loadingUtan dygnspass försämras återhämtningen för räddningstjänstens personal, liksom möjligheterna till övning, menar Räddningstjänsten Syd. Foto: Magnus Hammarberg
Utan dygnspass försämras återhämtningen för räddningstjänstens personal, liksom möjligheterna till övning, menar Räddningstjänsten Syd. Foto: Magnus Hammarberg
Inrikes

Politiker: Nya reglerna äventyrar räddningstjänsten

Eva Sagerfors

Ledningarna för de största räddningstjänsterna säger ifrån: de skärpta reglerna om dygnsvila kommer att försämra räddningstjänsten. SKR och Sobona står dock fast – man vill inte riskera att bryta mot EU-reglerna.

Det nya kollektivavtalet för anställda inom kommuner och regioner förhandlades fram för att möta kritik från EU-kommissionen mot att det svenska avtalet inte följde EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller dygnsvila. Avtalet innebär stora förändringar för flera verksamheter som tidigare har arbetat dygnspass. Grundregeln enligt EU:s arbetstidsdirektiv är att arbetstagare ska ha minst elva timmars vila per dygn och alltså arbeta som längst 13 timmar i sträck.

För de flesta gäller avtalet från den 1 oktober 2023 och för bland andra räddningstjänsten från den 1 februari 2024.

Reglering av dygnsvila

 

EU-kommissionen har kritiserat Sveriges reglering av dygnsvila. SKR, Sobona och fackliga parter har analyserat det svenska avtalet och förhandlat fram nya regleringar som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Det nya kollektivavtalet ska uppfylla kraven om minst elva timmars dygnsvila, och arbete och dygnsvila ska enligt direktivet alternera.

Dygnsvila (artikel 3): ”Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod.”

Avvikelser (artikel 17): Avvikelser ”får fastställas genom lagstiftning /.../ eller genom kollektivavtal /.../ under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet” för ”ambulans, brand- och civilförsvar” och ”vård på sjukhus och liknande inrättningar”.

Kollektivavtalet anger att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensförfarande ska tillämpas restriktivt och arbetstiden får högst vara 24 timmar. Ett beslut om dispens gäller som längst 12 månader i taget. En arbetstidsnämnd beslutar om dispens.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUtan dygnspass försämras återhämtningen för räddningstjänstens personal, liksom möjligheterna till övning, menar Räddningstjänsten Syd. Foto: Magnus Hammarberg
Utan dygnspass försämras återhämtningen för räddningstjänstens personal, liksom möjligheterna till övning, menar Räddningstjänsten Syd. Foto: Magnus Hammarberg
Inrikes

Politiker: Nya reglerna äventyrar räddningstjänsten

Eva Sagerfors

Ledningarna för de största räddningstjänsterna säger ifrån: de skärpta reglerna om dygnsvila kommer att försämra räddningstjänsten. SKR och Sobona står dock fast – man vill inte riskera att bryta mot EU-reglerna.

Det nya kollektivavtalet för anställda inom kommuner och regioner förhandlades fram för att möta kritik från EU-kommissionen mot att det svenska avtalet inte följde EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller dygnsvila. Avtalet innebär stora förändringar för flera verksamheter som tidigare har arbetat dygnspass. Grundregeln enligt EU:s arbetstidsdirektiv är att arbetstagare ska ha minst elva timmars vila per dygn och alltså arbeta som längst 13 timmar i sträck.

För de flesta gäller avtalet från den 1 oktober 2023 och för bland andra räddningstjänsten från den 1 februari 2024.

Reglering av dygnsvila

 

EU-kommissionen har kritiserat Sveriges reglering av dygnsvila. SKR, Sobona och fackliga parter har analyserat det svenska avtalet och förhandlat fram nya regleringar som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Det nya kollektivavtalet ska uppfylla kraven om minst elva timmars dygnsvila, och arbete och dygnsvila ska enligt direktivet alternera.

Dygnsvila (artikel 3): ”Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod.”

Avvikelser (artikel 17): Avvikelser ”får fastställas genom lagstiftning /.../ eller genom kollektivavtal /.../ under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet” för ”ambulans, brand- och civilförsvar” och ”vård på sjukhus och liknande inrättningar”.

Kollektivavtalet anger att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensförfarande ska tillämpas restriktivt och arbetstiden får högst vara 24 timmar. Ett beslut om dispens gäller som längst 12 månader i taget. En arbetstidsnämnd beslutar om dispens.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024