loadingDen högspecialiserade vården är komplex och investeringskrävande. Den lämpar sig väl att drivas i offentlig regi, menar debattören. Men primärvården bör privatiseras. Foto: Sofia Drevemo
Den högspecialiserade vården är komplex och investeringskrävande. Den lämpar sig väl att drivas i offentlig regi, menar debattören. Men primärvården bör privatiseras. Foto: Sofia Drevemo
Debatt

Dags för nytänkande inom sjukvården

Epoch Times Debatt

Förstatliga den högteknologiska vården men låt den öppna vården som bygger på relationen mellan en läkare och patient privatiseras. Primärvården, det vill säga den enkla vården, är lämplig för en konkurrensutsatt verksamhet medan den specialiserade vården är investeringskrävande och komplex och bör behållas i offentlig regi, skriver läkaren och professor emeritus Thomas Hedner.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022/23 lanserat visionen ”God och nära vård” som övergripande mål för en omställning inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Denna omställning har som syfte att skapa ... ”en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sammanhållet med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.” Vidare anges att ... ”den nära vården behöver växa fram utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar för att säkerställa att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats. En utvecklad nära vård med en stärkt primärvård ger förbättrade förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv hälso- och sjukvård där tillgängliga resurser används på bästa sätt.” 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen högspecialiserade vården är komplex och investeringskrävande. Den lämpar sig väl att drivas i offentlig regi, menar debattören. Men primärvården bör privatiseras. Foto: Sofia Drevemo
Den högspecialiserade vården är komplex och investeringskrävande. Den lämpar sig väl att drivas i offentlig regi, menar debattören. Men primärvården bör privatiseras. Foto: Sofia Drevemo
Debatt

Dags för nytänkande inom sjukvården

Epoch Times Debatt

Förstatliga den högteknologiska vården men låt den öppna vården som bygger på relationen mellan en läkare och patient privatiseras. Primärvården, det vill säga den enkla vården, är lämplig för en konkurrensutsatt verksamhet medan den specialiserade vården är investeringskrävande och komplex och bör behållas i offentlig regi, skriver läkaren och professor emeritus Thomas Hedner.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022/23 lanserat visionen ”God och nära vård” som övergripande mål för en omställning inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Denna omställning har som syfte att skapa ... ”en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sammanhållet med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.” Vidare anges att ... ”den nära vården behöver växa fram utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar för att säkerställa att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats. En utvecklad nära vård med en stärkt primärvård ger förbättrade förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv hälso- och sjukvård där tillgängliga resurser används på bästa sätt.” 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024