loadingBjörnberget vindpark i Medelpad har utvecklats av RES Renewable Norden och kommer bestå av 60 turbiner med den största rotordiameter som finns på marknaden. Foto: Bilbo Lantto
Björnberget vindpark i Medelpad har utvecklats av RES Renewable Norden och kommer bestå av 60 turbiner med den största rotordiameter som finns på marknaden. Foto: Bilbo Lantto
Inrikes

Vindkraften kan vara nästa gröna bubbla

Malin Nordstrand

De flesta vindkraftparker i Sverige gör mångmiljonförluster, en verklighet som varit gällande i många år. Det visar en ekonomisk analys från professor Christian Sandström och ekonomen Christian Steinbeck, som menar att vindkraften kan vara nästa stora ”gröna bubbla”.

Sedan regeringens mål om att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045 har vindkraftsutbyggnaden skett i rekordfart. I dag levererar Sveriges drygt 5 200 vindkraftverk ungefär 20 procent av den el som används i landet, och enligt Energimyndighetens prognoser väntas vindkraften öka stadigt de kommande två åren.

Efter det att vindkraftsutbyggnaden tog fart för nära två decennier sedan har den kantats av miljonförluster, både när det gäller privata och kommunala vindkraftbolag. Många mindre bolag har gått i konkurs. På kort tid har också andelen utländska ägare av svensk vindkraft nästan fördubblats.

Granskningen

– Drygt 5 200 vindkraftverk finns i Sverige i dag. Under perioden 2016–2021 ökade vindkraften från 15 till 27 TWh och uppgick till nästan 20 procent av elproduktionen.

– I granskningen har årsredovisningen för samtliga vindkraftsparker som anlagts under åren 2017–2021 analyserats.

– 1 045 av de 1 093 vindkraftverk som anlades 2017–2020 ingår i materialet. De som inte inkluderats är små och ägs av bönder. 3–4 kommunala energibolag särredovisar inte vindkraften och har därför exkluderats.

– Totalt sett har räntabiliteten på eget kapital (avkastningen på ägarnas satsade pengar) varit negativ varje år. Åren 2018–2019 var den minus 8 procent, 2017 var den minus 25 procent och 2020 och 2021 var den minus 11 procent och därefter minus 15 procent.

– I de granskade bolagen stod elcertifikaten för 15–25 procent av intäkterna under åren 2018–2020.

– Av den anlagda kapaciteten från vindkraft under perioden som granskats är 95 procent skapad av utländska investerare.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBjörnberget vindpark i Medelpad har utvecklats av RES Renewable Norden och kommer bestå av 60 turbiner med den största rotordiameter som finns på marknaden. Foto: Bilbo Lantto
Björnberget vindpark i Medelpad har utvecklats av RES Renewable Norden och kommer bestå av 60 turbiner med den största rotordiameter som finns på marknaden. Foto: Bilbo Lantto
Inrikes

Vindkraften kan vara nästa gröna bubbla

Malin Nordstrand

De flesta vindkraftparker i Sverige gör mångmiljonförluster, en verklighet som varit gällande i många år. Det visar en ekonomisk analys från professor Christian Sandström och ekonomen Christian Steinbeck, som menar att vindkraften kan vara nästa stora ”gröna bubbla”.

Sedan regeringens mål om att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045 har vindkraftsutbyggnaden skett i rekordfart. I dag levererar Sveriges drygt 5 200 vindkraftverk ungefär 20 procent av den el som används i landet, och enligt Energimyndighetens prognoser väntas vindkraften öka stadigt de kommande två åren.

Efter det att vindkraftsutbyggnaden tog fart för nära två decennier sedan har den kantats av miljonförluster, både när det gäller privata och kommunala vindkraftbolag. Många mindre bolag har gått i konkurs. På kort tid har också andelen utländska ägare av svensk vindkraft nästan fördubblats.

Granskningen

– Drygt 5 200 vindkraftverk finns i Sverige i dag. Under perioden 2016–2021 ökade vindkraften från 15 till 27 TWh och uppgick till nästan 20 procent av elproduktionen.

– I granskningen har årsredovisningen för samtliga vindkraftsparker som anlagts under åren 2017–2021 analyserats.

– 1 045 av de 1 093 vindkraftverk som anlades 2017–2020 ingår i materialet. De som inte inkluderats är små och ägs av bönder. 3–4 kommunala energibolag särredovisar inte vindkraften och har därför exkluderats.

– Totalt sett har räntabiliteten på eget kapital (avkastningen på ägarnas satsade pengar) varit negativ varje år. Åren 2018–2019 var den minus 8 procent, 2017 var den minus 25 procent och 2020 och 2021 var den minus 11 procent och därefter minus 15 procent.

– I de granskade bolagen stod elcertifikaten för 15–25 procent av intäkterna under åren 2018–2020.

– Av den anlagda kapaciteten från vindkraft under perioden som granskats är 95 procent skapad av utländska investerare.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024