loading

På gymnasiet Knut Hahn, Ronneby, vistas dagligen cirka 1 000 personer. Efter tidigare problem med narkotika och otrygghet har man vänt situationen. Foto: Gymnasiet Knut Hahn
På gymnasiet Knut Hahn, Ronneby, vistas dagligen cirka 1 000 personer. Efter tidigare problem med narkotika och otrygghet har man vänt situationen. Foto: Gymnasiet Knut Hahn
Inrikes

Drogkurage och aktiv skola krävs för ungas hälsa

Eva Sagerfors

Allt fler ser en normalisering av cannabis som en risk för ungas hälsa. Samtidigt arbetar skolor för en narkotikafri miljö. Många gör ett bra arbete, men det kan bli bättre, menar rådgivaren Staffan Hübinette.

En undersökning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att fler ungdomar nu har en positiv attityd till legalisering av cannabis. Bland niondeklassare 2019 var 13 procent positiva jämfört med 5 procent 2003.

Jessica Vikberg är ordförande för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS.

Verktyg för en drogfri skola

Skolklimat: Ett fungerande lärande, tillit, trygghet och goda relationer är grunden.

Samverkan med polis och socialtjänst, liksom rutiner för att göra orosanmälan.

Slumpvisa drogtester: Främst för gymnasieskolan. Alltid frivilligt. Man har en standardmodell med mycket dialog med elever och föräldrar och ett system där man vet vad som händer om man testar positivt. Inför provtagningen har man ett enskilt, fördjupat elevhälsosamtal där eleven kan ställa frågor.

Narkotikahundar: Det finns regler för hur narkotikahundar kan användas för att söka i skolan. En regel är att det av integritetsskäl inte får ske medan elever finns i skolan.

Säkerhetsåtgärder vidtas i många skolor för att förhindra plötsligt dödligt våld. De kan även ha en drogförebyggande effekt. Det kan handla om att bygga en bemannad entréreception för att övervaka vilka som kommer in. Genom att låsa entréer och bara hålla en huvudentré öppen kan man lättare ha kontroll över vilka som går in i skolan. Andra sätt är att använda passerkort eller övervakningskameror.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

På gymnasiet Knut Hahn, Ronneby, vistas dagligen cirka 1 000 personer. Efter tidigare problem med narkotika och otrygghet har man vänt situationen. Foto: Gymnasiet Knut Hahn
På gymnasiet Knut Hahn, Ronneby, vistas dagligen cirka 1 000 personer. Efter tidigare problem med narkotika och otrygghet har man vänt situationen. Foto: Gymnasiet Knut Hahn
Inrikes

Drogkurage och aktiv skola krävs för ungas hälsa

Eva Sagerfors

Allt fler ser en normalisering av cannabis som en risk för ungas hälsa. Samtidigt arbetar skolor för en narkotikafri miljö. Många gör ett bra arbete, men det kan bli bättre, menar rådgivaren Staffan Hübinette.

En undersökning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att fler ungdomar nu har en positiv attityd till legalisering av cannabis. Bland niondeklassare 2019 var 13 procent positiva jämfört med 5 procent 2003.

Jessica Vikberg är ordförande för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS.

Verktyg för en drogfri skola

Skolklimat: Ett fungerande lärande, tillit, trygghet och goda relationer är grunden.

Samverkan med polis och socialtjänst, liksom rutiner för att göra orosanmälan.

Slumpvisa drogtester: Främst för gymnasieskolan. Alltid frivilligt. Man har en standardmodell med mycket dialog med elever och föräldrar och ett system där man vet vad som händer om man testar positivt. Inför provtagningen har man ett enskilt, fördjupat elevhälsosamtal där eleven kan ställa frågor.

Narkotikahundar: Det finns regler för hur narkotikahundar kan användas för att söka i skolan. En regel är att det av integritetsskäl inte får ske medan elever finns i skolan.

Säkerhetsåtgärder vidtas i många skolor för att förhindra plötsligt dödligt våld. De kan även ha en drogförebyggande effekt. Det kan handla om att bygga en bemannad entréreception för att övervaka vilka som kommer in. Genom att låsa entréer och bara hålla en huvudentré öppen kan man lättare ha kontroll över vilka som går in i skolan. Andra sätt är att använda passerkort eller övervakningskameror.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024