Domstolen anser emellertid att SVT:s agerande inte kan tillskrivas staten. Däremot anser man att det har gjorts ingrepp i hennes rätt till privatliv genom att man hängde ut henne i dokumentären.

Enligt kvinnan använde sig filmteamet i samband med dokumentären av ”falska identiteter” och uppgav ”falskt syfte”. Hon menar att de inte har fått hennes medgivande till att filma och spela in deras samtal i hennes hem, och hon anser att journalisterna därför ”brutit mot de etiska publicitetsreglerna för press, radio och tv” samt ”Journalistförbundets yrkesetiska regler”.

Hon hävdar också att hon har framställts som antisemitisk och förlorat sitt goda rykte såväl som karriärmöjligheter, rapporterar SVT.

”De har behandlat mig som om jag vore en brottsling, trots att jag är en rättskaffens medborgare. Mina ’brott’ tycks vara att jag inte passar in i åsiktskorridoren. Både Sverige och Finland har åsiktsfrihet, och människors olika åsikter får inte utan deras vetskap och medgivande registreras och hängas ut till allmän bespottning. Sådant sysslar man med i diktaturer”, skrev kvinnan i ett blogginlägg i november 2020.

Günter Wallraff, som anses vara Wallraffandets fader, har tidigare sagt till SVT att det finns fördelar med metoden, men att det också finns faror.

– Det är farligt om det blir en trend. Om var och en utnämner sig själv ... Det behövs nästan en kommitté – med människor som ställs inför etiska, journalistiska, rättsliga och juridiska avvägningar ... Var går gränsen? Hur långt får man gå?

Kontakta journalisten: [email protected]