Vart fjärde dödsfall beror på miljöföroreningar enligt WHO

Två kvinnor med munskydd en smogfylld dag i Peking, oktober 2014. (Foto: Wang Zhao /AFP/Getty Images)


Nästan ett av fyra dödsfall i världen är relaterade till miljön, sade Världshälsoorganisationen (WHO) i en rapport den 15 mars.

12,6 miljoner dödsfall årligen är konsekvensen av att människor lever och arbetar i en ohälsosam miljö.

Fler än 100 olika sjukdomar och skador är orsakade av riskfaktorer i miljön enligt WHO – faktorer som föroreningar i luft, vatten och mark, exponering för kemikalier, klimatförändringar och ultraviolett strålning.

Utav de 12,6 miljonerna, orsakas 8,2 miljoner dödsfall på grund av icke smittsamma sjukdomar, som hjärtsjukdomar och cancer som är relaterade till exponering av föroreningar. Detta motsvarar nästan två tredjedelar av det totala antalet dödsfall.

Ett barn som lider av malaria ligger på en sjukhussäng i Nyarugusu i nordvästra Tanzania den 11 juni 2015. (Foto: Stephanie Aglietti /AFP/Getty Images)

Ett barn som lider av malaria ligger på en sjukhussäng i Nyarugusu i nordvästra Tanzania den 11 juni 2015. (Foto: Stephanie Aglietti /AFP/Getty Images)

Infektionssjukdomar, som till exempel malaria och diarré som är kopplade till dålig hantering av vatten, sanitet och avfall, har minskat. Men denna typ av sjukdomar står ändå för en tredjedel av antalet dödsfall.

Tillgången till rent vatten, sanitet, vaccinering, myggnät som behandlats med insektsmedel, liksom nödvändiga mediciner är orsaken till att den typen av sjukdomar har minskat, menar WHO.

Den enskilt största miljörelaterade dödsorsaken är stroke, som 2,5 miljoner människor dör av årligen. De vanligaste dödsorsakerna efter stroke är ischemiska hjärtsjukdomar, skador från till exempel trafikolyckor, cancer, kroniska andningssjukdomar, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner.

”Om nationerna inte vidtar åtgärder för att göra den miljö där människor bor och arbetar hälsosam, kommer miljontals människor bli sjuka och dö alltför unga.”

Margaret Chan, generaldirektör WHO

– Det finns ett akut behov av att investera i strategier för att minska miljöriskerna i våra städer, bostäder och arbetsplatser, sade Maria Neira, chef för WHO:s avdelning för folkhälsa och miljö.

– Sådana investeringar skulle avsevärt kunna minska den ökande världsomfattande bördan av hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar, skador, och cancer, och leda till omedelbara besparingar i kostnaderna för sjukvården, fortsatte hon.

Östra halvklotet står för de flesta miljörelaterade dödsfallen, speciellt Asien och Afrika. Rapporten visar att det sker 3,8 miljoner dödsfall i Sydostasien, följt av 3,5 miljoner i västra Stillahavsregionen, och 2,2 miljoner i Afrika. Europa rapporterade 1,4 miljoner årliga miljörelaterade dödsfall, och östra Medelhavsområdet 854 000.

I Nord- och Sydamerika, som WHO uppskattar har den lägsta andelen, sker 847 000 dödsfall årligen.

Små barn under fem år och äldre människor i åldrarna 50 till 75 är mest utsatta.

– En frisk miljö är grunden för en frisk befolkning, sade Margaret Chan, generaldirektör på WHO.

– Om nationerna inte vidtar åtgärder för att göra den miljö där människor bor och arbetar hälsosam, kommer miljontals människor bli sjuka och dö alltför unga, tillade hon.

WHO:s högsta beslutande organ, World Health Assembly, kommer i maj att lägga fram ett förslag som förväntas ge ett större globalt gensvar från hälsosektorn vad gäller att minska effekterna av luftföroreningar.

Kinas miljökatastrof