6 tips för att lära sig tro på sig själv
Att tro på sig själv är viktigt för välmåendet och kan hjälpa relationerna
Att våga i livet beror på mer än förmåga, det kräver också att man tror på sig själv. Foto: Leio McLaren


Att ha förtroende för människor hjälper oss att komma närmare dem. Att ha förtroende för andra, till exempel familjemedlemmar och vänner kan försäkra oss om att vi får hjälp när vi behöver det. Det är grunden till en sund relation – inklusive den du har med dig själv.

Att tro på sig själv kan ge ett bättre självförtroende, göra det lättare för dig att ta beslut och minska stressnivån. Den goda nyheten är att även om du inte tror på dig själv nu så kan du med lite ansträngning bygga upp det med tiden.

Tips för att stärka sin tro på sig själv

Det finns ingen viktigare att ha förtroende för än dig själv. Ibland kan vi tappa tron på oss själva när vi har gjort ett misstag eller efter att någon har kritiserat oss häftigt eller ständigt. Det kan kännas svårare att ta beslut om du inte har förtroende för dig själv eftersom du är rädd att du tar fel beslut. Eller så kan du bli mer benägen att kritisera dina egna beslut efter att du har tagit dem.

Att stärka tron på dig själv kan hjälpa dig att bli bättre på att ta beslut och ge dig ett bättre självförtroende. Det kan göra livet lite lättare och mycket roligare. Här är några tips för hur du kan lära dig att tro på dig själv:

1. Var dig själv

Om du är orolig för hur andra kommer att se på dig eller bedöma dig så kan det vara svårt att vara sig själv bland andra människor. Att uppträda som en annan person än den du verkligen är, är ett tecken på att du saknar självförtroende och tro på dig själv. Det känner andra människor av.

Så hur bygger man upp tron på sig själv tillräckligt mycket för att vara sig själv bland andra? När du börjar känna dig osäker blanda andra, påminn dig själv om att det är ok att vara du. Börja med att öva bland människor som du känner dig mest bekväm med, som vänner och den närmaste familjen. Var uppmärksam på om du känner dig sårbar eller obekväm och fortsätt att vara med de människorna tills känslorna av osäkerhet börjar försvinna.

När du kan vara dig själv bland andra människor kommer de att behandla dig med större förtroende. Det kan hjälpa dig att bygga upp tron på dig själv.

2. Sätt rimliga mål

Vi siktar ofta högt med våra mål. Istället för att sikta på att tjäna 350 000 kronor per år på jobbet så siktar vi på att tjäna 450 000 kronor. Istället för att försöka bli klar med ett projekt på två veckor så försöker vi att göra det på en vecka. Att sätta höga mål kan vara en bra sak eftersom det motiverar oss att arbeta hårt för det vi vill.

Tyvärr finns det en dålig baksida med att sätta mål som är för ambitiösa. När vi inte når våra stora mål känner vi oss misslyckade. Misslyckande kan ofta minska självförtroendet och förmågan att tro på sig själv.

Istället för att sätta ett stort mål, försök att sätta flera mindre mål som du lägger ut på vägen mot det stora målet. När du gör det kommer det stora målet att bli mer realistiskt. Du kommer också att få förtroende för och tro på dig själv medan du når de små målen längs vägen.

3. Var snäll mot dig själv

Du har förmodligen hört termen ”villkorslös kärlek”. Sammanhanget kan ha varit relationen mellan förälder och barn eller kärleken mellan syskon, vänner eller till och med i ett romantiskt förhållande. Men visste du att det också är viktigt att älska sig själv villkorslöst?

Att älska sig själv villkorslöst betyder att släppa negativa tankar om sig själv och all självkritik efter att ha begått ett misstag. Börja med att hålla ett öga på din inre röst och hur den reagerar på dina handlingar. Är den vänlig eller elak? Är den accepterande eller kritisk? När du kan älska dig själv villkorslöst, då kan du lita på dig själv villkorslöst. Och det bygger självsäkerhet.

4. Bygg upp dina styrkor

Alla är bättre på vissa saker och sämre på andra. Du vet antagligen vilka saker som går bättre och vad som inte går lika bra. Att vara säker i sig själv innebär att kunna försöka sig på alla möjliga saker utan att döma sig själv för hårt.

Men om du vill bygga upp din tro på dig själv så kan det vara en hjälp att göra mer av de saker som du är bra på och mindre av det som du inte är jättebra på. Om du inte är säker på vad du är bra på så fråga de som står dig närmast. Gör de sakerna mer för att bygga upp din tro på att du kan göra de sakerna bra. Acceptera både dina styrkor och svagheter.

5. Var med dig själv

När du inte tror på dig själv kan det kännas obekvämt att se inåt. Du kanske försöker hålla dig upptagen hela dagen genom att ständigt ha aktiviteter för dig eller genom att tänka på småsaker utanför dig själv. Bryt vanan att se bort från dig själv genom att tålmodigt se inåt.

Ett sätt att se inåt är genom meditation. Försök att sitta med dig själv på en tyst plats i 5-15 minuter per dag. Var uppmärksam på andningen och på kroppen. När självkritiska tankar passerar, titta bara på dem och släpp dem sedan. Att ta sig tid för den här viktiga stunden bara med dig själv kan hjälpa till att bygga upp ditt självförtroende.

6. Var beslutsam

Vi saknar förtroende för oss själva när vi ifrågasätter våra handlingar eller beslut. Ibland ifrågasätter vi till och med vilka vi är. Det kan göra ont.

Bygg upp förtroendet för dig själv genom att bryta vanan att ifrågasätta dina beslut. Nästa gång du gör ett val, håll dig till det. Även om det visar sig att det inte är det bästa valet, så är det ingen nytta att slå på sig själv på grund av det beslut du tog.

Det bästa du kan göra är att lära dig från ditt misstag. Tro på att du kommer att göra ett bättre val nästa gång och gå vidare. Genom att göra så lär du dig att ha större förtroende för dig själv och din förmåga att ta beslut.

Slutligen

Att ha förtroende för dig själv är en av de saker du har mest nytta av i livet. Det kan hjälpa till att bygga upp ditt självförtroende, få andra att ha större förtroende för dig och göra beslutsprocessen mycket lättare. För att tro mer på dig själv är allt du behöver göra att anstränga dig lite, börja tycka om dig själv och hitta förmågan att se inåt.

Erica Cirino är frilansskribent och konstnär. Artikeln publicerades ursprungligen på Healthline.com