Vad gör man när någon i familjen har ett missbruk


Nästan alla av oss känner till någon som har problem med missbruk. För många människor är det en nära familjemedlem.

Omkring 7 procent av amerikanerna över 12 år är beroende av droger eller alkohol. I Sverige har omkring en halv miljon människor problem med alkohol eller droger. Men de här siffrorna är ändå bara en liten del av allt missbruk om man räknar in andra typer av missbruk till sådant som data- och videospel, internetsurfande, sociala medier, pornografi och spel med mera.

Missbruk är ett tvångsmässigt beteende som fortsätter trots negativa konsekvenser. Det leder till akut smärtsamma situationer för såväl personen som lider av missbruk som för de nära familjemedlemmarna.

Att hitta en väg ut ur dessa problem kräver en förståelse för mekanismerna bakom missbruk. 

Vi ska ta ett exempel och titta på ett par från USA vars dotter blivit alltmer beroende av alkohol. I den senaste incidenten stoppades Peters och Annes dotter, Amanda, av polisen då hon var ute och körde sin bil tillsammans med ett par tjejkompisar. Det fanns öl i baksätet på bilen och hon dömdes för att som minderårig vara i besittning av alkohol [i USA får man ta körkort redan vid 16 års ålder].

Anne och Peter har olika syn på händelsen, precis som de haft ända sedan Amanda började visa tecken på alkoholberoende. Anne tycker synd om sin dotter och vill hjälpa henne. Hon ursäktar Amandas beteende och förminskar problemet. Hon dricker vin tillsammans med sin dotter ”vid högtidliga och speciella tillfällen”.

Peter är arg på Amandas beteende och frustrerad över att han inte hittat ett sätt att få stopp på det. Han skriker och förmanar Amanda, och hotar med att kasta ut henne hemifrån. Han anklagar sin fru för att vara för eftergiven med Amanda och anser att Anne förvärrar problemet.

”Tack och lov för att hon inte körde alkoholpåverkad”, säger Anne, ”Hon kunde ha förlorat körkortet eller till och med hamnat i fängelse.” Peter avbryter henne, ”Anne, hon kanske behöver hamna i fängelse. Tänk om hon hade druckit och råkat ut för en bilolycka? Skulle det behövas för att du skulle börja sätta lite gränser för henne!?”

Att förstå missbruk

Anne och Peter visar oss två sidor av en ändlös konflikt mellan föräldrar eller närstående som har en relation till någon som har ett missbruk. Den ena sidan förminskar det problematiska beteendet när de mildrar skadan det orsakar. Den andra sidan anser att ett effektivt straff är det enda sättet för att få personen att lyda order. Båda sätten kommer från en enorm rädsla för att man håller på att förlora någon som man älskar, och hopplösheten över att inte kunna göra något åt det.

Att hitta en väg ut ur dessa problem kräver en förståelse för mekanismerna bakom missbruk. Noggrann observation och forskning visar att missbruksbeteende tjänar till att undertrycka smärtsamma känslotillstånd. Normalt sett sker de här känsloreglerande mekanismerna i de nära familjerelationerna. Med andra ord är människor formade från födseln att lugna sina negativa känslor genom tröst, kärlek, trygghet och acceptans från sina familjemedlemmar. Den beroendeframkallande substansen ersätter de här relationerna genom att dämpa ångesten, tristessen, skulden, skammen och ilskan hos den missbrukande personen. Det fungerar mycket bra på kort sikt, men orsakar ännu mer fysiskt och känslomässigt lidande längre fram.

När man försöker sluta med missbruket kommer en våg av negativa känslor, vilket förstärker beroendemönstret. Missbruksbeteendet tränger undan de människor som skulle kunna fungera som stöd, och lägger på ännu mer skuld och skam ovanpå den som redan finns, på grund av brutna löften och misslyckanden. 

Att bli avvisad av nära familjemedlemmar leder dessutom ofta till att man återfaller i missbruksbeteendet, eftersom det bekräftar för den beroende personen att det inte är tryggt eller givande att anförtro andra sina sköra känslor och be om tröst. Därför ökar Peters hårda förmaningar Amandas negativa känslor, leder till större avstånd i relationen, och förstör den trygghet hon behöver känna hos honom för att kunna få känslomässig tröst. 

