loading
Politikers prioritering av midsommar och sill får konsekvenser. Foto: Pasi Mämmelä
Politikers prioritering av midsommar och sill får konsekvenser. Foto: Pasi Mämmelä
Ledare

Ledare: Sill och skådespel åt folket

Daniel Sundqvist

För första gången fälls och avgår en statsminister efter en misstroendeomröstning. Det går till viss del att urskilja orsaken till krisen i regeringens kommunikation om situationen.

Att regeringen Löfven II skulle komma att falla till slut var inte helt otippat. Faktumet att ett avtal ingicks med två borgerliga partier för att möjliggöra ett fortsatt socialdemokratiskt styre innebär att den demokratiska legitimiteten bakom regeringsbildningen kan ifrågasättas. Rimligtvis röstade borgerliga väljare för just ett borgerligt styre. Att man även gjorde sig i praktiken beroende av vänsterpartiet men försökte ge sken av motsatsen, var bevisligen ingen stabil grund att stå på.

Det kan dock argumenteras att den största bidragande faktorn till dagens regeringskris avslöjades på den presskonferens som hölls några dagar innan förtroendeomröstningen. Regeringen tillkännagav då att man avser att införa familjeveckan, en mångmiljardsatsning på föräldraförsäkringen som ger föräldrar upp till sex dagar extra ledigt om året.

Underliga prioriteringar

Detta framstår som en underlig tajming. Varför tillkännages detta just nu och varför är familjeveckan en prioritet? En liknande underlig prioritering gav Magdalena Andersson uttryck för. Hon uppmanade sina politikerkollegor att ett extraval inte är något attraktivt alternativ och att man i detta läge hellre vill fokusera på ”fotbolls-EM, midsommarfirande och sill”.

Även statsministern gjorde ett liknande uttalande där han uppmanade folket att nu fira midsommar, och låta partierna hitta en lösning för att undvika ”politisk oro”.

Det är anmärkningsvärt att regeringens legitimitetsproblem samt missnöjet med dess praktiska meriter, försöker slätas över med till synes mutor om en ledig vecka samt en uppmaning om att istället fokusera på att äta sill och titta på fotbolls-EM.

Den politiska oron Löfven pratar om är just den politiska realiteten som råder i dag. Ingen fotboll, midsommar och sill i världen kan ändra på denna. Snarare framstår just denna avsaknad av rimliga prioriteringar vara en av orsakerna bakom både den rådande regeringskrisen samt de samhällsproblem vi ser i dag.

Detta märks inte minst i att regeringen i åratal har kommunicerat att man avser att ”knäcka gängen”.

Konsekvenser

Detta märks inte minst i att regeringen i åratal har kommunicerat om att man avser att ”knäcka gängen”. Under samma period har dock resultatet blivit en eskalerande osäkerhet med en normalisering av skjutningar och mord samt en utbredning av parallella rättssystem och utpressarverksamhet.

Integrationsproblem som yttrar sig i skolresultaten hanterades i Pisa-undersökningen 2018 genom att man helt enkelt uteslöt en stor del av de utrikesfödda eleverna ur statistiken.

Det framstår som att konstruktiva prioriteringar för att ta itu med dessa problem har kommit att hamna i konflikt med de partipolitiska intressena hos regeringspartierna. Kan inte problemen tas itu med, kvarstår endast att vilseleda och distrahera för att upprätthålla politisk prestige.

Bröd och skådespel

Detta handlande för tankarna till slutskedet för det romerska imperiet. De romerska makthavarna sades leva i överflöd, i stark kontrast till verkligheten för de lägre klasserna. För att undvika protester och missnöje erbjöds ”bröd och skådespel” som distraktion från de rådande samhällsproblemen.

En diktare beskrev dåtidens Rom som att folket inte längre uppehöll den stolthet och heroism som förr ingick i de romerska traditionerna. Troligtvis är detta en realitet även i Sverige i dag då folket i stort många gånger verkar låta sig vilseledas av dessa politiska distraktioner och allmosor. Det är också sannolikt att i dessa tider har just sill, fotbolls-EM och midsommar vardaglig prioritet för de flesta svenskar framför de samhällsproblem som i dag hopar sig och ser ut att utgöra ett än allvarligare problem i framtiden för våra barn som nu växer upp.

Men är det inte just politikernas jobb att lösa detta? Problemet är dock att politikerna är representanter för folket. Utan starka kulturella värderingar vad gäller prioriteringen mellan egenintresse och privat ansvarstagande uppstår intressekonflikter och korruption. Dessa representanter är dessutom ständigt under frestelse från yttre intressen som även de lockar med bröd och skådespel.

Lösning på den politiska krisen

Lösningen på den rådande politiska oron är knappast att Stefan Löfven ingår en ny uppgörelse med C och V om fortsatt regerande i samma anda. Dock inte heller nödvändigtvis att folket går till val och sätter Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vid rodret för en borgerlig regering.

