loadingSå kallade toxiska chefer har stor negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående. Foto: fizkes/Shutterstock
Så kallade toxiska chefer har stor negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående. Foto: fizkes/Shutterstock
Debatt

När ska arbetsgivare sätta stopp för toxiska chefer?

Martina Skowronska

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Det finns chefer som är måna om sina anställda. Men det finns också chefer som inte vill sina medarbetare väl. Det är dags för organisationer att ta sitt arbetsgivaransvar och börja tro på medarbetare som larmar om en skadlig arbetsmiljö skapad av chefen. Det skriver Martina Skowronska, magister i retorik, författare och kommunikationskonsult.

Skillnaden mellan en dålig chef och en toxisk chef är att den förra har ogynnsamma yttre förutsättningar som påverkar ledarskapsinsatserna negativt. En toxisk chef däremot har ett egoistiskt uppsåt med ledarskapet och drivs av makten som positionen ger. Arbetsmiljön blir lidande när intentionen inte är att coacha sina medarbetare och göra gott för verksamheten. Giftet sprider sig när chefen kliver över lik för att få det han eller hon tycker sig vara berättigad till.

Att glänsa uppåt är en manipulativ strategi. Den som betalar ut lönen ska aldrig kunna misstänka att någon medvetet utsätter sina underställda för till exempel kränkningar, hot eller mobbning.

När en medarbetare söker hjälp i organisationen för att ha blivit utsatt för subtilt och dolt våld av sin chef, möts han eller hon inte sällan av misstro. Medarbetaren känner sig ifrågasatt och misstänkliggjord.

Ett vanligt scenario, som jag beskriver i boken Toxiska chefer, är att skulden och ansvaret för missförhållanden läggs på den utsatta medarbetaren. Att lägga skulden där den hör hemma – hos den som medvetet härskar över sin personal – verkar inte vara arbetsgivarnas strategi. Många anställda vittnar om att den högre chefen backar upp den toxiska chefen. Denne får stanna kvar på arbetsplatsen och fortsätta ha personalansvar, medan den utsatta medarbetaren tvingas söka sig därifrån.

Ny forskning visar att vart tjugonde suicidfall kopplas till en toxisk chef, var tionde chef är skadlig och 36 procent av anställda är drabbade av det destruktiva ledarskapet. Forskningen har även fastställt att risken för hjärtsjukdomar ökar alltmer, upp till 64 procent, ju längre tid man arbetar under en dysfunktionell chef. För att inte tala om alla stressrelaterade sjukdomar som kan härledas direkt till ett bristande ledarskap.

Ny forskning visar att vart tjugonde suicidfall kopplas till en toxisk chef.

Det är ett totalt haveri när organisationer duckar för problemen med en toxisk chef. Signalerna man sänder ut är att man accepterar att grova mellanmänskliga överträdelser sker – ibland med dödlig utgång.

Dåliga resultat i medarbetarenkäterna kopplade till ledarskapet, hög sjukfrånvaro samt hög personalomsättning är tydliga signaler om att chefen inte uppfyller kriterierna för ett gott ledarskap.

Så här kan arbetsgivare få upp det toxiska ledarskapet på agendan:

• Kräv inte att medarbetare ska vända sig till sin chef för att ge denne feedback om dennes toxiska ledarskap – chefen kommer att ansätta den utsatte ännu hårdare.

• Inrätta en funktion dit medarbetare kan vända sig för att rapportera om en toxisk chef. Funktionen ska inte döma, utan hjälpa till att uppmärksamma chefers förövarmentalitet.

• Skapa effektiva rutiner för hur problemen med en toxisk chef ska åtgärdas och lösas.

Man kan tro att det handlar om en häxjakt på syndabockar förklädda till toxiska chefer. Nej, det handlar om att hitta hållbara lösningar på ett utbrett och reellt problem. Arbetsplatskulturen ska inte skydda den skyldige och tillåta att denne friskriver sig från sitt ansvar. Likaså bör det inte vara den oskyldige som ska ta bördan och behöva söka sig vidare till en annan arbetsplats.

Martina Skowronska - Magister i retorik, författare och kommunikationskonsult.

