Musik som helar människan
Läkaren Jason Liu, chef för Mind-Body Science Institute (Vetenskapliga institutet för kropp och själ) i södra Kalifornien, låter oss ta del av sin forskning och förhoppningar i en exklusiv intervju. (Foto: Epoch Times)


Den första Internationella Kinesiska Sångtävlingen arrangerades i New York i oktober 2007 av New Tang Dynasty Television (NTD). Läkaren Jason Liu, chef för Mind-Body Science Institute i södra Kalifornien berättar om betydelsen av att den traditionella musiken bevaras.

– Som läkare som använder musik som medicin och arbetar med specialisering inom vågrörelseterapi, blev jag förtjust över NTD:s idéer och initiativ att stödja traditionell musik, och vill uppriktigt tacka TV-stationen för deras sponsring av en serie viktiga evenemang för att sprida traditionell kultur, säger Jason Liu.

Jason Liu tror att sångtävlingen är en början för mänskligheten att återfå kärnan i den sångkultur som har ärvts vidare genom tusentals år.

– Musik och sånger som uttrycker ren sanning, ren godhet, och ren skönhet har förmågan att rätta till hjärtat och avvärja sjukdomar. De spelar en roll som inte kan ersättas av medicinsk behandling.

Behandling med musik

– Tävlingen erbjuder inte bara en plattform för professionella att dela med sig av erfarenheter inom sin bransch och hjälpa till med spridningen av den traditionella konsten, utan erbjuder också rätt inriktning inom olika aspekter i det mänskliga samhället, inklusive mänsklighetens hälsa och välmående, säger han.

Liu behandlar sina patienter med musik och komponerar också själv terapeutisk musik. I mitten på 80-talet blev han utvald och finansierad av Världshälsoorganisationen (WHO) att studera i Japan och fick sin filosofiedoktorsexamen i medicin. Efter sin examen, under tidigt 90-tal, gjorde han sin forskning och kliniska arbete vid UC Davids School of Medicine och vid Miami School of Medicine.

Sedan började han målmedvetet studera meridianteori inom kinesisk medicin, ljudvågor och musikterapi, musikhypnosterapi, och psykoterapi.

Efter tio år av målmedveten forskning och kliniska experiment, uppfann Liu en behandling som kallas för ”Brainwave Meridian Therapy” eller BMT, en naturlig och effektiv metod som inte kräver akupunktur eller mediciner. Metoden har blivit certifierad av Föreningen för alternativ medicin och Sällskapet för hypnotisk medicin i USA.

Traditionell och modern musik påverkar människans kropp och sinne på olika sätt

Liu säger att musikterapin tillhör vågrörelsemedicinen, och att musik, tankar och språk är typiska vågrörelser.

– Ett mänskligt liv kommer från universums energisystem, och när det tar emot harmoniska vågor som är i linje med universums speciella natur, svarar kroppen och sinnet positivt på dem.

Liu arbetar med att kombinera teorin om yin och yang med de fem elementen (trä, eld, jord, metall, och vatten, övers. anm.) i traditionell kinesisk musik med rymdeffekten i modern elektronisk musik och framhäver betydelsen av den traditionella kinesiska musiken i patienternas fysiska och mentala hälsa och i deras andliga liv.

– Många kliniska fall i min praktik visar att traditionell musik på ett mirakulöst sätt kan öppna kroppskanalerna och passagerna, vidga sinnet, och öka visheten.

Liu fortsätter:

– Ett vackert musikstycke kan sammanföra himlen, jorden och människan till ett, och rena en persons andliga sfär så att hans eller hennes kropp blir naturligt frisk. I själva verket är en persons kropp och sinne ett, och för att behandla någons kropp måste man vanligtvis först justera hans sinne.

På frågan om skillnaden mellan klassisk musik och modern musik och deras effekt på människans kropp och sinne, svarar Liu att skillnaden helt enkelt är uppenbar.

Liu förklarar att det finns studier som tyder på att modern musik, såsom rock och discomusik, är skadliga för människors hälsa. Unga människor som ofta lyssnar till den sortens musik tenderar att klara av skolan sämre och har dessutom dålig hälsa. De tenderar också att ha en lägre uppmärksamhetsnivå och depressioner. Å andra sidan har de som älskar klassisk musik vanligtvis ett stabilt mentalt tillstånd, ett fokuserat sinne och ett högre moralisk beteende.

Den traditionella musikens helande effekter

Liu tror att en bra musiker eller sångare måste ha en solid grund genom att kultivera kroppen och vårda sin natur. En verkligt briljant sångare kan förflytta sin publik till en magnifik värld, ge dem inspirerande budskap och vitalitet.

– En bra konsert är en unik fysisk terapi och en andlig återladdning. Jag har haft lyckan att kunna se NTD:s globala galor, och har haft detta slags minnesvärda känslor. En sådan händelse är verkligen svår att uppleva med modern musik. Att lyssna till ohälsosam musik orsakar endast störningar i människors inre organ, vävnader och nervsystem. Därför föreslår jag läsarna att välja hälsosam musik och sånger för som ger njutning, säger Liu.

Traditionell musik förenar människans sinne, kropp och ande med universum

Enligt Liu kan musikterapins rötter spåras till en urgammal kultur. Kineserna har alltid använt musik för att behandla sjukdomar, och de brukade säga. ”Musik är lika bra som medicin. Musik kommer före medicin.”

