Polisen oroad över radikaliseringen i Västerås
Foto: Skärmdump/Youtube


I utanförskapsområdet Pettersberg i Västerås framkommer olika former av religiös extremism och det pågår kriminalitet och trakasserier. Moskén besöks av salafistiska imamer och det pågår verksamhet där dygnet runt, något som polisen ser som ett orosmoln, skriver VLT i en artikeserie i fem delar.

I forskningsrapporten, ”Mellan salafism och salafistisk jihadism”, som beställdes av MSB, framkommer det att de våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har tiodubblats på mindre än tio år. Författarna belyser flera områden i Sverige som är särskilt utsatta för salafism och islamistisk extremism. Några av de är Göteborgs och Stockholms förorter, Örebro och Malmö. Men även Västerås nämns.

Daniel Lindström vid polisens underrättelsetjänst i Västerås bekräftar för tidningen att det pågår religiös extremism.

– Moskén på Pettersberg ser vi som ett stort orosmoln.

Han säger att den drar till sig många unga män och det pågår verksamhet där på sena kvällar och nätter.

En central person i Västerås är salafisten Fekri Hamad som också är verksam som imam i Fagersta. Han beskrivs i forskningsrapporten som ”en av de mest benhårda salafisterna i Sverige”. En annan person som han har kopplingar till är den radikala imamen Abu Raad i Gävle.

Båda hade för några år sedan planer på att starta ett salafistiskt center i Sverige genom Västerås islamiska center. Bland annat skulle ett 40-tal imamer från framför allt Saudiarabien knytas till centret. Men planen gick av olika skäl i stöpet.

VLT har tidigare skrivit att målet med centret var att skapa ett salafistiskt nav i Västerås som man hoppades skulle bli en maktfaktor i det svenska samhället.

Trakasserier

Lindström berättar att syrianer har blivit påhoppade för att de är kristna. Även privatpersoner har fått frågan om de är muslimer eller kristna och har blivit upplysta om att ”här bor det bara muslimer, vi ska ta över”. Han berättar att det även finns barn som säger att ”du är en hora för du är kristen”. Men även vanliga muslimer drabbas också av den religiösa extremismen.

– På grund av att vi har daltat med de radikala åsiktsströmningarna har vanliga muslimer fått klä skott. Istället för att vara lite tuffare från början har vi öst pengar över församlingar och samfund med salafistiska idéer, sägen han till tidningen.

En boende i Pettersberg berättar för VLT att dödshot är vanliga när man till exempel tillrättavisar någon att skräp inte har slängts i papperskorgen eller när bilar parkeras fel. Privatpersonen säger att man få kommentarer som ”jag ska skära halsen av dig”, ”passa dig, du kommer att hamna i helvetet” och ”håll käften, snart tar vi över”. Dessa hot kommer inte bara från barn och ungdomar utan även vuxna påpekar personen.

I stadsområdet kan också en butiksanställd utan slöja bli kallad ”svennehora” och samtidigt bli spottad på medan man tar varor utan att betala, skriver VLT.

Politikerna har inte tagit det på allvar

Lindström säger att politikerna inte har vågat ta tag i problemet. Men samtidigt säger han det har blivit bättre.

Problemen uppkommer emellertid, säger han, när samfunden får stora bidrag från utlandet. När till exempel Saudiarabien och Qatar finansierar moskébyggen i Sverige då ”villkoras insatsen” och då ”anställs imamer med samma värderingar”, säger han.

Han säger att han inte är tillfredsställd vad gäller de islamistiska, extrema miljöerna. Samtidigt menar han att Nordiska motståndsrörelsen får omotiverat stor uppmärksamhet i medierna i förhållande till deras antal och den risk som de utgör. Han menar att man i stället borde ha mer uppmärksamhet på den militanta islamismen och autonoma vänstern.

Imamen Khalid Alnmawi säger till tidningen att man inte predikar någon radikal salafism i Pettersbergsmoskén. Han medger dock att Fekri Hamad besöker församlingen.

VLT avslöjade tidigare i mars 2017 att moskén i Råby i Västerås hade kopplingar till religiös extremism. I många år hade man kontakter med den våldsbejakande islamismen i Sverige. Både polisen och ordförande för moskén har också bekräftat att det finns radikaliserade ungdomar som har velat åka och strida för IS.

Skolorna är bekymrade

Även i skolorna och på fritidsgårdarna är man bekymrad över radikalismen i Västerås.

Mia Lindh, verksamhetschef för årskurserna 7–9 i staden säger att man måste ta problematiken ”på allvar, ha ögonen öppna och bemöta det som kanske tidigare gått under radarn”.

På fritidsgårdarna ser man ”tendenser och snappar upp extremistdiskussioner”, säger Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef för Fritid och förebyggande.

Efter att ha läst forskningsrapporten säger hon att hon och många har varit ganska naiva och vill tro gott om alla. Men det kommer upp ”nya frågeställningar och vi måste bli bättre på att stå upp för jämställdhet och alla människors lika värde”.

Vildhundarna vill ta elefantungen men mamman ingriper – otrolig urkraft

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?