loadingBristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Bristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes

Ivo: Allvarliga brister i vården på Säbo

TT

Vården på särskilda boenden för äldre, Säbo, har allvarliga brister. Det framgår av en nationell tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomför, skriver företrädare för myndigheten på DN Debatt.

Bristerna är bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

Granskningen består av både enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunalt drivna Säbo i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Bristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes

Ivo: Allvarliga brister i vården på Säbo

TT

Vården på särskilda boenden för äldre, Säbo, har allvarliga brister. Det framgår av en nationell tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomför, skriver företrädare för myndigheten på DN Debatt.

Bristerna är bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

Granskningen består av både enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunalt drivna Säbo i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024