loading

Vita medborgare är enligt den postmoderna synen automatiskt rasister. Om någon protesterar mot detta synsätt sägs det visa på personens inneboende rasism. Foto: Sofia Drevemo
Vita medborgare är enligt den postmoderna synen automatiskt rasister. Om någon protesterar mot detta synsätt sägs det visa på personens inneboende rasism. Foto: Sofia Drevemo

Krönika: Rasism i kulturmarxistisk anda Del 4

Dan Ahlmark

Del 4 (Läs del 3 här)

Den kritiska rasteorin (CRT) är den del av kulturmarxismen som är inriktad på att påvisa och förklara rasism i länder med vita majoritetsbefolkningar. Ett annat syfte är att använda teorin för att medverka till att ändra ländernas allmänna politik och system.

Jag har därför angett CRT:s mål som ”att genom sitt innehåll förmedla genom ett lands opinionsarbetarindustrier (främst media och viktiga delar av undervisningsoch kultursektorerna), politiskt förändra och transformera västerländska länder till socialistiska sådana”. CRT accepterar grundläggande postmodernistiska principer avseende kunskapsteori och synen på makt i samhället och bygger därigenom sin teori helt på lösan sand. Det etableras därmed inte någon pålitlig empirisk grund för de framförda hypoteserna om rasism. Den kritiska rasteorin kan därför betraktas som en samhällsfantasi liknande nationalsocialismens eller marxismens.

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Vita medborgare är enligt den postmoderna synen automatiskt rasister. Om någon protesterar mot detta synsätt sägs det visa på personens inneboende rasism. Foto: Sofia Drevemo
Vita medborgare är enligt den postmoderna synen automatiskt rasister. Om någon protesterar mot detta synsätt sägs det visa på personens inneboende rasism. Foto: Sofia Drevemo

Krönika: Rasism i kulturmarxistisk anda Del 4

Dan Ahlmark

Del 4 (Läs del 3 här)

Den kritiska rasteorin (CRT) är den del av kulturmarxismen som är inriktad på att påvisa och förklara rasism i länder med vita majoritetsbefolkningar. Ett annat syfte är att använda teorin för att medverka till att ändra ländernas allmänna politik och system.

Jag har därför angett CRT:s mål som ”att genom sitt innehåll förmedla genom ett lands opinionsarbetarindustrier (främst media och viktiga delar av undervisningsoch kultursektorerna), politiskt förändra och transformera västerländska länder till socialistiska sådana”. CRT accepterar grundläggande postmodernistiska principer avseende kunskapsteori och synen på makt i samhället och bygger därigenom sin teori helt på lösan sand. Det etableras därmed inte någon pålitlig empirisk grund för de framförda hypoteserna om rasism. Den kritiska rasteorin kan därför betraktas som en samhällsfantasi liknande nationalsocialismens eller marxismens.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024