loadingFackliga Akademikerförbundet SSR och Vision lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Fackliga Akademikerförbundet SSR och Vision lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Krav på högre lön för kommunanställda

TT

Löneökningar, kortare arbetstid och satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper. Det kräver Akademikerförbundet SSR och Vision för närmare 200 000 medlemmar i välfärden.

Inför den kommande avtalsrörelsen ska nu flera fackförbund lämna över sina krav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Akademikerförbundet SSR och Vision yrkar på ett ettårigt löneavtal med löneökningstakt i nivå med det så kallade märket, som sätts i industriförhandlingarna.

Förbundens krav

(TT)

Avtalsrörelsen berör nära 200 000 anställda i kommuner, regioner och kommun- eller regionägda bolag.

Akademikerförbundet SSR och Vision kräver bland annat följande:

En avtalsperiod om ett år och en löneökningstakt i nivå med märket.

Arbetstidsförkortning genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar.

Satsningar på kompetensutveckling, kompetenstrappor och fler karriärvägar.

Större inflytande kring klimatfrågor och införande av artificiell intelligens (AI).

Satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFackliga Akademikerförbundet SSR och Vision lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Fackliga Akademikerförbundet SSR och Vision lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Krav på högre lön för kommunanställda

TT

Löneökningar, kortare arbetstid och satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper. Det kräver Akademikerförbundet SSR och Vision för närmare 200 000 medlemmar i välfärden.

Inför den kommande avtalsrörelsen ska nu flera fackförbund lämna över sina krav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Akademikerförbundet SSR och Vision yrkar på ett ettårigt löneavtal med löneökningstakt i nivå med det så kallade märket, som sätts i industriförhandlingarna.

Förbundens krav

(TT)

Avtalsrörelsen berör nära 200 000 anställda i kommuner, regioner och kommun- eller regionägda bolag.

Akademikerförbundet SSR och Vision kräver bland annat följande:

En avtalsperiod om ett år och en löneökningstakt i nivå med märket.

Arbetstidsförkortning genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar.

Satsningar på kompetensutveckling, kompetenstrappor och fler karriärvägar.

Större inflytande kring klimatfrågor och införande av artificiell intelligens (AI).

Satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024