loadingI maj 2023 var solparken i Hjolderup, Danmark, på 340 hektar Europas största. Foto: Sergei Gapon/AFP via Getty Images
I maj 2023 var solparken i Hjolderup, Danmark, på 340 hektar Europas största. Foto: Sergei Gapon/AFP via Getty Images
Inrikes

Många vill se tydligare regelverk för solcellsparker

Eva Sagerfors

Viktiga samhällsintressen ställs ofta mot varandra när solparker ska lokaliseras. Branschen, fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser vill få ett tydligare regelverk. Samtidigt ställer allt större solparker krav på grundligare utredningar.

Behovet av tydligare riktlinjer kring ansökningar om solparker i Sverige uttalas från flera håll. Branschföreningen Svensk Solenergi menar att prövningen av solparker i dag är ineffektiv. Anna Werner, vd, säger att det kan ta lång tid att få ett beslut från länsstyrelserna som hanterar ansökningar om att anlägga solparker.

– Det kan ta lång tid, vare sig man får ett ja eller ett nej. Det är en tröskel företaget måste över.

Antal anmälda solparker

Antalet omfattar både anmälningar om samråd enligt miljöbalken 12:6 och ansökningar om frivilligt tillstånd. De senare utgör en mindre andel. En del ärenden återkallas.

Källa: Länsstyrelserna i de södra länen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI maj 2023 var solparken i Hjolderup, Danmark, på 340 hektar Europas största. Foto: Sergei Gapon/AFP via Getty Images
I maj 2023 var solparken i Hjolderup, Danmark, på 340 hektar Europas största. Foto: Sergei Gapon/AFP via Getty Images
Inrikes

Många vill se tydligare regelverk för solcellsparker

Eva Sagerfors

Viktiga samhällsintressen ställs ofta mot varandra när solparker ska lokaliseras. Branschen, fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser vill få ett tydligare regelverk. Samtidigt ställer allt större solparker krav på grundligare utredningar.

Behovet av tydligare riktlinjer kring ansökningar om solparker i Sverige uttalas från flera håll. Branschföreningen Svensk Solenergi menar att prövningen av solparker i dag är ineffektiv. Anna Werner, vd, säger att det kan ta lång tid att få ett beslut från länsstyrelserna som hanterar ansökningar om att anlägga solparker.

– Det kan ta lång tid, vare sig man får ett ja eller ett nej. Det är en tröskel företaget måste över.

Antal anmälda solparker

Antalet omfattar både anmälningar om samråd enligt miljöbalken 12:6 och ansökningar om frivilligt tillstånd. De senare utgör en mindre andel. En del ärenden återkallas.

Källa: Länsstyrelserna i de södra länen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024