Ett steg i rätt riktning vore om vi alla ser till att i vår karaktär prioritera vad som är av verklig vikt, framför just ytliga nöjen och egenintresse likt fotbolls-EM och ledighet. Detta kommer då även bli det ideal som representeras i riksdagen.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Politikers prioritering av midsommar och sill får konsekvenser. Foto: Pasi Mämmelä
Politikers prioritering av midsommar och sill får konsekvenser. Foto: Pasi Mämmelä
Ledare

Ledare: Sill och skådespel åt folket

Daniel Sundqvist

För första gången fälls och avgår en statsminister efter en misstroendeomröstning. Det går till viss del att urskilja orsaken till krisen i regeringens kommunikation om situationen.

Att regeringen Löfven II skulle komma att falla till slut var inte helt otippat. Faktumet att ett avtal ingicks med två borgerliga partier för att möjliggöra ett fortsatt socialdemokratiskt styre innebär att den demokratiska legitimiteten bakom regeringsbildningen kan ifrågasättas. Rimligtvis röstade borgerliga väljare för just ett borgerligt styre. Att man även gjorde sig i praktiken beroende av vänsterpartiet men försökte ge sken av motsatsen, var bevisligen ingen stabil grund att stå på.

Det kan dock argumenteras att den största bidragande faktorn till dagens regeringskris avslöjades på den presskonferens som hölls några dagar innan förtroendeomröstningen. Regeringen tillkännagav då att man avser att införa familjeveckan, en mångmiljardsatsning på föräldraförsäkringen som ger föräldrar upp till sex dagar extra ledigt om året.

Underliga prioriteringar

Detta framstår som en underlig tajming. Varför tillkännages detta just nu och varför är familjeveckan en prioritet? En liknande underlig prioritering gav Magdalena Andersson uttryck för. Hon uppmanade sina politikerkollegor att ett extraval inte är något attraktivt alternativ och att man i detta läge hellre vill fokusera på ”fotbolls-EM, midsommarfirande och sill”.

Även statsministern gjorde ett liknande uttalande där han uppmanade folket att nu fira midsommar, och låta partierna hitta en lösning för att undvika ”politisk oro”.

Det är anmärkningsvärt att regeringens legitimitetsproblem samt missnöjet med dess praktiska meriter, försöker slätas över med till synes mutor om en ledig vecka samt en uppmaning om att istället fokusera på att äta sill och titta på fotbolls-EM.

Den politiska oron Löfven pratar om är just den politiska realiteten som råder i dag. Ingen fotboll, midsommar och sill i världen kan ändra på denna. Snarare framstår just denna avsaknad av rimliga prioriteringar vara en av orsakerna bakom både den rådande regeringskrisen samt de samhällsproblem vi ser i dag.

Detta märks inte minst i att regeringen i åratal har kommunicerat att man avser att ”knäcka gängen”.

Konsekvenser

Detta märks inte minst i att regeringen i åratal har kommunicerat om att man avser att ”knäcka gängen”. Under samma period har dock resultatet blivit en eskalerande osäkerhet med en normalisering av skjutningar och mord samt en utbredning av parallella rättssystem och utpressarverksamhet.

Integrationsproblem som yttrar sig i skolresultaten hanterades i Pisa-undersökningen 2018 genom att man helt enkelt uteslöt en stor del av de utrikesfödda eleverna ur statistiken.

Det framstår som att konstruktiva prioriteringar för att ta itu med dessa problem har kommit att hamna i konflikt med de partipolitiska intressena hos regeringspartierna. Kan inte problemen tas itu med, kvarstår endast att vilseleda och distrahera för att upprätthålla politisk prestige.

Bröd och skådespel

Detta handlande för tankarna till slutskedet för det romerska imperiet. De romerska makthavarna sades leva i överflöd, i stark kontrast till verkligheten för de lägre klasserna. För att undvika protester och missnöje erbjöds ”bröd och skådespel” som distraktion från de rådande samhällsproblemen.

En diktare beskrev dåtidens Rom som att folket inte längre uppehöll den stolthet och heroism som förr ingick i de romerska traditionerna. Troligtvis är detta en realitet även i Sverige i dag då folket i stort många gånger verkar låta sig vilseledas av dessa politiska distraktioner och allmosor. Det är också sannolikt att i dessa tider har just sill, fotbolls-EM och midsommar vardaglig prioritet för de flesta svenskar framför de samhällsproblem som i dag hopar sig och ser ut att utgöra ett än allvarligare problem i framtiden för våra barn som nu växer upp.

Men är det inte just politikernas jobb att lösa detta? Problemet är dock att politikerna är representanter för folket. Utan starka kulturella värderingar vad gäller prioriteringen mellan egenintresse och privat ansvarstagande uppstår intressekonflikter och korruption. Dessa representanter är dessutom ständigt under frestelse från yttre intressen som även de lockar med bröd och skådespel.

Lösning på den politiska krisen

Lösningen på den rådande politiska oron är knappast att Stefan Löfven ingår en ny uppgörelse med C och V om fortsatt regerande i samma anda. Dock inte heller nödvändigtvis att folket går till val och sätter Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vid rodret för en borgerlig regering.

Ett steg i rätt riktning vore om vi alla ser till att i vår karaktär prioritera vad som är av verklig vikt, framför just ytliga nöjen och egenintresse likt fotbolls-EM och ledighet. Detta kommer då även bli det ideal som representeras i riksdagen.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024