Det kinesiska tecknet för ordet ”medicin” kom efter tecknet för ”musik” och med en tilläggsdel som betyder ”gräs” blev det tecknet för ”medicin”. Musik i himlen och gräs på jorden är hälsokurer för människan.

Traditionell kinesisk musik, särskilt musik från det kejserliga hovet kräver balans mellan yin och yang och de fem elementens harmoni. Den är baserad på universums princip att de fem elementen och de fem tonerna överensstämmer med de fem organen och de fem känslorna.

– Musikens meddelanden uttrycks i toner, rytmer, och noter, men är mer än allt detta. Det är vad en kultiverande musiker kommer att förstå som att livets verkliga innebörd reflekteras i musikkonsten.

– I det här avseendet är klassisk kinesisk musik i själva verket himmelsk musik, tillägger Liu.

Han säger att västerländsk klassisk musik också är av hög artistisk nivå, och kan höja människans andlighet. Tidigare spelades västerländsk klassisk musik i kyrkorna, för att lovorda Gud. Musiken var högtidlig och barmhärtig, förstående och tolerant. När människor idag lyssnar till den, känner de vördnad och känner att de är i direkt kommunikation med Gud.

Sångtävlingen – en möjlighet att återställa traditionen

På tal om NTD:s internationella kinesiska sångtävling säger Liu:

– Jag känner tacksamhet gentemot NTD för deras ansträngningar, eftersom detta verkligen är en bra sak. Genom den här tävlingen kommer människor att bli motiverade, arbeta hårdare, och sätta högre mål för sig själva. Dessutom kommer det att göra det möjligt för människan att bättre förstå vad som är traditionell sångkonst och dess kriterium. För vokalisterna är det också en skolnings- och utbytesprocess, genom vilken fler människor kommer att känna till traditionell sångkonst.

– Traditionell sångkonst borde bli en andlig föda för alla i samhället, avslutar Jason Liu.

Kort bakgrund

Läkaren Jason Liu tror att grundorsaken till fysiska och mentala problem är en obalans i energitillståndet, störande eller bullrande frekvenser i kroppen och sinnet. Med andra ord, sjukdomar eller obehag är uttryck för dessa grundorsaker. Liu har sitt sätt att finna grundorsakerna, de felaktiga frekvenserna. Sedan använder han sin teknik Brainwave Meridian Therapy (BMT), en kombination av hans egen helande frekvens, energibalansering, rening av ”sjukmeddelanden”, psykologisk healing och tekniker för att låsa upp emotionella blockeringar i avsikt att förbättra patientens situation.

I ett intrikat korrespondenssystem som utvecklades under Han-dynastin ordnades de flesta företeelser in i grupper om fem, vilka korresponderade med de fem elementen. Alltså talades det om ”de fem tonerna”, ”de fem smakerna”, ”de fem färgerna”, ”de fem planeterna”, etcetera. Med hjälp av korrespondenssystemet kunde man sedan inte bara exempelvis ställa medicinska diagnoser och ordinera botemedel, man kunde också behandla människor med hjälp av exempelvis musik eller färger.

För att få veta mer om Brainwave Meridian Therapy, besök hemsidan: http://imbsi.com/bmt/

Den kinesiska musikens fem element, fem toner

Musiker: Shen Yun är höjden av harmoni

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

 


Experimenten på vattenkristaller som utfördes av läkaren Masaru Emoto, chef för International Health Management, visar att vatten skapar vackra kristallina hexagoner när det utsätts för behaglig och lugn musik såsom ”Stilla natt” och skapar fula och oregelbundna kristaller när det utsätts för skärande hård rockmusik. Här syns vattenkristallerna när julsången ”Stilla natt” spelas. (Med tillstånd av I.H.M.)

Experimenten på vattenkristaller som utfördes av läkaren Masaru Emoto, chef för International Health Management, visar att vatten skapar vackra kristallina hexagoner när det utsätts för behaglig och lugn musik såsom ”Stilla natt” och skapar fula och oregelbundna kristaller när det utsätts för skärande hård rockmusik. Här syns vattenkristallerna när julsången ”Stilla natt” spelas. (Med tillstånd av I.H.M.)


Vattenkristallerna som formats efter att tung hårdrock har spelats. (Med tillstånd av I.H.M.)

Vattenkristallerna som formats efter att tung hårdrock har spelats. (Med tillstånd av I.H.M.)


Lius kliniska fall – ansiktsbehandling: acne och finnar som utvecklas på grund av felaktig funktion i endokrina körtlar (organ som producerar hormoner, övers anm.) spänningar, arbets- eller skolstress, och obalanserad kost har blivit botade med hjälp av musikterapi, huden har blivit mjukare och välmående som ett resultat av ökat blodflöde och förbättrad ämnesomsättning. (Foto: The Epoch Times)

Lius kliniska fall, ansiktsbehandling: acne och finnar som utvecklas på grund av felaktig funktion i endokrina körtlar (organ som producerar hormoner, övers anm.) spänningar, arbets- eller skolstress, och obalanserad kost har blivit botade med hjälp av musikterapi, huden har blivit mjukare och välmående som ett resultat av ökat blodflöde och förbättrad ämnesomsättning. (Foto: The Epoch Times)