loadingStatssekreterare Lars Hjälmered har deklarerat att det krävs väl underbyggda underlag om det ska bli några storskaliga satsningar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Statssekreterare Lars Hjälmered har deklarerat att det krävs väl underbyggda underlag om det ska bli några storskaliga satsningar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Krönika

Jan Blomgren: Inget lager för vätgas till stålproduktion

Jan Blomgren

De planerade projekten i norra Sverige där enorma mängder el används för att producera vätgas har hittills varit vaga hur de ska få den el som krävs. I planerna för det ena företaget har det ingått ett gigantiskt lager för vätgas. Detta pekar mot att man tänkt sig vindkraft för elproduktion. Nu har planerna på vätgaslagret övergetts. 

Det planeras två projekt i Norrbotten att producera stål utan omfattande utsläpp av koldioxid, med företagen LKAB och H2GS som ledande i respektive initiativ. I båda fallen är vätgas nyckeln till fossilfrihet. Tanken är att vätgas ska användas för att ta bort syre ur järnmalmen för att få rent järn för vidare behandling till stål. Vätgas finns inte i fritt tillstånd i naturen, utan ska tillverkas genom elektrolys. Det är en process där man delar vatten i vätgas och syrgas med hjälp av elektricitet. Processen är extremt energikrävande. Dessa två industrianläggningar är tänkta att använda lika mycket el som hela Finland använder idag. 

Trots de enorma elbehoven har de två industrigrupperna varit uppseendeväckande vaga om hur anläggningarna ska försörjas med el. För att kunna hävda fossilfrihet krävs att den el man använder är fossilfri, vilket i praktiken innebär vindkraft eller kärnkraft. H2GS förklarade på ett tidigt stadium att deras kunder inte ville ha kärnkraft med i processen, vilket lämnar vindkraft som enda alternativ.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingStatssekreterare Lars Hjälmered har deklarerat att det krävs väl underbyggda underlag om det ska bli några storskaliga satsningar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Statssekreterare Lars Hjälmered har deklarerat att det krävs väl underbyggda underlag om det ska bli några storskaliga satsningar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Krönika

Jan Blomgren: Inget lager för vätgas till stålproduktion

Jan Blomgren

De planerade projekten i norra Sverige där enorma mängder el används för att producera vätgas har hittills varit vaga hur de ska få den el som krävs. I planerna för det ena företaget har det ingått ett gigantiskt lager för vätgas. Detta pekar mot att man tänkt sig vindkraft för elproduktion. Nu har planerna på vätgaslagret övergetts. 

Det planeras två projekt i Norrbotten att producera stål utan omfattande utsläpp av koldioxid, med företagen LKAB och H2GS som ledande i respektive initiativ. I båda fallen är vätgas nyckeln till fossilfrihet. Tanken är att vätgas ska användas för att ta bort syre ur järnmalmen för att få rent järn för vidare behandling till stål. Vätgas finns inte i fritt tillstånd i naturen, utan ska tillverkas genom elektrolys. Det är en process där man delar vatten i vätgas och syrgas med hjälp av elektricitet. Processen är extremt energikrävande. Dessa två industrianläggningar är tänkta att använda lika mycket el som hela Finland använder idag. 

Trots de enorma elbehoven har de två industrigrupperna varit uppseendeväckande vaga om hur anläggningarna ska försörjas med el. För att kunna hävda fossilfrihet krävs att den el man använder är fossilfri, vilket i praktiken innebär vindkraft eller kärnkraft. H2GS förklarade på ett tidigt stadium att deras kunder inte ville ha kärnkraft med i processen, vilket lämnar vindkraft som enda alternativ.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024