loadingBarnläkaren och professorn Jonas F. Ludvigsson har de senaste åren öppet beskrivit det hat han mött på grund av sin forskning. Psykiatern Thomas Jackson har mött liknande reaktioner. Foto: CC BY-SA 4.0
Barnläkaren och professorn Jonas F. Ludvigsson har de senaste åren öppet beskrivit det hat han mött på grund av sin forskning. Psykiatern Thomas Jackson har mött liknande reaktioner. Foto: CC BY-SA 4.0
Krönika

Krönika: Malingering by proxy – vad är det och finns det i Sverige?

Anders Mansten
Publicerad 2023-01-25

Münchhausens syndrom är känt som ett märkligt tillstånd där patienten söker sjukvård för egna påhittade symtom orsakade av svårbegripliga nervösa mekanismer. En del känner till Münchhausen by proxy där psykiskt sjuka vuxna fabricerar sjukdom hos barn. Barnen är svårt utsatta och dödligheten omkring 25 procent.


Ett närbesläktat tillstånd är dock nästan helt okänt i Sverige – Malingering by proxy (förkortas MALBP). Detta trots att en statlig utredning (SOU 2006:49) antog det som förklaring till den så kallade apatiska barn-epidemin.

Malingering by proxy (MAL-BP) handlar om att en vuxen person, ofta en förälder, tvingar andra, oftast barn, att spela sjuka av ekonomiska skäl.

Läs mer

Mest lästa

loadingBarnläkaren och professorn Jonas F. Ludvigsson har de senaste åren öppet beskrivit det hat han mött på grund av sin forskning. Psykiatern Thomas Jackson har mött liknande reaktioner. Foto: CC BY-SA 4.0
Barnläkaren och professorn Jonas F. Ludvigsson har de senaste åren öppet beskrivit det hat han mött på grund av sin forskning. Psykiatern Thomas Jackson har mött liknande reaktioner. Foto: CC BY-SA 4.0
Krönika

Krönika: Malingering by proxy – vad är det och finns det i Sverige?

Anders Mansten
Publicerad 2023-01-25

Münchhausens syndrom är känt som ett märkligt tillstånd där patienten söker sjukvård för egna påhittade symtom orsakade av svårbegripliga nervösa mekanismer. En del känner till Münchhausen by proxy där psykiskt sjuka vuxna fabricerar sjukdom hos barn. Barnen är svårt utsatta och dödligheten omkring 25 procent.


Ett närbesläktat tillstånd är dock nästan helt okänt i Sverige – Malingering by proxy (förkortas MALBP). Detta trots att en statlig utredning (SOU 2006:49) antog det som förklaring till den så kallade apatiska barn-epidemin.

Malingering by proxy (MAL-BP) handlar om att en vuxen person, ofta en förälder, tvingar andra, oftast barn, att spela sjuka av ekonomiska skäl.

Rekommenderat