loading


I New York City är det lagligt att röka marijuana. En aktivist delar ut gratis cigaretter till covid-19-vaccinerade den 20 april 2021. Foto: Spencer Platt/Getty Images
I New York City är det lagligt att röka marijuana. En aktivist delar ut gratis cigaretter till covid-19-vaccinerade den 20 april 2021. Foto: Spencer Platt/Getty Images
Inrikes

Varnar för hälsorisker med alltmer accepterad vardagsdrog

Eva Sagerfors
Uppdaterad 2022-08-18Publicerad 2022-08-17

En alltmer liberal narkotikapolitik i världen oroar Renée Besseling, som verkar för rätten att växa upp i en drogfri miljö. Regeringens mål är ett narkotikafritt samhälle – samtidigt ser hon barn sälja droger i parken.

Flera länder har antagit en mer liberal politik kring cannabis, även känt som marijuana och hasch. I höstas beslutade Tyskland att släppa cannabisförbudet med sikte på att reglera det ungefär som alkohol och med försäljning i licensierade butiker. Efter fyra år ska modellen utvärderas.

I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera, inneha och bruka narkotika. Det gäller även förmedling av kontakt mellan säljare och köpare. Narkotikabrott kan ge fängelse i upp till tio år.

Narkotikastatistik

118 000 brott mot narkotikastrafflagen anmäldes 2021. Antalet anmälningar har ökat med 25 procent det senaste årtiondet. De flesta gäller innehav av narkotika. Dessa anmälningarna har ökat från cirka 30 000 2012 till 55 000 2021. Antalet anmälningar är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

56 procent av de anmälda narkotikabrotten klarades upp 2012, medan motsvarande siffra 2021 var 41 procent.

Skolundersökningen om brott 2019 visade att 6 procent av tjejerna i årskurs 9 och 9 procent av killarna varit delaktiga i narkotikabrott de senaste tolv månaderna, vilket är en ökning sedan 2017. 5,8 procent av tjejerna och 8,4 procent av killarna hade provat narkotika. 4,9 procent av tjejerna och 7,6 procent av killarna hade rökt hasch eller marijuana.

894 personer avled 2019 till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar enligt Socialstyrelsens officiella statistik. 59 procent var män och 41 procent kvinnor.

Källa: Brå, Socialstyrelsen

Läs mer

Mest lästa

loading


I New York City är det lagligt att röka marijuana. En aktivist delar ut gratis cigaretter till covid-19-vaccinerade den 20 april 2021. Foto: Spencer Platt/Getty Images
I New York City är det lagligt att röka marijuana. En aktivist delar ut gratis cigaretter till covid-19-vaccinerade den 20 april 2021. Foto: Spencer Platt/Getty Images
Inrikes

Varnar för hälsorisker med alltmer accepterad vardagsdrog

Eva Sagerfors
Uppdaterad 2022-08-18Publicerad 2022-08-17

En alltmer liberal narkotikapolitik i världen oroar Renée Besseling, som verkar för rätten att växa upp i en drogfri miljö. Regeringens mål är ett narkotikafritt samhälle – samtidigt ser hon barn sälja droger i parken.

Flera länder har antagit en mer liberal politik kring cannabis, även känt som marijuana och hasch. I höstas beslutade Tyskland att släppa cannabisförbudet med sikte på att reglera det ungefär som alkohol och med försäljning i licensierade butiker. Efter fyra år ska modellen utvärderas.

I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera, inneha och bruka narkotika. Det gäller även förmedling av kontakt mellan säljare och köpare. Narkotikabrott kan ge fängelse i upp till tio år.

Narkotikastatistik

118 000 brott mot narkotikastrafflagen anmäldes 2021. Antalet anmälningar har ökat med 25 procent det senaste årtiondet. De flesta gäller innehav av narkotika. Dessa anmälningarna har ökat från cirka 30 000 2012 till 55 000 2021. Antalet anmälningar är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

56 procent av de anmälda narkotikabrotten klarades upp 2012, medan motsvarande siffra 2021 var 41 procent.

Skolundersökningen om brott 2019 visade att 6 procent av tjejerna i årskurs 9 och 9 procent av killarna varit delaktiga i narkotikabrott de senaste tolv månaderna, vilket är en ökning sedan 2017. 5,8 procent av tjejerna och 8,4 procent av killarna hade provat narkotika. 4,9 procent av tjejerna och 7,6 procent av killarna hade rökt hasch eller marijuana.

894 personer avled 2019 till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar enligt Socialstyrelsens officiella statistik. 59 procent var män och 41 procent kvinnor.

Källa: Brå, Socialstyrelsen

Rekommenderat