Samtidigt hjälper Anne till att stärka förnekandet som Amanda använder för att berättiga sitt beteende, och hindrar henne från att uppleva de konsekvenser som kan tvinga henne till en förändring. Det här beteendet kallas ofta möjliggörande. Möjliggörande är ett agerande som gör det lättre för en annan person att inleda eller fortsätta med ett missbruksbeteende. Vanliga exempel är bland annat att ge någon pengar eller medel som finansiellt stödjer det destruktiva beteendet, eller skyddar dem från alla konsekvenser av deras beteende.

I det här fallet kan vi se hur både Annes och Peters beteende gör det lättare för Amanda att fortsätta med sitt missbruksbeteende. När vi har en relation till en missbrukande människa kastas vi dock ofta mellan de två inställningarna som Anne och Peter representerar. När vi är rasande på personens beteende försöker vi att skälla och straffa det ur dem. När vi är ledsna över de förödande konsekvenserna det för med sig, försöker vi rädda dem med kärlek och omsorg. Det är naturligt att uppleva båda dessa tillstånd, men i sådana här allvarligs situationer måste vi noggrant undersöka och göra sådant som är effektivt, och inte göra sådant som förvärrar situationen.

Vad man kan göra

Vad kan man göra när en närstående är fast i ett missbruk? Det är en svår situation och en fin balans. Låt oss börja med vad man inte bör göra, och sedan gå över till vad man kan göra.

1. Att skrika, skälla, kritisera, förmana och påminna om personens dåliga karaktär är aldrig någon bra idé. De vet redan alla de dåliga sakerna du tänker om dem, och de tänker ännu sämre om sig själva. Det här förstärker bara ännu mer deras övertygelse om att de är fullkomligt misslyckade, och inte är värda någon kärlek och omsorg. Din drift att agera på det sättet är baserad på ilska, och din ilska kommer från din rädsla. I det här fallet är det mycket bättre att direkt uttrycka din rädsla och sorg. Om du måste sätta gränser, så gör det på ett vänligt och bestämt sätt.

2. Ägna dig inte åt ett ”möjliggörande” beteende. Hjälp inte personen att få, betala för, eller hjälpa till med transport till det de missbrukar. Gör ingenting för att skydda dem från konsekvenserna av deras självdestruktiva beteende, såvida inte konsekvenserna är en allvarlig säkerhetsrisk. Ge inte pengar till någon med ett aktivt missbruk.

3. Bekräfta personens smärta och lidande, även om de själva orsakade det. Bekräfta den smärta och det lidande som personen tror att du orsakade dem. Det här är den svåraste delen, men det är kraftfullt! Även om du inte tror att du gjorde de sakerna som personen säger, så tror de ändå det. Om man genuint vill hjälpa någon, så måste de tro på att du verkligen kan förstå deras lidande. För deras känslomässiga smärta är påtaglig, du kanske inte tror det, men den är verklig. Hjälp dem att få upp den till ytan och fram i ljuset. De är skräckslagna för att om människor kände dem på riktigt skulle de tycka att de var avskyvärda, omöjliga att älska, och aldrig skulle vilja träffa dem igen.

4. Leta efter den del i dem som vill sluta med missbruket, och visa dem att du tror att de kan klara det.

5. Leta efter deras sårbara och rädda sida som bara vill bli älskad och accepterad som alla andra, och visa att du värdesätter den delen av dem.

6. Använd din tid och dina resurser för att hjälpa dem när det är tydligt att de är redo. Om du tvingar på någon hjälp mot deras vilja eller om de är osäkra, är det mindre troligt att det kommer fungera. De kanske kommer att säga att de är redo att sluta fast en del av dem fortfarande inte är det. Var inte rädd för att fråga om de är redo att ge upp sitt missbruk. Det kaos som uppstår efter en kris är ofta ett tillfälle att erbjuda hjälp och be om en förändring.

Det finns många sätt att få professionell hjälp när en närstående har någon form av missbruksbeteende, vilket kan vara till stort stöd för såväl de närstående som den missbrukande personen. Tveka därför inte om att vända dig till någon sakkunnig för att be om hjälp och stöd.

Michael Courter är terapeut och rådgivare. Han tror på kraften i personligt växande, att reparera relationer och att följa sina drömmar. Läs mer på hans webbsida Courtercouncel.com.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss