loadingMed den havsbaserade vindkraften ökar slitage och skador på verkens rotorblad på grund av att de utsätts för hårt väder. Foto: Damien Mayer/AFP via Getty Images
Med den havsbaserade vindkraften ökar slitage och skador på verkens rotorblad på grund av att de utsätts för hårt väder. Foto: Damien Mayer/AFP via Getty Images
Inrikes

Experter: Vindkraftens miljörisker måste upp på agendan

Malin Nordstrand

Det saknas en ordentlig konsekvensanalys, och en öppen och bred diskussion om risker och miljöpåverkan den storskaliga vindkraftsutbyggnaden medför i Sverige. Det var den samlade åsikten hos deltagarna vid ett seminarium i riksdagen förra veckan. 

Under seminariet, där fokus låg på den havsbaserade vindkraften, lyftes en rad olika aspekter i ämnet fram. Allt från den hotade fiskenäringen till vindkraftsbolagens ekonomiska gräddfil och den omfattande exploateringen av miljön.  

Den oberoende riksdagspolitikern Elsa Widding, civilingenjör med lång erfarenhet inom energibranschen, stod värd för arrangemanget. Hon säger till Epoch Times att hennes förhoppning är att få till en bredare analys och diskussion kring vindkraften. Dessutom efterlyser hon en grundlig konsekvensanalys från regeringens sida.

Vindkraftens materialåtgång

Till ett vindkraftverk på 4,2 megawatt (MW) behövs cirka: 

675 ton stål och järn, 60 ton glasfibermaterial och plaster, 7 ton aluminium, 4 ton koppar samt 4 ton elektronik (till vindkraftverk, kablar och annan elinfrastruktur i vindkraftparkerna). Till fundamentet krävs cirka 1 300 ton betong och 36 ton armeringsjärn.

I dag är vindkraftverken ofta större med högre kapacitet. På land har verken en kapacitet på upp till 6 MW, och till havs planeras verk på upp till 15 MW. 

Större vindkraftverk innebär att totalvikten ökar betydligt. Samtidigt ökar då elproduktionen vilket innebär att materialanvändningen minskar relativt.Forskning kring andra typer av vindkraftstorn och rotorblad som kan kräva mindre eller andra material pågår.

Till varje landbaserat vindkraftverk krävs ett område på 5 000 kvadratmeter. Dessutom måste vägar byggas till varje verk samt kablar dras och ledningsgator sättas upp.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMed den havsbaserade vindkraften ökar slitage och skador på verkens rotorblad på grund av att de utsätts för hårt väder. Foto: Damien Mayer/AFP via Getty Images
Med den havsbaserade vindkraften ökar slitage och skador på verkens rotorblad på grund av att de utsätts för hårt väder. Foto: Damien Mayer/AFP via Getty Images
Inrikes

Experter: Vindkraftens miljörisker måste upp på agendan

Malin Nordstrand

Det saknas en ordentlig konsekvensanalys, och en öppen och bred diskussion om risker och miljöpåverkan den storskaliga vindkraftsutbyggnaden medför i Sverige. Det var den samlade åsikten hos deltagarna vid ett seminarium i riksdagen förra veckan. 

Under seminariet, där fokus låg på den havsbaserade vindkraften, lyftes en rad olika aspekter i ämnet fram. Allt från den hotade fiskenäringen till vindkraftsbolagens ekonomiska gräddfil och den omfattande exploateringen av miljön.  

Den oberoende riksdagspolitikern Elsa Widding, civilingenjör med lång erfarenhet inom energibranschen, stod värd för arrangemanget. Hon säger till Epoch Times att hennes förhoppning är att få till en bredare analys och diskussion kring vindkraften. Dessutom efterlyser hon en grundlig konsekvensanalys från regeringens sida.

Vindkraftens materialåtgång

Till ett vindkraftverk på 4,2 megawatt (MW) behövs cirka: 

675 ton stål och järn, 60 ton glasfibermaterial och plaster, 7 ton aluminium, 4 ton koppar samt 4 ton elektronik (till vindkraftverk, kablar och annan elinfrastruktur i vindkraftparkerna). Till fundamentet krävs cirka 1 300 ton betong och 36 ton armeringsjärn.

I dag är vindkraftverken ofta större med högre kapacitet. På land har verken en kapacitet på upp till 6 MW, och till havs planeras verk på upp till 15 MW. 

Större vindkraftverk innebär att totalvikten ökar betydligt. Samtidigt ökar då elproduktionen vilket innebär att materialanvändningen minskar relativt.Forskning kring andra typer av vindkraftstorn och rotorblad som kan kräva mindre eller andra material pågår.

Till varje landbaserat vindkraftverk krävs ett område på 5 000 kvadratmeter. Dessutom måste vägar byggas till varje verk samt kablar dras och ledningsgator sättas upp.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024