loading”Unga människor är lyckliga att få flytta ut och leva i folkhavet och där få göra sin samhälleliga insats” – i dessa ordalag beskrev DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz Kinas kulturrevolution, år 1970. Foto: Kulturrevolutionen, Okänd fotograf
”Unga människor är lyckliga att få flytta ut och leva i folkhavet och där få göra sin samhälleliga insats” – i dessa ordalag beskrev DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz Kinas kulturrevolution, år 1970. Foto: Kulturrevolutionen, Okänd fotograf
Kultur

Krönika: Rebellerna, 1960-talet och Mao Zedong

Sebastian Lindgren

Det svenska välfärds- och konsumtionssamhället nådde nya höjder på 1960-talet, och i Västeuropa och USA genomgick kulturen en radikal omdaning. Då, liksom nu, ville människor tro på vackra idéer, men utopin var och förblir gäckande.


I mitten av förra seklet präglades Sveriges kommunistiska parti (SKP) av interna motsättningar: Nikita Chrusjtjov ansågs leda sovjetmakten i en revisionistisk riktning, och en formell brytning med Folkrepubliken Kina kom till stånd 1963. Opinionsbildare som Jan Myrdal och DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz täckte spaltmeter med lovprisande av Mao Zedongs Kina, och inom SKP kom allt fler att betrakta Kinas kommunistparti (KKP) som världsrevolutionens ledare. Vid SKP:s partikongress 1967 anmärkte många att frågan om staten, den proletära revolutionen och proletariatets diktatur hade försvunnit ur programmet, vilket blev sista droppen för SKP:s mer radikala flygel. Nästa dag grundades Det kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML).

Vietnamrörelsen tjänade som inkörsport till KFML, som var den största maoistiska organisationen under 1960-talets motkultur. Ungdomar var uppfyllda av känslan att något var på gång, och bland KFML:s anhängare inräknades kulturpersonligheter som Robert Aschberg, Jan Guillou och Thorbjörn Larsson (senare chefredaktör för Aftonbladet). ”Det är rätt att göra uppror!” var tidens mantra, och Bokhandeln Oktober slog upp sina filialer runt om i Sverige. Butikens storsäljare var Maos lilla röda, som idogt studerades av KFML-anhängare under dagslånga läsmöten, och mellan varven bröt man ut i lyrisk sång om att ”Mao Tse-tungs tanke är solen som aldrig ska gå ner”.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading”Unga människor är lyckliga att få flytta ut och leva i folkhavet och där få göra sin samhälleliga insats” – i dessa ordalag beskrev DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz Kinas kulturrevolution, år 1970. Foto: Kulturrevolutionen, Okänd fotograf
”Unga människor är lyckliga att få flytta ut och leva i folkhavet och där få göra sin samhälleliga insats” – i dessa ordalag beskrev DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz Kinas kulturrevolution, år 1970. Foto: Kulturrevolutionen, Okänd fotograf
Kultur

Krönika: Rebellerna, 1960-talet och Mao Zedong

Sebastian Lindgren

Det svenska välfärds- och konsumtionssamhället nådde nya höjder på 1960-talet, och i Västeuropa och USA genomgick kulturen en radikal omdaning. Då, liksom nu, ville människor tro på vackra idéer, men utopin var och förblir gäckande.


I mitten av förra seklet präglades Sveriges kommunistiska parti (SKP) av interna motsättningar: Nikita Chrusjtjov ansågs leda sovjetmakten i en revisionistisk riktning, och en formell brytning med Folkrepubliken Kina kom till stånd 1963. Opinionsbildare som Jan Myrdal och DN:s chefredaktör Olof Lagercrantz täckte spaltmeter med lovprisande av Mao Zedongs Kina, och inom SKP kom allt fler att betrakta Kinas kommunistparti (KKP) som världsrevolutionens ledare. Vid SKP:s partikongress 1967 anmärkte många att frågan om staten, den proletära revolutionen och proletariatets diktatur hade försvunnit ur programmet, vilket blev sista droppen för SKP:s mer radikala flygel. Nästa dag grundades Det kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML).

Vietnamrörelsen tjänade som inkörsport till KFML, som var den största maoistiska organisationen under 1960-talets motkultur. Ungdomar var uppfyllda av känslan att något var på gång, och bland KFML:s anhängare inräknades kulturpersonligheter som Robert Aschberg, Jan Guillou och Thorbjörn Larsson (senare chefredaktör för Aftonbladet). ”Det är rätt att göra uppror!” var tidens mantra, och Bokhandeln Oktober slog upp sina filialer runt om i Sverige. Butikens storsäljare var Maos lilla röda, som idogt studerades av KFML-anhängare under dagslånga läsmöten, och mellan varven bröt man ut i lyrisk sång om att ”Mao Tse-tungs tanke är solen som aldrig ska gå ner”.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024