loadingCovid-19-vaccin från Moderna för barn från 6 månader till 5 år. USA började vaccinera barn under 5 år den 1 juni 2021. Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images
Covid-19-vaccin från Moderna för barn från 6 månader till 5 år. USA började vaccinera barn under 5 år den 1 juni 2021. Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images
Pandemin

mRNA hittas i blodprover 28 dagar efter vaccination

Zachary Stieber

Danska forskare har analyserat prover från vaccinerade och har hittat hela och delar av mRNA-sekvenser veckor efter vaccination. Upptäckten innebär att mRNA finns kvar i kroppen mycket längre än vad myndigheter världen över haft vetskap om.


Henrik Westh, professor i klinisk mikrobiologi vid Köpenhamns universitet, och hans medförfattare till studien är överraskade över upptäckten.

”Vi fann fragment av Covid-19-vaccinets mRNA i blodet i upp till 28 dagar efter vaccination hos patienter med kronisk Hepatit C som vaccinerats med mRNA från både Pfizer/ Biontech och Moderna”, skriver den danska forskargruppen.

Forskning om biverkningar av mRNA-vaccin

Pfizers vaccin mot Covid-19 är världens första godkända mRNA-vaccin och Modernas vaccin är världens andra.

En israelisk studie publicerad i november 2022 visade en ökning på 25 procent av hjärtstillestånd och akut koronarsyndrom bland personer i åldrarna 16–39 år bland både dem som smittats av viruset och dem som bara vaccinerats. Författaren till studien är professor Retsef Levi vid MIT. Levi förespråkar efter fyndet ett totalt stopp för mRNA-vaccin.

Europeiska kommissionen hävdar fortfarande att vaccinet är säkert. På sin hemsida har kommissionen ett citat från Dr Michel Goldman som hävdar att den största risken för alla (speciellt människor i riskgrupp) är att inte vara vaccinerade.

Dr Goldman har dock publicerat en vetenskaplig artikel som visar hur mRNA-vaccin troligtvis har accelererat tillväxten av hans lymfcancer. Artikeln är publicerad i Frontiers of Medicine.

Den danska artikeln är publicerad i Journal of Pathology, Microbiology, and Immunology.

Källa: Europeiska kommissionen, Frontiers in Medicne via Pubmed

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingCovid-19-vaccin från Moderna för barn från 6 månader till 5 år. USA började vaccinera barn under 5 år den 1 juni 2021. Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images
Covid-19-vaccin från Moderna för barn från 6 månader till 5 år. USA började vaccinera barn under 5 år den 1 juni 2021. Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images
Pandemin

mRNA hittas i blodprover 28 dagar efter vaccination

Zachary Stieber

Danska forskare har analyserat prover från vaccinerade och har hittat hela och delar av mRNA-sekvenser veckor efter vaccination. Upptäckten innebär att mRNA finns kvar i kroppen mycket längre än vad myndigheter världen över haft vetskap om.


Henrik Westh, professor i klinisk mikrobiologi vid Köpenhamns universitet, och hans medförfattare till studien är överraskade över upptäckten.

”Vi fann fragment av Covid-19-vaccinets mRNA i blodet i upp till 28 dagar efter vaccination hos patienter med kronisk Hepatit C som vaccinerats med mRNA från både Pfizer/ Biontech och Moderna”, skriver den danska forskargruppen.

Forskning om biverkningar av mRNA-vaccin

Pfizers vaccin mot Covid-19 är världens första godkända mRNA-vaccin och Modernas vaccin är världens andra.

En israelisk studie publicerad i november 2022 visade en ökning på 25 procent av hjärtstillestånd och akut koronarsyndrom bland personer i åldrarna 16–39 år bland både dem som smittats av viruset och dem som bara vaccinerats. Författaren till studien är professor Retsef Levi vid MIT. Levi förespråkar efter fyndet ett totalt stopp för mRNA-vaccin.

Europeiska kommissionen hävdar fortfarande att vaccinet är säkert. På sin hemsida har kommissionen ett citat från Dr Michel Goldman som hävdar att den största risken för alla (speciellt människor i riskgrupp) är att inte vara vaccinerade.

Dr Goldman har dock publicerat en vetenskaplig artikel som visar hur mRNA-vaccin troligtvis har accelererat tillväxten av hans lymfcancer. Artikeln är publicerad i Frontiers of Medicine.

Den danska artikeln är publicerad i Journal of Pathology, Microbiology, and Immunology.

Källa: Europeiska kommissionen, Frontiers in Medicne via Pubmed

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024