loadingHärrör den svenska konsensuskulturen från det faktum att Sverige inte varit feodalt? Och är konsensuskulturen skälet till felaktiga beslut inom energipolitiken? Krönikören reder ut det hela. Foto: Bilbo Lantto
Härrör den svenska konsensuskulturen från det faktum att Sverige inte varit feodalt? Och är konsensuskulturen skälet till felaktiga beslut inom energipolitiken? Krönikören reder ut det hela. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Sveriges strikta konsensuskultur har djupa rötter

Jan Blomgren

Varför tycker alla lika i Sverige? Varför har vi så strikta åsiktskorridorer? Man måste gå tillbaka bortåt tusen år i tiden eller rent av mer för att hitta rötterna till den svenska konsensuskulturen. De senaste decennierna har problemen förstärkts av nya tendenser i tiden. Hur påverkar detta energipolitiken?


När vi hade italienska gästforskare på min dåvarande universitetsinstitution frågade jag dem vad de hade reagerat mest på i Sverige. Alla, utan undantag, svarade: I Sverige kan man bara diskutera en fråga i taget, och alla tycker likadant. Sedan ändrar sig helt plötsligt alla samtidigt, och sedan tycker alla likadant igen, fast man tycker något annat än tidigare. Nästa observation var att svenskar har stor respekt för statsmakten, och ser den ofta som god, på ett sätt som närmast var obegripligt för en italienare.

Att Sverige är ett land med stark konsensuskultur är knappast en revolutionerande amatöretnologisk observation från min sida – detta är väl belagt i många vetenskapliga arbeten, men vad beror det på? Det visar sig att vi behöver gå bortåt tusen år tillbaka i tiden, kanske ännu längre, för att hitta rötterna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHärrör den svenska konsensuskulturen från det faktum att Sverige inte varit feodalt? Och är konsensuskulturen skälet till felaktiga beslut inom energipolitiken? Krönikören reder ut det hela. Foto: Bilbo Lantto
Härrör den svenska konsensuskulturen från det faktum att Sverige inte varit feodalt? Och är konsensuskulturen skälet till felaktiga beslut inom energipolitiken? Krönikören reder ut det hela. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: Sveriges strikta konsensuskultur har djupa rötter

Jan Blomgren

Varför tycker alla lika i Sverige? Varför har vi så strikta åsiktskorridorer? Man måste gå tillbaka bortåt tusen år i tiden eller rent av mer för att hitta rötterna till den svenska konsensuskulturen. De senaste decennierna har problemen förstärkts av nya tendenser i tiden. Hur påverkar detta energipolitiken?


När vi hade italienska gästforskare på min dåvarande universitetsinstitution frågade jag dem vad de hade reagerat mest på i Sverige. Alla, utan undantag, svarade: I Sverige kan man bara diskutera en fråga i taget, och alla tycker likadant. Sedan ändrar sig helt plötsligt alla samtidigt, och sedan tycker alla likadant igen, fast man tycker något annat än tidigare. Nästa observation var att svenskar har stor respekt för statsmakten, och ser den ofta som god, på ett sätt som närmast var obegripligt för en italienare.

Att Sverige är ett land med stark konsensuskultur är knappast en revolutionerande amatöretnologisk observation från min sida – detta är väl belagt i många vetenskapliga arbeten, men vad beror det på? Det visar sig att vi behöver gå bortåt tusen år tillbaka i tiden, kanske ännu längre, för att hitta rötterna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024