loadingGreta Thunberg demonstrerar med Fridays for Future i Stockholm i september 2023. Intern kritik mot       Thunbergs ställningstagande i andra frågor splittrar nu organisationen. Foto: Liv Oeian/Shutterstock
Greta Thunberg demonstrerar med Fridays for Future i Stockholm i september 2023. Intern kritik mot Thunbergs ställningstagande i andra frågor splittrar nu organisationen. Foto: Liv Oeian/Shutterstock
Inrikes

Klimat­aktivismen blir allt mer radikal

Glenn Mattsing

Klimatorganisationer tappar finansiärer när frontfiguren Greta Thunberg engagerar sig i kriget i Gaza. Nu behövs mer pengar. Inom juridiken har flera fall däremot stakat ut vägen för hur klimataktivister ska lyckas i framtiden.

I början av maj dömdes klimat­aktivisten Greta Thunberg, nu 21 år, för två fall av ohörsamhet mot ordningsmakten. Hon dömdes till 120 dagsböter à 50 kronor, totalt 6 000 kronor plus 1 000 kronor i uppkomna skador. 

Thunberg var tydlig med vad hon tyckte när hon mötte den samlade mediekåren. 

Nödvärn inte tillämpbart på klimatfrågan

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt – rätten till självförsvar.

Lagens andra stycke tar upp fyra omständigheter där rätt att bruka nödvärn föreligger:

1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.

3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.

4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

En dom i Högsta domstolen fastställde att det var olaga intrång när klimataktivister dröjde sig kvar i en Volvo-butik i Stockholm med hänvisning till nödvärn för att rädda klimatet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGreta Thunberg demonstrerar med Fridays for Future i Stockholm i september 2023. Intern kritik mot       Thunbergs ställningstagande i andra frågor splittrar nu organisationen. Foto: Liv Oeian/Shutterstock
Greta Thunberg demonstrerar med Fridays for Future i Stockholm i september 2023. Intern kritik mot Thunbergs ställningstagande i andra frågor splittrar nu organisationen. Foto: Liv Oeian/Shutterstock
Inrikes

Klimat­aktivismen blir allt mer radikal

Glenn Mattsing

Klimatorganisationer tappar finansiärer när frontfiguren Greta Thunberg engagerar sig i kriget i Gaza. Nu behövs mer pengar. Inom juridiken har flera fall däremot stakat ut vägen för hur klimataktivister ska lyckas i framtiden.

I början av maj dömdes klimat­aktivisten Greta Thunberg, nu 21 år, för två fall av ohörsamhet mot ordningsmakten. Hon dömdes till 120 dagsböter à 50 kronor, totalt 6 000 kronor plus 1 000 kronor i uppkomna skador. 

Thunberg var tydlig med vad hon tyckte när hon mötte den samlade mediekåren. 

Nödvärn inte tillämpbart på klimatfrågan

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt – rätten till självförsvar.

Lagens andra stycke tar upp fyra omständigheter där rätt att bruka nödvärn föreligger:

1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.

3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.

4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

En dom i Högsta domstolen fastställde att det var olaga intrång när klimataktivister dröjde sig kvar i en Volvo-butik i Stockholm med hänvisning till nödvärn för att rädda klimatet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024