loadingSången Ut queant laxis ingår i Guidos system och kan vara av honom själv. Foto: Public Domain
Sången Ut queant laxis ingår i Guidos system och kan vara av honom själv. Foto: Public Domain
Musik

När Guido fick en snilleblixt

Magnus Löwendahl

Det är nådens år 1020 och i biblioteket i Pomposas benediktinerkloster sitter munkarnas sånglärare Guido och funderar. Musica enchiriadis och Scolica enchiriadis kan han nästan utantill vid det här laget, liksom Boethius De institutione musica, men han hittar inte det han söker i dessa berömda verk. Guido letar efter ett lättfattligt och praktiskt användbart system för att kunna skriva ner de sånger som ska läras ut.

Det tar tio år att lära upp en kantor, det mesta av tiden går åt till memorering, och proceduren känns orimlig. Det nuvarande notsystemet fungerar hyggligt som minnesstöd för redan kända sånger, men är för otydligt när sångarna ska lära sig nya. Guido suckar och hans blick faller på dörren till bibliotekariens rum med dess stora utsmyckade lås. Dörren är stängd och bibliotekarien har gått. Timmen är sen, och det är hög tid att komma till vila. Kommen till sin cell knäfaller Guido och ber om hjälp innan han somnar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSången Ut queant laxis ingår i Guidos system och kan vara av honom själv. Foto: Public Domain
Sången Ut queant laxis ingår i Guidos system och kan vara av honom själv. Foto: Public Domain
Musik

När Guido fick en snilleblixt

Magnus Löwendahl

Det är nådens år 1020 och i biblioteket i Pomposas benediktinerkloster sitter munkarnas sånglärare Guido och funderar. Musica enchiriadis och Scolica enchiriadis kan han nästan utantill vid det här laget, liksom Boethius De institutione musica, men han hittar inte det han söker i dessa berömda verk. Guido letar efter ett lättfattligt och praktiskt användbart system för att kunna skriva ner de sånger som ska läras ut.

Det tar tio år att lära upp en kantor, det mesta av tiden går åt till memorering, och proceduren känns orimlig. Det nuvarande notsystemet fungerar hyggligt som minnesstöd för redan kända sånger, men är för otydligt när sångarna ska lära sig nya. Guido suckar och hans blick faller på dörren till bibliotekariens rum med dess stora utsmyckade lås. Dörren är stängd och bibliotekarien har gått. Timmen är sen, och det är hög tid att komma till vila. Kommen till sin cell knäfaller Guido och ber om hjälp innan han somnar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024