Tips på hur du kan introducera barn för klassisk musik
En glad familj samlad runt pianot.


Många föräldrar vill exponera sina barn för klassisk musik, men eftersom de själva inte har så stora kunskaper på området vet de inte hur de ska gå till väga med denna utmaning. Nedan redogörs för några intressanta forskningsstudier om den klassiska musikens välgörande egenskaper, samt några tips om vad du som förälder kan göra för att ge den klassiska musiken till dina barn.

Mycket har sagts om musikens kraft och välgörande egenskaper, inte minst den klassiska musikens. I det forna Kina ansåg man att musik hade läkande egenskaper. Det kinesiska tecknet för medicin kommer i själva verket från tecknet för musik.

Uttrycket "Mozarteffekt" myntades 1991 av en fransk forskare vid namn Alfred A Tomatis. Hans studier visade på att människans kognitiva förmåga kan förbättras när man lyssnar på Mozart.

På 1990-talet utförde även den bortgångna japanska alternativläkaren Masaru Emoto sina experiment med vatten. Han upptäckte att vatten som utsattes för positiva ord eller klassisk musik formade vackra kristaller när det frös, och att iskristallerna från vatten som utsattes för negativa ord eller heavy metal-musik blev formlösa och oregelbundna.

En annan studie visade på att klassisk musik minskade graden av kriminalitet. Efter försök med klassisk musik i tunnelbanestationen Elm Park rapporterade polisen att antalet rån hade minskat med 33 procent och vandalismen hade minskat med 37 procent.

Idag blir musikterapi alltmer populärt, och används till allt möjligt – för att behandla patienter med epilepsi, autism eller demens för att nämna några. 2016 visade en tysk studie att Mozart och Strauss kompositioner sänkte blodtrycket och hjärtfrekvensen.

Det är inte bara som underhållning musiken påverkar oss och våra liv.

Många föräldrar hade velat ge klassisk musik till sina barn. Detta kan emellertid vara ett svårt uppdrag, särskilt om föräldrarna själva inte växte upp i ett hem där man lyssnade på klassisk musik eller inte har så stora kunskaper på området.

Anthony Rudel som är chef för 99.5 WCRB Classical Radio Boston och vd för Classical.org har några tips att ge till föräldrar som vill introducera sina barn för den klassiska musikens positiva effekter:

Epoch Times: Varför är det viktigt att barn exponeras för klassisk musik?

Anthony Rudel: Det finns en rikedom och ett djup i klassisk musik som öppnar barnens sinnen för fantasi, utforskande och intellektuell nyfikenhet. Den klassiska musiken orsakar också kemiska reaktioner i hjärnan som gör hjärnan mer öppen för kunskap.

Epoch Times: Vilket råd skulle du ge till föräldrar som inte vet så mycket om klassisk musik men som skulle vilka introducera den för sina barn?
'
Anthony Rudel: Klassisk musik finns överallt omkring oss. Du hör den i TV-reklamen, på internet och på radion. Hitta något som du tycker är vackert och dela den musikupplevelsen med dina barn. Jag tror det bästa är att introducera barnen för klassisk musik som underhållning, inte som utbildning.

Epoch Times: Vilka tips, steg eller resurser skulle du rekommendera för föräldrar som vill exponera barnen för klassisk musik?

Anthony Rudel: Hitta musik som streamas online som du gillar och låt den bli en del av ditt liv.

(Rudel föreslår här en klassisk radiokanal, men även exempelvis Spotify har ett stort utbud av klassisk musik.)

Epoch Times: Vilka stycken eller kompositörer skulle du rekommendera föräldrar att fokusera på till en början?

Anthony Rudel: Börja med några av Mozarts tidiga kompositioner och låt dina barn få veta att han skrev dessa verk när han själv var bara ett litet barn. En del av de störst kompositörerna levde också storartade liv. Om ditt barn gillar historia är detta ytterligare en väg att börja utforska klassisk musik.

Jag rekommenderar också att spela några spännande körverk, kortare stycken, och med jämna mellanrum ändra stilarna för att hitta det som du och dina barn gillar. Det viktigaste är att komma ihåg att göra det underhållande och inte strikt utbildningsmässigt.