Domstol: Fel att ändra deadline för röster i Pennsylvania
Beslutet hindrar sent inkomna röster från att räknas
En valarbetare i Clark County scannar poströster i norra Las Vegas, Nevada, den 7 november 2020. Foto: Ethan Miller/Getty Images


På torsdagen fällde en domare i Pennsylvania ett beslut till Trumpkampanjens fördel. Delstatssekreterare Kathy Boockvar överträdde sin befogenhet när hon två dagar före valdagen ändrade deadline för poströster.

“Domstolen drar slutsatsen att svarande Kathy Boockvar, i sin officiella förmåga som delstatssekreterare, brast i befogenhet att den 1 november 2020 utfärda riktlinjer till svarande countys valråd i den mån riktlinjen innebar att ändra deadline ... för vissa elektorer att verifiera id-handling”, skriver domare Mary Hannah Leavitt i sin order (pdf) den 12 november.

Boockvar, som är demokrat och bär högsta ansvaret för valet i Pennsylvania, utfärdade riktlinjen att man fick inkomma med id-handling för att rösta till 12 november istället för som tidigare 9 november.

Ändringen gjorde hon efter att Pennsylvanias Högsta domstol beslutat att poströster kunde accepteras tre dagar efter 9 november.

Domaren sade även att poströster från väljare som legitimerat sig mellan 10 och 12 november inte ska räknas. Det är oklart hur många röster det gäller.

Den 5 november fastslog Pennsylvanias Commonwealth Court att Boockvar bröt mot lagen när hon förlängde deadline för väljare att inkomma med id-handling.

Domare Leavitts beslut kan överklagas i Pennsylvanias Högsta domstol.

Tidigare i veckan sade Boockvar att man tagit emot omkring 10 000 poströster under tre-dagarsperioden, och 94 000 preliminära röstsedlar.

Nu inväntas amerikanska Högsta domstolens beslut om huruvida Pennsylvanias Högsta domstol handlade lagenligt när den godkände en tredagars förlängning för att ta emot poströster.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

USA-valet

Den 8 december ska alla röster i det allmänna valet vara räknade och omräknade, alla rättsliga tvister utredda och elektorsrösterna fördelade. Återstår fortfarande tvister ska dessa avgöras i Högsta domstolen.

Den 14 december röstar elektorerna. Sedan signerar elektorerna sex röstcertifikat som skickas till olika myndighetspersoner, däribland vicepresidenten.

Den 6 januari ska representanthuset och senaten sammanträda för att räkna elektorsrösterna. Därefter tillkännager senatens ordförande, tillika vicepresidenten, en vinnare.

Den 20 januari svärs presidenten in.