loading
Krönika

Christian Sandström: De gröna jobben lyser med sin frånvaro

Christian Sandström

Satsningar på grön omställning saluförs ofta som en väg ut ur arbetslöshet och stagnation för mindre orter, inte minst i Norrland. Vid en närmare granskning är det slående hur få arbetstillfällen som i slutändan faktiskt skapas. Kapitalintensiv verksamhet leder sällan till positiva effekter på den lokala arbetsmarknaden och det finns risk för en oljeplattforms-ekonomi.

Vi står inför en klimatutmaning och då är det bra om vi kan minska transporter, använda förnyelsebara råvaror, bli självförsörjande på etanol och samtidigt skapa arbetstillfällen, dessutom används restprodukterna till uppvärmning.”

Med dessa ord uttryckte dåvarande ordföranden i miljö och jordbruksutskottet Anders Ygeman 2010 sin uppskattning över etanolsatsningen i Sveg. Förhoppningen var att kinesiska staten skulle satsa flera miljarder i detta projekt och att detta skulle medföra omkring 300 arbetstillfällen på orten.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Krönika

Christian Sandström: De gröna jobben lyser med sin frånvaro

Christian Sandström

Satsningar på grön omställning saluförs ofta som en väg ut ur arbetslöshet och stagnation för mindre orter, inte minst i Norrland. Vid en närmare granskning är det slående hur få arbetstillfällen som i slutändan faktiskt skapas. Kapitalintensiv verksamhet leder sällan till positiva effekter på den lokala arbetsmarknaden och det finns risk för en oljeplattforms-ekonomi.

Vi står inför en klimatutmaning och då är det bra om vi kan minska transporter, använda förnyelsebara råvaror, bli självförsörjande på etanol och samtidigt skapa arbetstillfällen, dessutom används restprodukterna till uppvärmning.”

Med dessa ord uttryckte dåvarande ordföranden i miljö och jordbruksutskottet Anders Ygeman 2010 sin uppskattning över etanolsatsningen i Sveg. Förhoppningen var att kinesiska staten skulle satsa flera miljarder i detta projekt och att detta skulle medföra omkring 300 arbetstillfällen på orten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024