loadingEl från solceller varierar kraftigt över dygnet, med utmaningar för övrig elproduktion som följd. Foto: Shutterstock
El från solceller varierar kraftigt över dygnet, med utmaningar för övrig elproduktion som följd. Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Lägg ordet ”ankkurva” på minnet

Jan Blomgren

El från solceller har ökat kraftigt i norra Europa de senaste åren, och det finns ambitioner att öka den även i Sverige. I länder som satsat hårt på solceller har kraven på övrig elproduktion att täcka upp för solkraften blivit alltmer utmanande. Den övriga produktionen liknar ofta formen på en anka, därav namnet ”ankkurvan”. Nu börjar den dyka upp även i Sverige.

Ett elsystem med stor andel solkraft, nästan oavsett var i världen det ligger, uppvisar några typiska drag. Nattetid är produktionen noll. Dagtid bestäms produktionen av tre faktorer: vinkeln mellan solstrålningen och solcellen, förlust av instrålning på väg genom atmosfären, samt maxi­­mal effekt hos solcellen. Kombinationen av de två första faktorerna gör att effekten nära soluppgång och solnedgång blir låg. Det är oekonomiskt att välja den maximala effekten hos solcellen till dygnets bästa ögonblick. I stället görs en kompromiss som leder till att effekten ut från solcellen uppvisar en platå under de 4–6 timmar som har mest förmånliga villkor. Bredare platå innebär lägre utnyttjande vid maximal instrålning, men kostar mindre i anskaffning.

Elbehoven varierar över dygnet, och är lite olika i olika länder beroende på klimatet och hur elen används. El för processindustri används väsentligen lika över dygnet, medan hushållsel efterfrågas mest på morgonen och kvällen. Detta gör att man i många länder har ganska jämn användning över dygnet, med toppar morgon och kväll. Lite vanvördigt kallas detta ibland för ”kamelkurvan” eftersom den har två pucklar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEl från solceller varierar kraftigt över dygnet, med utmaningar för övrig elproduktion som följd. Foto: Shutterstock
El från solceller varierar kraftigt över dygnet, med utmaningar för övrig elproduktion som följd. Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Lägg ordet ”ankkurva” på minnet

Jan Blomgren

El från solceller har ökat kraftigt i norra Europa de senaste åren, och det finns ambitioner att öka den även i Sverige. I länder som satsat hårt på solceller har kraven på övrig elproduktion att täcka upp för solkraften blivit alltmer utmanande. Den övriga produktionen liknar ofta formen på en anka, därav namnet ”ankkurvan”. Nu börjar den dyka upp även i Sverige.

Ett elsystem med stor andel solkraft, nästan oavsett var i världen det ligger, uppvisar några typiska drag. Nattetid är produktionen noll. Dagtid bestäms produktionen av tre faktorer: vinkeln mellan solstrålningen och solcellen, förlust av instrålning på väg genom atmosfären, samt maxi­­mal effekt hos solcellen. Kombinationen av de två första faktorerna gör att effekten nära soluppgång och solnedgång blir låg. Det är oekonomiskt att välja den maximala effekten hos solcellen till dygnets bästa ögonblick. I stället görs en kompromiss som leder till att effekten ut från solcellen uppvisar en platå under de 4–6 timmar som har mest förmånliga villkor. Bredare platå innebär lägre utnyttjande vid maximal instrålning, men kostar mindre i anskaffning.

Elbehoven varierar över dygnet, och är lite olika i olika länder beroende på klimatet och hur elen används. El för processindustri används väsentligen lika över dygnet, medan hushållsel efterfrågas mest på morgonen och kvällen. Detta gör att man i många länder har ganska jämn användning över dygnet, med toppar morgon och kväll. Lite vanvördigt kallas detta ibland för ”kamelkurvan” eftersom den har två pucklar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024