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSå kallade toxiska chefer har stor negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående. Foto: fizkes/Shutterstock
Så kallade toxiska chefer har stor negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående. Foto: fizkes/Shutterstock
Debatt

När ska arbetsgivare sätta stopp för toxiska chefer?

Martina Skowronska

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Det finns chefer som är måna om sina anställda. Men det finns också chefer som inte vill sina medarbetare väl. Det är dags för organisationer att ta sitt arbetsgivaransvar och börja tro på medarbetare som larmar om en skadlig arbetsmiljö skapad av chefen. Det skriver Martina Skowronska, magister i retorik, författare och kommunikationskonsult.

Skillnaden mellan en dålig chef och en toxisk chef är att den förra har ogynnsamma yttre förutsättningar som påverkar ledarskapsinsatserna negativt. En toxisk chef däremot har ett egoistiskt uppsåt med ledarskapet och drivs av makten som positionen ger. Arbetsmiljön blir lidande när intentionen inte är att coacha sina medarbetare och göra gott för verksamheten. Giftet sprider sig när chefen kliver över lik för att få det han eller hon tycker sig vara berättigad till.

Att glänsa uppåt är en manipulativ strategi. Den som betalar ut lönen ska aldrig kunna misstänka att någon medvetet utsätter sina underställda för till exempel kränkningar, hot eller mobbning.

När en medarbetare söker hjälp i organisationen för att ha blivit utsatt för subtilt och dolt våld av sin chef, möts han eller hon inte sällan av misstro. Medarbetaren känner sig ifrågasatt och misstänkliggjord.

Ett vanligt scenario, som jag beskriver i boken Toxiska chefer, är att skulden och ansvaret för missförhållanden läggs på den utsatta medarbetaren. Att lägga skulden där den hör hemma – hos den som medvetet härskar över sin personal – verkar inte vara arbetsgivarnas strategi. Många anställda vittnar om att den högre chefen backar upp den toxiska chefen. Denne får stanna kvar på arbetsplatsen och fortsätta ha personalansvar, medan den utsatta medarbetaren tvingas söka sig därifrån.

Ny forskning visar att vart tjugonde suicidfall kopplas till en toxisk chef, var tionde chef är skadlig och 36 procent av anställda är drabbade av det destruktiva ledarskapet. Forskningen har även fastställt att risken för hjärtsjukdomar ökar alltmer, upp till 64 procent, ju längre tid man arbetar under en dysfunktionell chef. För att inte tala om alla stressrelaterade sjukdomar som kan härledas direkt till ett bristande ledarskap.

Ny forskning visar att vart tjugonde suicidfall kopplas till en toxisk chef.

Det är ett totalt haveri när organisationer duckar för problemen med en toxisk chef. Signalerna man sänder ut är att man accepterar att grova mellanmänskliga överträdelser sker – ibland med dödlig utgång.

Dåliga resultat i medarbetarenkäterna kopplade till ledarskapet, hög sjukfrånvaro samt hög personalomsättning är tydliga signaler om att chefen inte uppfyller kriterierna för ett gott ledarskap.

Så här kan arbetsgivare få upp det toxiska ledarskapet på agendan:

• Kräv inte att medarbetare ska vända sig till sin chef för att ge denne feedback om dennes toxiska ledarskap – chefen kommer att ansätta den utsatte ännu hårdare.

• Inrätta en funktion dit medarbetare kan vända sig för att rapportera om en toxisk chef. Funktionen ska inte döma, utan hjälpa till att uppmärksamma chefers förövarmentalitet.

• Skapa effektiva rutiner för hur problemen med en toxisk chef ska åtgärdas och lösas.

Man kan tro att det handlar om en häxjakt på syndabockar förklädda till toxiska chefer. Nej, det handlar om att hitta hållbara lösningar på ett utbrett och reellt problem. Arbetsplatskulturen ska inte skydda den skyldige och tillåta att denne friskriver sig från sitt ansvar. Likaså bör det inte vara den oskyldige som ska ta bördan och behöva söka sig vidare till en annan arbetsplats.

Martina Skowronska - Magister i retorik, författare och kommunikationskonsult.

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024