loadingKärnkraftsbränsle – ungefär en tekopp räcker för all el hela livet för medelsvensson. Det är de svarta bitarna på bilden som är urandioxidpellets, och som alltså är kärnkraftsbränsle. Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty Images
Kärnkraftsbränsle – ungefär en tekopp räcker för all el hela livet för medelsvensson. Det är de svarta bitarna på bilden som är urandioxidpellets, och som alltså är kärnkraftsbränsle. Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty Images
Krönika

Jan Blomgren: Vilken energi tillåter naturlagarna?

Jan Blomgren

Vilken teknik är den bästa för att producera energi? Innan man går alltför djupt in i fel och förtjänster hos dagens tekniker för elproduktion kan det vara klokt att studera förutsättningarna utifrån naturlagarna. Det menar professorn i tillämpad kärnfysik Jan Blomgren, och ger oss här en pedagogisk förklaring till skillnader och likheter mellan olika energikällor.

All materia byggs upp av atomer. Själva ordet kommer från det grekiska ordet atomos, som betyder odelbar. De grekiska filosoferna Demokritos och Leukippos spekulerade för 2 500 år sedan om huruvida det fanns en minsta byggsten som all materia byggs av. Sedan 200 år har vi experimentella bevis för att så är fallet. En historiens ironi är att den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius i början av 1800-talet hade ambitionen att bevisa att hypotesen om atomer var felaktig, men hans mycket precisa mätningar av kemiska reaktioner ledde till rakt motsatt resultat; de visade bortom allt rimligt tvivel att atomer verkligen finns. 

På en viktig punkt hade dock alla fel: atomer är inte odelbara. I början av 1900-talet stod det klart att atomen har en liten men extremt kompakt kärna. Runt kärnan kretsar elektroner, och större delen av atomen är faktiskt tomrum. Om vi förstorar en atom så att kärnan blir stor som en fotboll hittar man de yttersta elektronerna nästan en mil bort. Även om kärnan är väldigt liten jämfört med atomen som helhet ligger nästan hela vikten i kärnan. Elektronerna står bara för ungefär en tusendel av atomens vikt.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKärnkraftsbränsle – ungefär en tekopp räcker för all el hela livet för medelsvensson. Det är de svarta bitarna på bilden som är urandioxidpellets, och som alltså är kärnkraftsbränsle. Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty Images
Kärnkraftsbränsle – ungefär en tekopp räcker för all el hela livet för medelsvensson. Det är de svarta bitarna på bilden som är urandioxidpellets, och som alltså är kärnkraftsbränsle. Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty Images
Krönika

Jan Blomgren: Vilken energi tillåter naturlagarna?

Jan Blomgren

Vilken teknik är den bästa för att producera energi? Innan man går alltför djupt in i fel och förtjänster hos dagens tekniker för elproduktion kan det vara klokt att studera förutsättningarna utifrån naturlagarna. Det menar professorn i tillämpad kärnfysik Jan Blomgren, och ger oss här en pedagogisk förklaring till skillnader och likheter mellan olika energikällor.

All materia byggs upp av atomer. Själva ordet kommer från det grekiska ordet atomos, som betyder odelbar. De grekiska filosoferna Demokritos och Leukippos spekulerade för 2 500 år sedan om huruvida det fanns en minsta byggsten som all materia byggs av. Sedan 200 år har vi experimentella bevis för att så är fallet. En historiens ironi är att den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius i början av 1800-talet hade ambitionen att bevisa att hypotesen om atomer var felaktig, men hans mycket precisa mätningar av kemiska reaktioner ledde till rakt motsatt resultat; de visade bortom allt rimligt tvivel att atomer verkligen finns. 

På en viktig punkt hade dock alla fel: atomer är inte odelbara. I början av 1900-talet stod det klart att atomen har en liten men extremt kompakt kärna. Runt kärnan kretsar elektroner, och större delen av atomen är faktiskt tomrum. Om vi förstorar en atom så att kärnan blir stor som en fotboll hittar man de yttersta elektronerna nästan en mil bort. Även om kärnan är väldigt liten jämfört med atomen som helhet ligger nästan hela vikten i kärnan. Elektronerna står bara för ungefär en tusendel av atomens vikt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024