loadingArons bror Moses med lagens tavlor, som sedan Aron och hans söner fick ansvara för. Ett exempel på ansvarskultur som saknats inom svensk energipolitik.
Arons bror Moses med lagens tavlor, som sedan Aron och hans söner fick ansvara för. Ett exempel på ansvarskultur som saknats inom svensk energipolitik.
Krönika

Svenska kraftnät får ansvar för elförsörjningen

Jan Blomgren

Det har under många år inte funnits en myndighet som haft övergripande ansvar för elförsörjningen i Sverige. Många myndigheter har hanterat delar av helheten, men ingen har haft ett utpekat totalt ansvar för helheten. I den energipolitiska propositionen som presenterades nyligen slås det fast att Svenska kraftnät skall axla den rollen.
”Aron och hans söner ska du ålägga att ha ansvar för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det skall dödas.”

I Bibelns fjärde Mosebok dras riktlinjerna upp för en ny stat. Grundbulten i staten var förhållandet till Gud. För att garantera att man inte slarvade med relationen till det allra heligaste gav man en av de tolv stammarna, leviterna, ansvaret att vårda samhällets grundval. Allvaret i uppgiften underströks av att den som försvårade uppdraget skulle dödas.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArons bror Moses med lagens tavlor, som sedan Aron och hans söner fick ansvara för. Ett exempel på ansvarskultur som saknats inom svensk energipolitik.
Arons bror Moses med lagens tavlor, som sedan Aron och hans söner fick ansvara för. Ett exempel på ansvarskultur som saknats inom svensk energipolitik.
Krönika

Svenska kraftnät får ansvar för elförsörjningen

Jan Blomgren

Det har under många år inte funnits en myndighet som haft övergripande ansvar för elförsörjningen i Sverige. Många myndigheter har hanterat delar av helheten, men ingen har haft ett utpekat totalt ansvar för helheten. I den energipolitiska propositionen som presenterades nyligen slås det fast att Svenska kraftnät skall axla den rollen.
”Aron och hans söner ska du ålägga att ha ansvar för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det skall dödas.”

I Bibelns fjärde Mosebok dras riktlinjerna upp för en ny stat. Grundbulten i staten var förhållandet till Gud. För att garantera att man inte slarvade med relationen till det allra heligaste gav man en av de tolv stammarna, leviterna, ansvaret att vårda samhällets grundval. Allvaret i uppgiften underströks av att den som försvårade uppdraget skulle dödas.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024