loadingDebattören menar att EU-länder kan göra mycket mer för miljön, till exempel bör länder  som producerar mat med fossila bränslen straffas. Foto: Sofia Drevemo
Debattören menar att EU-länder kan göra mycket mer för miljön, till exempel bör länder som producerar mat med fossila bränslen straffas. Foto: Sofia Drevemo
Debatt

Svensk självförsörjningsgrad är för låg

Epoch Times Debatt

Den svenska självförsörjningsgraden är oroväckande låg. För att bli självförsörjande krävs miljömedvetenhet. Med ökad svensk livsmedelsproduktion och närproducerade produkter/varor minskar också konsumtionsutsläppen. EU-länder som producerar mat med fossila bränslen måste straffas, menar Landsbygdspartiets Benneth Thyr.

 Självförsörjning, inhemsk mat- och varuproduktion är gynnsamt för miljön. Konsumtionen bör styras om. 

Att som land vara självförsörjande är att vara miljömedvetet, det skapar även mycket mindre konsumtionsutsläpp med ökad svensk livsmedelsproduktion och närproducerade produkter/varor. Kortare transporter och mindre importkonsumtion ger över tid en betydande effekt i form av minskade koldioxid-utsläpp i andra länder, vilka dessutom är sämre rustade för, eller inte bryr sig om utsläpp i naturen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDebattören menar att EU-länder kan göra mycket mer för miljön, till exempel bör länder  som producerar mat med fossila bränslen straffas. Foto: Sofia Drevemo
Debattören menar att EU-länder kan göra mycket mer för miljön, till exempel bör länder som producerar mat med fossila bränslen straffas. Foto: Sofia Drevemo
Debatt

Svensk självförsörjningsgrad är för låg

Epoch Times Debatt

Den svenska självförsörjningsgraden är oroväckande låg. För att bli självförsörjande krävs miljömedvetenhet. Med ökad svensk livsmedelsproduktion och närproducerade produkter/varor minskar också konsumtionsutsläppen. EU-länder som producerar mat med fossila bränslen måste straffas, menar Landsbygdspartiets Benneth Thyr.

 Självförsörjning, inhemsk mat- och varuproduktion är gynnsamt för miljön. Konsumtionen bör styras om. 

Att som land vara självförsörjande är att vara miljömedvetet, det skapar även mycket mindre konsumtionsutsläpp med ökad svensk livsmedelsproduktion och närproducerade produkter/varor. Kortare transporter och mindre importkonsumtion ger över tid en betydande effekt i form av minskade koldioxid-utsläpp i andra länder, vilka dessutom är sämre rustade för, eller inte bryr sig om utsläpp i naturen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024