Så kan du leva ett mer genomtänkt liv
När vi gör plats för tyst reflektion kan vi höra den väsentligaste delen av oss.


Vi lever ofta i full fart, nästan med autopiloten på. Från att vara upptagna och distraherade med det ena går vi direkt till nästa sak, på drift på ett hav av kriser och drifter.

Brus och snabba uppgifter, en mängd aviseringar, meddelanden och förfrågningar, allt kräver vår uppmärksamhet. Våra sinnen är spridda överallt.

Tänk om vi kunde hitta ett mer genomtänkt eller medvetet sätt att röra oss igenom kaoset.

Jag ska dela med mig av några sätt som jag har provat för att kunna röra sig mer genomtänkt. Inget av dem är nytt varken för dig eller mig, snarare en påminnelse om vad jag vet är till hjälp. Vi får alltid gå tillbaka till det vi vet fungerar bra.

1. Bestäm vad du vill från början

När du börjar dagen eller någon meningsfull aktivitet, stäm av med dig själv inför dagen eller aktiviteten. Fråga dig själv vad du vill få ut. Vill du vara mer närvarande? Vill du få saker och ting att gå framåt? Vill du ha medkänsla med dina nära? Vill du klara att göra saker med en känsla av obehag istället för att rusa mot välbehag?

Bestäm dig för vad du vill, en eller tre saker och håll fast vid det under dagen eller genom aktiviteten.

2. Välj ut de viktiga sakerna och fokusera på dem

Vilka uppgifter är viktiga för dig idag? Välj bara tre – eller kanske bara en – och fokusera på det först. Sätt allting annat åt sidan. Du kan gå tillbaka till det senare.

Gör plats för det som är meningsfullt i ditt liv.

3. En aktivitet i taget

Om du ska skriva, stäng alla andra fönster och bara skriv. Om du ska borsta tänderna, gör bara det. Om aktiviteten är så viktig att den ska rymmas i ditt liv, så är det också viktigt nog för att ge det hela ditt fokus. Behandla det som om det vore den sista handlingen på jorden.

4. Använd vilken aktivitet som helst som en meditation

Det här är egentligen samma sak som punkten ovan, men varje enskild handling är en möjlighet att vara helt och fullt i den aktiviteten. Allt vi gör kan bli en övning i att andas, att vara närvarande, i djup medvetenhet. Behandla varje handling som helig, och öva.

5. Skapa mer utrymme

Istället för att fylla varenda minut under dagen, hur skulle det vara att ha lite tid för vila, ensamhet, tystnad och reflektion? Jag har en tendens att göra klart en sak och sedan genast ta itu med nästa. När det inte finns någonting att göra så sträcker jag mig efter min telefon eller dator. Jag hittar någonting att läsa, lära mig om eller att svara på – någonting användbart, men utrymme är också användbart. Hur skulle det se ut om vi lade in utrymme i våra liv? Lägg vikt vid varje aktivitet, och när det är klart, lägg då vikt vid utrymmet mellan aktiviteterna. Ta en paus.

6. Var mer i tystnad

Dagarna är fulla av ljud – prat, meddelanden, och vi tar även in online-världens kakafoni. Tänk om vi planerade in en eller två stunder varje dag när vi kunde ha det helt tyst? Det skulle kunna vara ett par tillfällen med meditation, en promenad i naturen, ett bad utan att vi läser, en kopp te utan någonting mer än te, eller att bara stanna upp och se på solnedgången – utan att ta några bilder. Tystnad läker själen.

7. Skapa plats för att sköta meddelanden och annat kaos

Vi behöver svara på e-brev och meddelanden, läsa nyheter och hänga med. Men det här kaoset behöver inte uppfylla hela våra liv. Skapa ett utrymme för var och en av dessa saker: avsätt 30 minuter för att svara på alla e-brev, ytterligare 30 minuter för meddelanden (kanske 2-3 gånger per dag) och så vidare. När det är dags för varje sådan syssla, gör ingenting annat under den tiden. När du är klar, lämna det tills du har bestämt dig för att gå tillbaka till det.

8. Gör det enklare genom att begränsa eller säga nej

Vi behöver inte tacka ja till vartenda pommes frites, kaka eller varje YouTube-video eller öl. Vi kan välja medvetet vad vi vill ha i våra liv, vad vi inte vill ha eller vad vi vill ha mindre av. Vi kan sätta gränser eller säga nej till saker. Till exempel, kan du begränsa socker till ett tillfälle i veckan? Eller ta en månad utan alkohol? Eller att bara titta på YouTube-videos mellan klockan 18 och 19?

Sådana här begränsningar hjälper oss att få det enklare och att bli mer medvetna.

9. Lyssna på vad livet vill att du ska göra

När vi sitter i tystnad eller medvetet rör oss till utrymmen vi har skapat och stämmer av med våra avsikter, då kan vi lyssna. Lyssna till livet, till Gud, universum, det du vill lyssna på, och se vad det vill att du ska göra. Det kanske är att följa ditt hjärta, men det finns ett kall, och om du lyssnar så kommer du att höra vad det är.

När du lägger ihop de här punkterna – och du behöver inte klara någon av dem perfekt – så flödar de ihop till ett sätt att röra sig genom livet.

Leo Babauta är författare till sex böcker och driver bloggen Zen Habits med över två miljoner följare. För mer information se Zenhabits.net