Meditation kan ge "superkrafter" – det är vetenskapligt bevisat
Foto: Epoch Times


Flera studier bekräftar att den energi som avges av människor som nått en avancerad nivå i sin meditationsutövning överskrider normala mänskliga nivåer hundra- eller tusenfalt.

Här är en titt på några sådana studier.

1. Kraftfulla gammavågor

Neuroforskaren Richard Davidsons studie från 2004 om den energi som avges av tibetanska mediterande munkar har dokumenterats av Stanforduniversitetet.

Davidson testade Dalai Lamas mest avancerade munkar, var och en med 15 till 40 års meditationsutövning bakom sig. Han mätte gammavågorna som deras hjärnor avgav med hjälp av EEG och hjärnskanning. En kontrollgrupp på 10 studenter utan tidigare meditationserfarenhet testades också efter en veckas träning.

Gammavågor beskrivs som "några av de mest högfekventa elektriska hjärnvågorna". Produktionen av gammavågor kräver att tusentals nervceller unisont agerar vid extremt höga hastigheter.

Davidson fann att några av munkarnas gammavågsaktiviteter var kraftfullare och hade högre amplitud än vad som tidigare dokumenterats. Vågornas rörelse var också mycket bättre organiserade än hos de icke-mediterande testdeltagarna.

Det visade sig också att meditation kan resultera i omfördelning av hjärnans grå substans och förhindra att den förloras. Förlusten av grå substans påverkar många mentala funktioner, såsom kontroll av känslor, impulser och tankar. Detta beror på att svanskärnan (caudate nucleus), som styr bland annat dessa funktioner, befinner sig i den grå substansen. 

Tian Tan Buddha i Hong Kong

2. Qigong-mästare avger infraljudsvågor som är 100 till 1 000 gånger över normala nivåer

1998 forskade professor Lu Yanfang och även många amerikanska forskare på qigongmästare i Kina.

Qigong är en gammal metod som innebär att kultivera energi, inte bara genom att göra meditativa övningar utan också genom att förbättra sinnet, eftersom sinnet och kroppen sägs vara ett. Metoden är känd för att ha helande effekter.

I sin forskning upptäckte hon att Qigong-mästare kunde avge kraftiga infraljudsvågor, 100 till 1 000 gånger så starka som genomsnittliga individers.

Energin i infraljudet som elever som bara hade övat några veckor avgav jämfördes med den uppmätta energin i infraljudet som avgavs av samma personer innan de började. Den var fem gånger så stark efter några veckors övning.

En liknande studie vid Peking College of Traditional Chinese Medicine, publicerad 1988, fann att den qi som qigongmästare sände ut delvis kunde mätas som infraljudsvågor, 100 gånger starkare än en vanlig persons. Båda studierna beskrivs av China Healthways Institute

3. Munkar avger värme där andra kan frysa ihjäl

Ett experiment som utfördes på tibetanska munkar i norra Indien beskrivs i en Harvard University Gazette-artikel från 2002.

Munkarna, tunt klädda, placerades i ett rum med en temperatur på fyra grader. De gick in i ett tillstånd av djup meditation. Lakan som blötts i kallt vatten lades över deras axlar.

Under dessa förhållanden skulle en vanlig person darra av kyla, och att kyla ner kroppen så mycket kan till och med leda till döden, sägs det i artikeln.

Munkarna förblev dock varma och torkade lakanen med sina kroppar. När lakanen hade torkat byttes de ut till andra kalla och våta lakan. Under en period på flera timmar torkade varje munk tre lakan.

Herbert Benson, som hade studerat meditationstekniken i 20 år, berättade för Gazette:

– Buddhister tror att den verklighet vi lever i inte är den högsta. Det finns en annan verklighet som vi kan gå in i och som inte påverkas av våra känslor och vår vardagliga värld. Buddhister anser att detta sinnestillstånd kan uppnås genom att göra gott för andra och genom meditation.

Benson sade att värmen från deras kroppar bara var en biprodukt av meditationen.

Många sådana experiment har utförts på personer som utövar meditation och det har visat sig att vissa av dem kan avge stora mängder av olika typer av energi, vilka kan mätas. De kan också styra metabolismen och andra kroppsprocesser.

Över 10 000 Falun Gong-utövare gör sina qigongövningar i Liaoning-provinsen i Kina. Metoden började förföljas 1999, men den här bilden är tagen innan dess. Foto: Minghui.org

4. Fantastiska resultat vad gäller helande

Många utövare av Falun Dafa, även känd som Falun Gong, har enligt uppgift blivit botade från kroniska och allvarliga sjukdomar. Falun Dafa är en meditationsmetod som kultiverar sinnet såväl som kroppen. Dess tre huvudprinciper är sanning, godhet och tålamod.

Medicinjournalisten Lara C. Pullen intervjuade år 2000 några Falun Dafa-utövare för en artikel som publicerades i CBS Health Watch.

Sen Yang, som då var 39 år, från Chicago, diagnostiserades med kronisk hepatit. Yang sade till Pullen:

– En läkare berättade som det var för mig: "Det finns inget sätt att verkligen bota din sjukdom. Du kommer att få leva med den under resten av ditt liv."

Efter att ha utövat Falun Dafa ett tag så gjorde Yang en fysisk undersökning och alla 32 testresultat var normala, inklusive de som hade att göra med hans sjukdom.

– I början så förändrades mitt fysiska tillstånd mycket snabbt. När jag gick kände jag att min kropp var så lätt, som om jag nästan skulle kunna lyfta, sade Yang.

Falun Dafa-utövare förklarade att metoden inte är avsedd att läka sjukdomar, men att det är en naturlig bieffekt av att förbättra sitt sinne och av att göra de meditativa qigongövningarna som bland annat stärker energin i kroppen.

Zhi Ping Kolouch, en 43-årig Falun Dafa-utövare, sade till Pullen:

– Om en person mår dåligt själsligt, då blir den sjuk.

 

Det är halvtidsuppträdande i matchen – den lilla flickan stjäl showen

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?

 

Fakta

falun gong

Falun Gong eller Falun Dafa är en självförbättringsmetod för kropp och sinne. Den lär ut sanning, godhet och tålamod som ett sätt att förbättra hälsan och moralen och för att få andlig visdom.

För mer information om metoden eller för att ladda ner ”Zhuan Falun”, se www.falundafa.org Alla böcker, övningsmusik och instruktioner finns tillgängliga helt gratis.