loadingEU:s ambition att Europas länder ska vara elektriskt sammankopplade visar att man inte förstår hur elsystemen fungerar, menar debattören. På bilden ett industriområde i Frankfurt den 9 februari. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images
EU:s ambition att Europas länder ska vara elektriskt sammankopplade visar att man inte förstår hur elsystemen fungerar, menar debattören. På bilden ett industriområde i Frankfurt den 9 februari. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images
Debatt

Svensk elexport ger högre elpris i Sverige

Epoch Times Debatt

Elmarknadsfrågorna är komplicerade, vilket i diskussionerna missbrukas av dem som tillhör ”vinnarlaget” i den pågående överprissättningen av elektriciteten. Svenska kunder får ett högre elpris när vi exporterar el, hävdar analytikern Bengt Ekenstierna och ger oss sju viktiga frågeställningar om elförsörjningen.

1) Finns det någon som ansvarar för att vi har en fungerande elmarknad i Sverige?

Svaret är nej – vilket inte bara är förvånande utan även förskräckande. Innan elmarknaden avreglerades 1996 hade kraftbolagen ansvar för elförsörjningen inom de geografiska områden som de hade tilldelats koncession för. Detta ansvar innefattade att elproduktionen var tillräcklig och att det fanns ledningar fram till dem som efterfrågade elen. När vi tog steget in i den avreglerade elmarknaden behölls monopolet vad avsåg elnäten, men att producera och sälja elkraft lämnades över till den så kallade marknaden. Jag är övertygad om att den regeringen, som med stöd av riksdagen fattade dessa beslut, inte förstod vad det skulle innebära. Margaret Thatcher hade etablerat ordet ”marknaden” som det förlösande ordet för att öka effektiviteten i samhället. Det som glömdes bort var huruvida det är möjligt för ett land att verkligen lämna över samhällskritisk infrastruktur till en marknad vars målsättning är att generera avkastning till sina ägare, och vad som händer om detta sker.

Liknande beslut fattades runt om i Europa, dock i många fall med restriktioner för att skydda elsystemet från att hamna utanför nationalstatens kontroll. Så skedde dock inte i Sverige.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEU:s ambition att Europas länder ska vara elektriskt sammankopplade visar att man inte förstår hur elsystemen fungerar, menar debattören. På bilden ett industriområde i Frankfurt den 9 februari. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images
EU:s ambition att Europas länder ska vara elektriskt sammankopplade visar att man inte förstår hur elsystemen fungerar, menar debattören. På bilden ett industriområde i Frankfurt den 9 februari. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images
Debatt

Svensk elexport ger högre elpris i Sverige

Epoch Times Debatt

Elmarknadsfrågorna är komplicerade, vilket i diskussionerna missbrukas av dem som tillhör ”vinnarlaget” i den pågående överprissättningen av elektriciteten. Svenska kunder får ett högre elpris när vi exporterar el, hävdar analytikern Bengt Ekenstierna och ger oss sju viktiga frågeställningar om elförsörjningen.

1) Finns det någon som ansvarar för att vi har en fungerande elmarknad i Sverige?

Svaret är nej – vilket inte bara är förvånande utan även förskräckande. Innan elmarknaden avreglerades 1996 hade kraftbolagen ansvar för elförsörjningen inom de geografiska områden som de hade tilldelats koncession för. Detta ansvar innefattade att elproduktionen var tillräcklig och att det fanns ledningar fram till dem som efterfrågade elen. När vi tog steget in i den avreglerade elmarknaden behölls monopolet vad avsåg elnäten, men att producera och sälja elkraft lämnades över till den så kallade marknaden. Jag är övertygad om att den regeringen, som med stöd av riksdagen fattade dessa beslut, inte förstod vad det skulle innebära. Margaret Thatcher hade etablerat ordet ”marknaden” som det förlösande ordet för att öka effektiviteten i samhället. Det som glömdes bort var huruvida det är möjligt för ett land att verkligen lämna över samhällskritisk infrastruktur till en marknad vars målsättning är att generera avkastning till sina ägare, och vad som händer om detta sker.

Liknande beslut fattades runt om i Europa, dock i många fall med restriktioner för att skydda elsystemet från att hamna utanför nationalstatens kontroll. Så skedde dock inte i Sverige.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024