loadingSamebyarnas åretruntmarker och statlig mark. Foto: Johan Hallnäs/TT
Samebyarnas åretruntmarker och statlig mark. Foto: Johan Hallnäs/TT
Inrikes

Kritik mot förslag om fjälljakt: ”Lägg ned”

Anna Lena Wallström/TT

Förslaget om att samebyarna på sikt ska styra över jakten och fisket i fjällområdena möts av skarp kritik från en rad instanser. Flera kräver att utredningen börjar om från början.

Den laddade frågan om vilka som ska fördela jakt- och fiskerättigheterna i renskötselområdena ställdes på sin spets när Girjas sameby i Gällivare kommun vann över staten 2020. Högsta domstolen slog fast att samebyn – inte staten – hade bestämmanderätten, som en följd av urminnes hävd.

Med domen stod det klart att lagstiftningen behövde ses över. Det förslag som nu varit ute på remiss innebär att övriga samebyar på sikt får motsvarande ansvar för jakt och fiske som Girjas har. Alternativt kan lokala föreningar ta ansvaret. Men till dess att den nya lagen är på plats bör länsstyrelserna fortsätta att utfärda tillstånd för jakt och fiske, enligt Renmarkskommitténs delbetänkande.

Samebyar mot staten

Den fria småviltjakten i fjälltrakterna har lett till protester från samiskt håll. De har bland annat hävdat att de är bäst lämpade att avgöra var jakt kan ske utan att störa renarna.

Girjas sameby stämde staten 2009 och yrkade på att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen.

Fallet gick till Högsta domstolen som 2020 gav Girjas sameby rätt, och slog fast att det är samebyn, inte staten, som har upplåtelserätt till småviltjakt och fiske på grund av urminnes hävd (långvarigt bruk av markerna).

Renmarkskommittén utreder sedan 2021 en ny renskötsellag, som ska vara förenlig med slutsatserna i Girjasdomen. Ett delbetänkande lämnades i augusti i fjol.

Ytterligare fyra samebyar – Ran, Sirges, Unna Tjerusj och Baste – meddelade i maj i år att de inte vill vänta på en eventuell lagändring utan stämmer staten för att få samma rättigheter som Girjas.

Renmarkskommittén ska lämna sitt slutbetänkande i maj 2025.

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSamebyarnas åretruntmarker och statlig mark. Foto: Johan Hallnäs/TT
Samebyarnas åretruntmarker och statlig mark. Foto: Johan Hallnäs/TT
Inrikes

Kritik mot förslag om fjälljakt: ”Lägg ned”

Anna Lena Wallström/TT

Förslaget om att samebyarna på sikt ska styra över jakten och fisket i fjällområdena möts av skarp kritik från en rad instanser. Flera kräver att utredningen börjar om från början.

Den laddade frågan om vilka som ska fördela jakt- och fiskerättigheterna i renskötselområdena ställdes på sin spets när Girjas sameby i Gällivare kommun vann över staten 2020. Högsta domstolen slog fast att samebyn – inte staten – hade bestämmanderätten, som en följd av urminnes hävd.

Med domen stod det klart att lagstiftningen behövde ses över. Det förslag som nu varit ute på remiss innebär att övriga samebyar på sikt får motsvarande ansvar för jakt och fiske som Girjas har. Alternativt kan lokala föreningar ta ansvaret. Men till dess att den nya lagen är på plats bör länsstyrelserna fortsätta att utfärda tillstånd för jakt och fiske, enligt Renmarkskommitténs delbetänkande.

Samebyar mot staten

Den fria småviltjakten i fjälltrakterna har lett till protester från samiskt håll. De har bland annat hävdat att de är bäst lämpade att avgöra var jakt kan ske utan att störa renarna.

Girjas sameby stämde staten 2009 och yrkade på att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen.

Fallet gick till Högsta domstolen som 2020 gav Girjas sameby rätt, och slog fast att det är samebyn, inte staten, som har upplåtelserätt till småviltjakt och fiske på grund av urminnes hävd (långvarigt bruk av markerna).

Renmarkskommittén utreder sedan 2021 en ny renskötsellag, som ska vara förenlig med slutsatserna i Girjasdomen. Ett delbetänkande lämnades i augusti i fjol.

Ytterligare fyra samebyar – Ran, Sirges, Unna Tjerusj och Baste – meddelade i maj i år att de inte vill vänta på en eventuell lagändring utan stämmer staten för att få samma rättigheter som Girjas.

Renmarkskommittén ska lämna sitt slutbetänkande i maj 2025.

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024