loadingEfter valet 2022 har Svenska Kraftnät hörts mer i den allmänna debatten. Budskapen har gradvis blivit rakare och mer begripliga för en bredare allmänhet. Foto: Bilbo Lantto
Efter valet 2022 har Svenska Kraftnät hörts mer i den allmänna debatten. Budskapen har gradvis blivit rakare och mer begripliga för en bredare allmänhet. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Tillnyktring i energidebatten

Jan Blomgren

Det blåser nya vindar i energidebatten. Värdet av planerbar energi för stabilisering av elnätet börjar nu uppmärksammas av allt fler aktörer. Särskilt glädjande är att den i sammanhanget viktigaste enskilda myndigheten, Svenska kraftnät, blivit mycket tydligare i sin kommunikation.  

”Alla modeller är fel. En del modeller är användbara.”

Denna humoristiska cynism är en god sammanfattning av användningen av modeller inom forskning. En modell är en förenkling av verkligheten. Ibland är det användbart att förenkla för att bättre kunna förstå vilka processer som är viktiga och hur de påverkar helheten, men man måste alltid hålla ögonen på att förenklingarna inte blir missvisande.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEfter valet 2022 har Svenska Kraftnät hörts mer i den allmänna debatten. Budskapen har gradvis blivit rakare och mer begripliga för en bredare allmänhet. Foto: Bilbo Lantto
Efter valet 2022 har Svenska Kraftnät hörts mer i den allmänna debatten. Budskapen har gradvis blivit rakare och mer begripliga för en bredare allmänhet. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Tillnyktring i energidebatten

Jan Blomgren

Det blåser nya vindar i energidebatten. Värdet av planerbar energi för stabilisering av elnätet börjar nu uppmärksammas av allt fler aktörer. Särskilt glädjande är att den i sammanhanget viktigaste enskilda myndigheten, Svenska kraftnät, blivit mycket tydligare i sin kommunikation.  

”Alla modeller är fel. En del modeller är användbara.”

Denna humoristiska cynism är en god sammanfattning av användningen av modeller inom forskning. En modell är en förenkling av verkligheten. Ibland är det användbart att förenkla för att bättre kunna förstå vilka processer som är viktiga och hur de påverkar helheten, men man måste alltid hålla ögonen på att förenklingarna inte blir missvisande.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024