Kanelolja triggar fettceller att bränna energi


Kanelaldehyd, den essentiella olja som ger kanelen sin smak, kan förbättra metabolismen, rapporterar forskare.

Forskningen, som publicerades i tidskriften Metabolism, fann att den här beståndsdelen triggar fettcellerna till att börja bränna energi genom en process som kallas termogenes.

Forskare hade tidigare observerat att kanelaldehyd verkade skydda möss mot fetma och högt blodsocker. Men man förstod inte riktigt vilka mekanismer som låg till grund för effekten.

Kanel har varit en del av vår kost i tusentals år, och människor tycker vanligtvis om det. Om det dessutom kan bidra till att skydda mot fetma, kan det vara ett sätt, för att uppnå en hälsosam metabolism, som är lättare för patienter att hålla fast vid

– Jun Wu, forskarassistent vid University of Michigan

Jun Wu är forskarassistent vid University of Michigan Life Sciences Institute. Forskarna på hennes lab ville få en bättre förståelse för kanelaldehyds påverkan för avgöra om det även kunde ha en skyddande effekt hos människor.

– Forskarna fann att den här substansen påverkade den metabola hälsan. Så vi ville ta reda på hur, och på vilket sätt det påverkade mänskliga celler, säger Wu, som även arbetar som biträdande lektor i molekylär och integrerande fysiologi vid University of Michigan Medical School.

Wu och hennes kollegor testade mänskliga fettceller från volontärer som representerade ett antal olika åldrar, etniciteter och BMI. När cellerna behandlades med kanelaldehyd upptäckte forskarna att flera gener och enzymer vilka förbättrar fettmetabolismen ökade. De såg också en ökning av viktiga metaboliska regulatoriska proteiner som är delaktiga i kroppens värmeproduktion.


Fettceller lagrar vanligtvis energi i form av lipider. Denna långsiktiga lagring var till nytta för våra avlägsna förfäder, vilka hade mycket mindre tillgång till livsmedel med hög fetthalt, och därmed ett mycket större behov av att lagra fett. Fettet kunde användas av kroppen i tider då det var ont om mat eller i kalla temperaturer då fettcellerna omvandlade lagrad energi till värme.

– Det är en relativt ny företeelse att energiöverskott har blivit ett problem. Genom historien har det motsatta – energibrist – varit problemet. Så alla energikrävande processer stängs normalt sett av så snart kroppen inte behöver dem, säger Wu.

I takt med den ökande fetmaepidemin har forskare som Wu letat efter sätt att få fettcellerna att aktivera termogenes, vilket innebär att fettförbränningsprocesserna åter sätts igång.

Wu anser att kanelaldehyd kan erbjuda en sådan aktiveringsmetod. Och eftersom kanel redan används allmänt i livsmedelsindustrin, kan det vara lättare att övertyga patienter att hålla sig till en kanelbaserad behandling än till en traditionell medicinsk kost.

– Kanel har varit en del av vår kost i tusentals år, och människor tycker vanligtvis om det. Om det dessutom kan bidra till att skydda mot fetma, kan det vara ett sätt, för att uppnå en hälsosam metabolism, som är lättare för patienter att hålla fast vid, säger Wu.

Wu påpekar dock att ytterligare studier behövs för att avgöra hur man bäst kan utnyttja kanelaldehydens metaboliska fördelar utan att orsaka negativa biverkningar.


Artikeln är översatt från engelska och publicerades ursprungligen av University of Michigan. Återpublicerad via Futurity.org under Creative Commons License 4.0.

 


Mest Lästa