loadingPå målningar intar Jungfru Maria ofta en himmelsk roll, samtidigt som hon liksom sin son är verksam i det jordiska. Målning av Mark Lancelot Symons (1887–1935). Foto: Public Domain
På målningar intar Jungfru Maria ofta en himmelsk roll, samtidigt som hon liksom sin son är verksam i det jordiska. Målning av Mark Lancelot Symons (1887–1935). Foto: Public Domain
Litteratur

Hur Jungfru Marias liv har tolkats

Anton Carlson

Leonardo De Chiricos introduktionsbok till Jungfru Maria finns nu i svensk översättning. En lättillgänglig och lärorik bok om denna bibliska gestalt och den gudomliga status hon har fått i många kulturer.

Toeologen Leonardo De Chirico argumenterar i sin bok Lilla guiden om Maria – Guds moder? för att vår syn på Jungfru Maria bör hämtas från den bild som Bibeln faktiskt ger av henne. I det första kapitlet återger han den bibliska information vi har om henne, vilken får sägas vara ganska sparsam. Maria beskrivs i Bibeln som en trolovad jungfru som välkomnar Guds beslut om att bli mor åt hans son genom att säga: ”Låt det ske med mig som du har sagt.” Hon tackar alltså ja till att avstå från ett konventionellt liv för att i stället bli Guds tjänarinna. I Johannesevangeliet berättas att hon är en del av den lilla skara som ännu står vid Jesus sida när han hänger på korset. Chirico menar att hon var en på många sätt föredömlig människa, men likväl en människa, som enligt Bibeln var en del av arvsynden liksom alla andra.

Att bilden av Jungfru Maria går utöver det som Bibeln rent konkret berättar om henne menar Chirico bland annat kan härledas till de böcker som brukar benämnas de apokryfiska källorna. Dessa böcker beskriver bibliska ting, men har inom den tidiga kristenheten bedömts som icke trovärdiga. Chirico pekar på att de tenderar att fylla i Bibelns luckor, men saknar dess närhet till konkreta historiska skeenden. Exempel på något som förekommer i dessa texter men som inte återfinns i Bibeln är att Jungfru Maria skulle ha förblivit orörd hela sitt liv. Detta har gjort henne till en symbol för renhet.

Lilla guiden om Maria – Guds moder

Titel: Lilla guiden om Maria – Guds moder

Författare: Leonardo De Chirico

Översättare: Stig Emker

Förlag: Timoteus förlag

 

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPå målningar intar Jungfru Maria ofta en himmelsk roll, samtidigt som hon liksom sin son är verksam i det jordiska. Målning av Mark Lancelot Symons (1887–1935). Foto: Public Domain
På målningar intar Jungfru Maria ofta en himmelsk roll, samtidigt som hon liksom sin son är verksam i det jordiska. Målning av Mark Lancelot Symons (1887–1935). Foto: Public Domain
Litteratur

Hur Jungfru Marias liv har tolkats

Anton Carlson

Leonardo De Chiricos introduktionsbok till Jungfru Maria finns nu i svensk översättning. En lättillgänglig och lärorik bok om denna bibliska gestalt och den gudomliga status hon har fått i många kulturer.

Toeologen Leonardo De Chirico argumenterar i sin bok Lilla guiden om Maria – Guds moder? för att vår syn på Jungfru Maria bör hämtas från den bild som Bibeln faktiskt ger av henne. I det första kapitlet återger han den bibliska information vi har om henne, vilken får sägas vara ganska sparsam. Maria beskrivs i Bibeln som en trolovad jungfru som välkomnar Guds beslut om att bli mor åt hans son genom att säga: ”Låt det ske med mig som du har sagt.” Hon tackar alltså ja till att avstå från ett konventionellt liv för att i stället bli Guds tjänarinna. I Johannesevangeliet berättas att hon är en del av den lilla skara som ännu står vid Jesus sida när han hänger på korset. Chirico menar att hon var en på många sätt föredömlig människa, men likväl en människa, som enligt Bibeln var en del av arvsynden liksom alla andra.

Att bilden av Jungfru Maria går utöver det som Bibeln rent konkret berättar om henne menar Chirico bland annat kan härledas till de böcker som brukar benämnas de apokryfiska källorna. Dessa böcker beskriver bibliska ting, men har inom den tidiga kristenheten bedömts som icke trovärdiga. Chirico pekar på att de tenderar att fylla i Bibelns luckor, men saknar dess närhet till konkreta historiska skeenden. Exempel på något som förekommer i dessa texter men som inte återfinns i Bibeln är att Jungfru Maria skulle ha förblivit orörd hela sitt liv. Detta har gjort henne till en symbol för renhet.

Lilla guiden om Maria – Guds moder

Titel: Lilla guiden om Maria – Guds moder

Författare: Leonardo De Chirico

Översättare: Stig Emker

Förlag: Timoteus förlag

 

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024