loadingMikael Kuhmunen, ordförande för Sirges sameby, är en av författarna till debattartikeln. Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT
Mikael Kuhmunen, ordförande för Sirges sameby, är en av författarna till debattartikeln. Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT
Inrikes

Fyra samebyar stämmer staten

TT

Samebyarna i Lappland har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske ovanför odlingsgränsen. Det skriver fyra samebyar – som nu väljer att stämma staten – på Dagens Nyheters debattsida.

Högsta domstolen slog 2020 fast i den så kallade Girjasdomen att samebyn med samma namn har ensam upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske.

De fyra samebyarna – Ran, Sirges, Unna Tjerusj och Baste – anser att samma rätt gäller alla samebyar i Lappland. Det är en slutsats som samebyarna bedömer att den statligt tillsatta renmarkskommittén också dragit.

"Trots kommitténs slutsats att samebyarna har ensamrätt att göra sådana upp­låtelser, har inget förslag på lagändring lagts fram. Vi konstaterar att det uppenbarligen finns en ovilja från politiskt håll att acceptera rättsläget. En politisk lösning som respekterar ­Högsta domstolens dom och de samiska rättigheterna verkar vara långt borta", skriver representanter för samebyarna.

De fyra samebyarna kommer att lämna in separata stämningsansökningar, den första på tisdagen. Att driva rättsprocesser är enligt debattörerna det enda sättet att få till en förändring:

"Det har därför blivit tydligt att den enda möjliga vägen framåt för att vi ska få ett erkännande och respekt för våra rättigheter samt själva kunna förfoga över dessa, är att på samma sätt som Girjas gjorde vända oss till domstol. Det är därför vi nu har valt att inleda rättsliga processer mot staten".

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMikael Kuhmunen, ordförande för Sirges sameby, är en av författarna till debattartikeln. Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT
Mikael Kuhmunen, ordförande för Sirges sameby, är en av författarna till debattartikeln. Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT
Inrikes

Fyra samebyar stämmer staten

TT

Samebyarna i Lappland har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske ovanför odlingsgränsen. Det skriver fyra samebyar – som nu väljer att stämma staten – på Dagens Nyheters debattsida.

Högsta domstolen slog 2020 fast i den så kallade Girjasdomen att samebyn med samma namn har ensam upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske.

De fyra samebyarna – Ran, Sirges, Unna Tjerusj och Baste – anser att samma rätt gäller alla samebyar i Lappland. Det är en slutsats som samebyarna bedömer att den statligt tillsatta renmarkskommittén också dragit.

"Trots kommitténs slutsats att samebyarna har ensamrätt att göra sådana upp­låtelser, har inget förslag på lagändring lagts fram. Vi konstaterar att det uppenbarligen finns en ovilja från politiskt håll att acceptera rättsläget. En politisk lösning som respekterar ­Högsta domstolens dom och de samiska rättigheterna verkar vara långt borta", skriver representanter för samebyarna.

De fyra samebyarna kommer att lämna in separata stämningsansökningar, den första på tisdagen. Att driva rättsprocesser är enligt debattörerna det enda sättet att få till en förändring:

"Det har därför blivit tydligt att den enda möjliga vägen framåt för att vi ska få ett erkännande och respekt för våra rättigheter samt själva kunna förfoga över dessa, är att på samma sätt som Girjas gjorde vända oss till domstol. Det är därför vi nu har valt att inleda rättsliga processer mot staten".

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024