loading

När vårdplatserna tar slut vårdas folk i stället bakom draperier på akuten, som överbeläggningar i korridorer eller på vårdavdelningar som inte har rätt kompetens. Foto: Sofia Drevemo
När vårdplatserna tar slut vårdas folk i stället bakom draperier på akuten, som överbeläggningar i korridorer eller på vårdavdelningar som inte har rätt kompetens. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Vårdsystemet får kritik: SKR och regionerna har misslyckats

Malin Nordstrand

Trots försök att vända vårdsituationen har regionerna och Sveriges kommuner och regioner, SKR, inte lyckats. Nu kräver Sjukhusläkarna ökad transparens och att man lyssnar på vårdprofessionen för att lösa problemen.

Larmen om brist på vårdplatser, ohållbar arbetsmiljö och växande vårdköer hörs allt oftare från hälso- och sjukvården i Sverige. Patientsäkerheten hotas och situationen tär på vårdpersonalen. Många har valt att sluta.

Yrkesföreningen Sjukhusläkarna riktar nu kritik mot både regionerna, som är den största arbetsgivaren för hälso- och sjukvårdspersonal, och SKR, arbetsgivar- och intresseorganisation för landets regioner och kommuner, för att man brister i sitt ansvar och inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att förbättra situationen.

Regeringens avtal med SKR 2022

Under 2022 har regeringen och SKR slutit överenskommelser om utbetalning av medel till regionerna för att stärka hälso- och sjukvården inom fem olika områden. Totalt har regeringen avsatt drygt åtta miljarder kronor som ska fördelas mellan regionerna. SKR erhåller omkring 190 miljoner kronor för sitt arbete inom ramen för överenskommelserna. De olika områdena är:

• God och nära vård.

Innehåller bland annat medel för att stärka primärvården.

• Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården med syfte att korta väntetider i vården.

• Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Ska bidra till en personcentrerad, tillgänglig och jämlik förlossningsvård, inklusive mödrahälsovård och eftervård.

• Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider samt bland annat vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer.

• Sammanhållen, jämlik och säker vård.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp med syfte att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

KÄLLA: SKR, REGERINGSKANSLIET

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

När vårdplatserna tar slut vårdas folk i stället bakom draperier på akuten, som överbeläggningar i korridorer eller på vårdavdelningar som inte har rätt kompetens. Foto: Sofia Drevemo
När vårdplatserna tar slut vårdas folk i stället bakom draperier på akuten, som överbeläggningar i korridorer eller på vårdavdelningar som inte har rätt kompetens. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Vårdsystemet får kritik: SKR och regionerna har misslyckats

Malin Nordstrand

Trots försök att vända vårdsituationen har regionerna och Sveriges kommuner och regioner, SKR, inte lyckats. Nu kräver Sjukhusläkarna ökad transparens och att man lyssnar på vårdprofessionen för att lösa problemen.

Larmen om brist på vårdplatser, ohållbar arbetsmiljö och växande vårdköer hörs allt oftare från hälso- och sjukvården i Sverige. Patientsäkerheten hotas och situationen tär på vårdpersonalen. Många har valt att sluta.

Yrkesföreningen Sjukhusläkarna riktar nu kritik mot både regionerna, som är den största arbetsgivaren för hälso- och sjukvårdspersonal, och SKR, arbetsgivar- och intresseorganisation för landets regioner och kommuner, för att man brister i sitt ansvar och inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att förbättra situationen.

Regeringens avtal med SKR 2022

Under 2022 har regeringen och SKR slutit överenskommelser om utbetalning av medel till regionerna för att stärka hälso- och sjukvården inom fem olika områden. Totalt har regeringen avsatt drygt åtta miljarder kronor som ska fördelas mellan regionerna. SKR erhåller omkring 190 miljoner kronor för sitt arbete inom ramen för överenskommelserna. De olika områdena är:

• God och nära vård.

Innehåller bland annat medel för att stärka primärvården.

• Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården med syfte att korta väntetider i vården.

• Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Ska bidra till en personcentrerad, tillgänglig och jämlik förlossningsvård, inklusive mödrahälsovård och eftervård.

• Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider samt bland annat vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer.

• Sammanhållen, jämlik och säker vård.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp med syfte att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

KÄLLA: SKR, REGERINGSKANSLIET

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024