loadingStödtjänsten som Svensk Vindenergi erbjuder är att sluta producera el vid överproduktion på grund av stark vind. Foto: Bilbo Lantto
Stödtjänsten som Svensk Vindenergi erbjuder är att sluta producera el vid överproduktion på grund av stark vind. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Konsten att få betalt för att göra ingenting

Jan Blomgren

Tills nyligen handlade energidebatten nästan enbart om total mängd el, medan stabiliteten i elnätet och sådana grundläggande aspekter som att kunna producera el när den behövs lämnades därhän. Nu börjar sådant som stödtjänster till elnätet att uppmärksammas. I detta läge föreslår Svensk Vindenergi betalt för att göra – ingenting.

Den svenska energidebatten handlade under låg tid nästan enbart om total mängd producerad el. Man hör fortfarande argument av typen ”eftersom vi exporterar el på årsbasis har vi ingen elkris”, men allt färre lyssnar till dessa påståenden. El måste produceras i samma ögonblick som den används. Om man har gjort som i Sverige – lagt ner elproduktion som kan leverera på beställning och ersatt med el som kommer när naturen behagar leverera den – kan man över ett år ha gott om el, men ändå ha brist tidvis.

I Sverige handlar problematiken närmast uteslutande om vindkraft. Att vindkraften är opålitlig torde även icke-experter kunna inse. Tidigare sades ofta att detta kunde balanseras med vattenkraften. När det blåser friskt minskar man vattenflödet i vattenkraftverken, och släpper på desto mer vatten vid svaga vindar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingStödtjänsten som Svensk Vindenergi erbjuder är att sluta producera el vid överproduktion på grund av stark vind. Foto: Bilbo Lantto
Stödtjänsten som Svensk Vindenergi erbjuder är att sluta producera el vid överproduktion på grund av stark vind. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Konsten att få betalt för att göra ingenting

Jan Blomgren

Tills nyligen handlade energidebatten nästan enbart om total mängd el, medan stabiliteten i elnätet och sådana grundläggande aspekter som att kunna producera el när den behövs lämnades därhän. Nu börjar sådant som stödtjänster till elnätet att uppmärksammas. I detta läge föreslår Svensk Vindenergi betalt för att göra – ingenting.

Den svenska energidebatten handlade under låg tid nästan enbart om total mängd producerad el. Man hör fortfarande argument av typen ”eftersom vi exporterar el på årsbasis har vi ingen elkris”, men allt färre lyssnar till dessa påståenden. El måste produceras i samma ögonblick som den används. Om man har gjort som i Sverige – lagt ner elproduktion som kan leverera på beställning och ersatt med el som kommer när naturen behagar leverera den – kan man över ett år ha gott om el, men ändå ha brist tidvis.

I Sverige handlar problematiken närmast uteslutande om vindkraft. Att vindkraften är opålitlig torde även icke-experter kunna inse. Tidigare sades ofta att detta kunde balanseras med vattenkraften. När det blåser friskt minskar man vattenflödet i vattenkraftverken, och släpper på desto mer vatten vid svaga vindar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024