Krönika: Rasism i kulturmarxistisk anda Del 4

Postmodernism: Svagheter i samhällssynen

Vita medborgare är enligt den postmoderna synen automatiskt rasister. Om någon protesterar mot detta synsätt sägs det visa på personens inneboende rasism. Foto: Sofia Drevemo


Del 4 (Läs del 3 här)

Den kritiska rasteorin (CRT) är den del av kulturmarxismen som är inriktad på att påvisa och förklara rasism i länder med vita majoritetsbefolkningar. Ett annat syfte är att använda teorin för att medverka till att ändra ländernas allmänna politik och system.

Jag har därför angett CRT:s mål som ”att genom sitt innehåll förmedla genom ett lands opinionsarbetarindustrier (främst media och viktiga delar av undervisningsoch kultursektorerna), politiskt förändra och transformera västerländska länder till socialistiska sådana”. CRT accepterar grundläggande postmodernistiska principer avseende kunskapsteori och synen på makt i samhället och bygger därigenom sin teori helt på lösan sand. Det etableras därmed inte någon pålitlig empirisk grund för de framförda hypoteserna om rasism. Den kritiska rasteorin kan därför betraktas som en samhällsfantasi liknande nationalsocialismens eller marxismens.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 199 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill!