loadingPoeten Gunnar Ekelöf menade att man måste besöka Raivola för förstå Edith Södergrans poesi. Foto: Privat
Poeten Gunnar Ekelöf menade att man måste besöka Raivola för förstå Edith Södergrans poesi. Foto: Privat
Litteratur

Hem till Edith Södergrans mor i Raivola

Rolf Karlman

På cykel tar sig fyra pojkar till Raivola, den berömda poetens hemby. Det blir en resa att minnas. De tillbringar flera dagar med poetens gamla mor, tältar i en skog i närheten och besöker graven på kyrkogården.

Närpes har en vänort i Ryssland, nämligen Raivola på Karelska näset. Raivola (ryska Rosjtjino) ligger 50 km sydost om Viborg vid järnvägen mellan Viborg och Sankt Petersburg. Det som förenar Närpes och Raivola är framför allt Edith Södergran, den alltför tidigt bortgångna poeten. Edith växte upp i Raivola, men fadern, sågverksägaren Mattias Södergran, kom från Tjärlax by i Närpes. När en delegation från Raivola besökte Närpes i juli 2005 överlämnades en minnesplatta tillägnad Edith Södergran till Närpes kommun.

Kontakterna mellan Närpes och Raivola har funnits länge, vilket följande lilla berättelse vittnar om. Några år före kriget, på sommaren 1936, beslutade sig fyra kulturellt intresserade ungdomar från Närpes att med cykel besöka Ladogatrakten och Karelska näset. Huvudmålet för resan var Raivola där Edith Södergrans mor, Helena, ännu levde.

Raivola: Edith Södergrans hemby

Under Stora nordiska kriget (1700–1721) förlorades Raivola till Ryssland. Efter en tid som finskt hamnade byn åter på den ryska sidan av gränsen när andra världskriget bröt ut.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPoeten Gunnar Ekelöf menade att man måste besöka Raivola för förstå Edith Södergrans poesi. Foto: Privat
Poeten Gunnar Ekelöf menade att man måste besöka Raivola för förstå Edith Södergrans poesi. Foto: Privat
Litteratur

Hem till Edith Södergrans mor i Raivola

Rolf Karlman

På cykel tar sig fyra pojkar till Raivola, den berömda poetens hemby. Det blir en resa att minnas. De tillbringar flera dagar med poetens gamla mor, tältar i en skog i närheten och besöker graven på kyrkogården.

Närpes har en vänort i Ryssland, nämligen Raivola på Karelska näset. Raivola (ryska Rosjtjino) ligger 50 km sydost om Viborg vid järnvägen mellan Viborg och Sankt Petersburg. Det som förenar Närpes och Raivola är framför allt Edith Södergran, den alltför tidigt bortgångna poeten. Edith växte upp i Raivola, men fadern, sågverksägaren Mattias Södergran, kom från Tjärlax by i Närpes. När en delegation från Raivola besökte Närpes i juli 2005 överlämnades en minnesplatta tillägnad Edith Södergran till Närpes kommun.

Kontakterna mellan Närpes och Raivola har funnits länge, vilket följande lilla berättelse vittnar om. Några år före kriget, på sommaren 1936, beslutade sig fyra kulturellt intresserade ungdomar från Närpes att med cykel besöka Ladogatrakten och Karelska näset. Huvudmålet för resan var Raivola där Edith Södergrans mor, Helena, ännu levde.

Raivola: Edith Södergrans hemby

Under Stora nordiska kriget (1700–1721) förlorades Raivola till Ryssland. Efter en tid som finskt hamnade byn åter på den ryska sidan av gränsen när andra världskriget bröt ut.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024