Forskare: Ibn Rushd missbrukar bidrag – stärker islamiskt parallellsamhälle
Magnus Ranstorp och Aje Carlbom ställer sig krititiska till att det muslimska ungdomsförbundet Ibn Rushd får 23 miljoner kronor i bidrag varje år. Foto: Epoch Times-arkivbild


Det omstridda studieförbundet Ibn Rushd får 23 miljoner kronor varje år i statligt bidrag. Detta ses som en uppmuntran till att sprida en viss aktivistisk tolkning av islam och stärker ett muslimskt parallellsamhälle. Det skriver Magnus Ranstorp och Aje Carlbom i en debattartikel i Expressen.

Nyligen fastslog Folkbildningsrådet, FR, i samband med en rapport skriven av professor Erik Amnås att Ibn Rushd, IR, inte har använt det statliga bidraget på ett felaktigt sätt i förhållande till de villkor som ställs för att uppbära bidrag.

”Uppmuntrar ytterligare isolering”

Men enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp och Aje Carlbom, docent vid Malmö universitet, finns det flera punkter som är problematiska för FR och IR.

De understryker att det arabiska språket och islam är de två största verksamhetsområdena i studieförbundet. Det betyder att man använder fler timmar till dessa två än andra kurser. Ibn Rushds huvudsakliga målgrupper är nyanlända muslimer och muslimer som bor i utsatta områden.

”Givet att dessa målgrupper befinner sig på långt avstånd från majoritetssamhället är det tveksamt om det är studier i arabiska och islam som bidrar till att öka deras möjligheter till delaktighet i den svenska demokratiska gemenskapen”, skriver de två forskarna i debattartikeln.

De menar i stället att det blir ”kontraproduktivt” eftersom sådan kursverksamhet ”uppmuntrar ytterligare isolering från majoritetssamhällets normer och språk”.

Samtidigt finns det en politiskt inriktad grupp inom Ibn Rushd som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Ranstorp och Carlbom menar att gruppen har en önskan om att ”bygga upp ett islamiskt ’parallellsamhälle’”.

”Genom att ensidigt stödja IR så bidrar FR med att stötta ett ideologiskt nätverk som anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss tolkning av islam som långt ifrån alla muslimer delar.”

Forskare: Muslimska organisationer blåste upp medlemsantal

”Nonchalans”

De två forskarna anser att Folkbildningsrådet därmed bidrar till att finansiera ”institutionaliserad segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro för svenska muslimer”.

De menar att FR särbehandlar aktivisterna i Ibn Rushd ”genom att ställa lägre demokratiska krav på dem än på andra”. Studieförbundet har tidigare bjudit in antisemitiska föreläsare, något som Folkbildningsrådet ursäktar med att ungdomsförbundet är ungt.

Men i och med att IR har varit verksamma sedan 2008 så menar Ranstorp och Carlbom att det inte är ”ungdomligt oförstånd eller misstag som förklarar att antisemitiska talare ständigt bjuds in”. I stället anser de att det handlar ”om nonchalans från studieförbundets sida” och ”att FR har låtit det passera”.

De två forskarna skriver att Folkbildningsrådet verkar sakna den kompetens som behövs för att bedöma om Ibn Rushd eller andra studieförbund lever upp till de demokratiska motprestationer som krävs för att uppbära statligt bidrag.

De anser därför att bidragen till IR riskerar att isolera och segregera muslimerna från majoritetssamhället. Samtidigt menar de att det uppmuntrar till en viss spridning av en aktivistisk tolkning av islam.

”Vad gör utbildningsminister Anna Ekström åt detta?”, frågar de sig.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.