loadingMarcus Aronsson, brandman vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vill att man gör undantag för räddningstjänsten och möjliggör dygnspass. Foto: Privat
Marcus Aronsson, brandman vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vill att man gör undantag för räddningstjänsten och möjliggör dygnspass. Foto: Privat
Inrikes

Brandman: ”Vi kommer att få en sämre räddningstjänst”

Eva Sagerfors

Massuppsägningar och en försämrad räddningstjänst. Det är vad många brandmän ser framöver med det nya kollektivavtalet som innebär att scheman med dygnspass ändras – till det sämre för både arbetstagare och verksamhet.

För att anpassa sig till EU-direktivets regler om dygnsvila införde arbetsgivarorganisationer och fackförbund i våras ändringar i kollektivavtalet för alla som arbetar i kommuner, regioner och kommunala bolag. För många träder avtalet i kraft den 1 oktober, medan räddningstjänstens avtal börjar gälla den 1 februari 2024.

I yrken med dygnetrunt-service arbetar man ofta dygnspass, men med det nya avtalet krävs att man beviljas dispens för detta. I stället kommer arbetsschemat att bestå av fler kortare pass och fler helger.

Reglering av dygnsvila

EU-kommissionen har riktat kritik mot Sveriges reglering av dygnsvila. SKR, Sobona och fackliga parter har analyserat det svenska avtalet och förhandlat fram nya regleringar som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Det nya kollektivavtalet ska uppfylla kraven om minst elva timmars dygnsvila och arbete och dygnsvila ska alternera enligt direktivet.

Dygnsvila (artikel 3): ”Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod.”

Avvikelser (artikel 17): Avvikelser ”får fastställas genom lagstiftning /.../ eller genom kollektivavtal /.../ under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet” för ”ambulans, brand- och civilförsvar”.

Kollektivavtalet anger att räddningstjänsten får ha sammanlagd arbetstid om högst 20 timmar vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour.

Dispensförfarande ska tillämpas restriktivt och sammanlagd arbetstid får högst vara 24 timmar. Ett beslut om dispens gäller som längst 12 månader i taget. En arbetstidsnämnd beslutar om dispens.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), EU

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMarcus Aronsson, brandman vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vill att man gör undantag för räddningstjänsten och möjliggör dygnspass. Foto: Privat
Marcus Aronsson, brandman vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vill att man gör undantag för räddningstjänsten och möjliggör dygnspass. Foto: Privat
Inrikes

Brandman: ”Vi kommer att få en sämre räddningstjänst”

Eva Sagerfors

Massuppsägningar och en försämrad räddningstjänst. Det är vad många brandmän ser framöver med det nya kollektivavtalet som innebär att scheman med dygnspass ändras – till det sämre för både arbetstagare och verksamhet.

För att anpassa sig till EU-direktivets regler om dygnsvila införde arbetsgivarorganisationer och fackförbund i våras ändringar i kollektivavtalet för alla som arbetar i kommuner, regioner och kommunala bolag. För många träder avtalet i kraft den 1 oktober, medan räddningstjänstens avtal börjar gälla den 1 februari 2024.

I yrken med dygnetrunt-service arbetar man ofta dygnspass, men med det nya avtalet krävs att man beviljas dispens för detta. I stället kommer arbetsschemat att bestå av fler kortare pass och fler helger.

Reglering av dygnsvila

EU-kommissionen har riktat kritik mot Sveriges reglering av dygnsvila. SKR, Sobona och fackliga parter har analyserat det svenska avtalet och förhandlat fram nya regleringar som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Det nya kollektivavtalet ska uppfylla kraven om minst elva timmars dygnsvila och arbete och dygnsvila ska alternera enligt direktivet.

Dygnsvila (artikel 3): ”Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod.”

Avvikelser (artikel 17): Avvikelser ”får fastställas genom lagstiftning /.../ eller genom kollektivavtal /.../ under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet” för ”ambulans, brand- och civilförsvar”.

Kollektivavtalet anger att räddningstjänsten får ha sammanlagd arbetstid om högst 20 timmar vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour.

Dispensförfarande ska tillämpas restriktivt och sammanlagd arbetstid får högst vara 24 timmar. Ett beslut om dispens gäller som längst 12 månader i taget. En arbetstidsnämnd beslutar om dispens.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), EU

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024