Barbizon-skolan och naturalismen
Detalj av Jules Bretons “Calling in the Gleaners,” 1859.


Den naturalistiska barbizon-skolan var en grupp med konstnärer som samlades mellan 1830 och 1870 på orten Barbizon nära Fontainebleau-skogen i Frankrike.

Jämfört med klassiskt eller akademiskt måleri, i vilket konstnärerna indirekt fulländar ett konstverk genom ett antal färglager, var naturalismen en mer direkt målerimetod.

Barbizon-skolan rörde sig mot en mer impressionistisk inställning med utomhusmåleri. De avbildade bondelivet och landsbygdslandskap. Även om dessa konstnärer vanligen ägnade sig åt naturalism är det viktigt att poängtera att de studerade vid akademierna, vilket ofta förbises.

Denna grupp ansågs röra sig mot realistiska teman, då de skildrade det hårda livet på fälten och landsbygden där vanliga människor levde och arbetade.

“The Goose Girl of Mezy,” 1892, av Leon-Augustin L’hermitte (Frankrike 1844–1925) . Olja på duk,160x86 cm. Privat samling.

“Le Pardon en Bretagne,” 1886, av Pascal Adolphe Jean Dagnan Bouveret (Frankrike 1852–1929). Olja på duk, 115x86 cm. The Metropolitan Museum of Art

“Calling in the Gleaners,” 1859, av Jules Breton (Frankrike 1827–1906). Olja på duk90x176 cm. Musée d’Orsay Paris

“Joan of Arc,” 1879, av Jules Bastien-Lepage (Frankrike 1848–1884). Olja på duk254x279,5 cm, The Metropolitan Museum of Art

Ledande i den här rörelsen var Jean-François Millet (1814-1875), landskapsmålaren Théodore Rousseau (1812-1867) och Charles-François Daubigny (1817-1878), men det fanns många andra framgångsrika medlemmar i gruppen, inräknat Jules Breton (1827-1906).

Det fanns även en viktig konstnärsgrupp som var mycket influerade av Barbizon-målarna, som kallades de franska naturalisterna. Till dem hörde Léon Augustin L’hermitte (1844-1925), Pascal Adolphe Jean Dagnan-Bouveret (1852-1929) som var elev hos Gérôme, Jules Bastien-Lepage (1848-1884) som studerade hos Cabanel, och Julian Dupré (1851-1919) som jag inte kommer att säga mer om men som förtjänar att studeras noggrannare.

Barbizon-skolan influerade även impressionisterna, som Claude Monet och Pierre-Auguste Renoir som använde ljusare primärfärger, jämfört med Barbizon-skolans jordägare färger.

Kara Lysandra Ross är verksamhetschef för Art Renewal Center och expert på 1800-talsmåleri i Europa.